Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
wladimir hegel centenar de Nicolae Mareş

O frumoasă coincidenţă istorică face ca poporul român şi cel polonez să marcheze în 2018 o sută de ani de la constituirea statului naţional unitar, Polonia fiind ştearsă de pe hartă timp de 123 ani. Totodată, evenimentul coincide cu trecerea la cele veşnice a unui artist de origină polono-germană, însă român prin adopţiune: Wladimir C. Hegel. Acest artist a fost şi dascălul lui Brâncuşi la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti, dar şi al lui Paciurea, ca să îi enumerăm pe cei mai străluciţi dintre ei. În analele artei româneşti, el va dăinui prin lucrări monumentale de primă mână, în stil neoclasic, realizate timp de două decenii. La îngemănarea secolelor XIX cu XX, Wladimir Hegel ocupând un loc de seamă în sculptura neoclasică românească, alături de Ion Georgescu, Carl şi Karol Storck.1

Un polonez luat drept neamţ

Wladimir Hegel se trăgea dintr-o familie străveche de sculptori polonezi, ajunşi la Varşovia, din Austria. Se ştie că încă din Renaştere, dar mai ales în secolul al XVIII-lea, veac al Iluminismului, Polonia invita arhitecţi şi pictori de seamă din Occident pentru a realiza lucrări artistice de primă mână. Printre invitaţi, pe primul loc se aflau italieni de talia lui Bacciareli sau Canaletto. Mulţi din ei se angajau la curţile regilor polonezi sau pe lângă administraţii locale. Ceva similar s-a petrecut în România cu W. Hegel, ajuns la noi un secol mai târziu.

Cine mai ştie în zilele noastre că, în salonul de onoare de la intrarea în Castelul Peleş, oaspeţii sunt întâmpinaţi de busturile monarhilor români, Carol I şi Elisabeta, realizate în marmură albă de renumitul sculptor?

La început, în lumea artistică şi în protipendada românească, Wladimir Hegel a fost luat drept neamţ, cu toate că venea de la Paris. Nimic surprinzător că odată stabilit pe Dâmboviţa, în „Micul Paris“ de atunci, în plină prefacere, a devenit un apropiat al regelui Carol I şi al reginei Elisabeta.

Revenind la clanul sculptorilor Wladimir Hegel din Varşovia, amintesc că atât străbunicul său, Józef Hegel, bunicul, Antoni, şi tatăl său, Konstanty Hegel, au fost sculptori de profesie, strâns legaţi de cultura poloneză, fapt rămas necunoscut de poloniştii români, cât şi în cercurile criticilor de artă de la noi.2

În amintirea varşovienilor, tatăl sculptorului a rămas drept autorul monumentului Sirenei – simbolul cetăţii de pe Vistula –, amplasată în chiar incinta Oraşului vechi, unde dăinuie şi azi. De remarcat că tatăl său, viitor sculptor şi dascăl universitar, Konstanty Hegel, a absolvit Liceul şi apoi, în 1823, Universitatea din Varşovia, la Facultatea de Belle Arte, avându-i ca profesori pe renumiţii artişti: Pawel Malinski, Antoni Brodowski şi Antoni Blank. Şi-a continuat studiile la Roma, în perioada 1823-1827, şi la Paris, în anii 1829-1830.

Întors la Varşovia s-a înrolat în Garda de Siguranţă Naţională, fiind comandantul unei companii de 100 de militari (sotnik), aceasta în timpul Insurecţiei din noiembrie 1830. După înăbuşirea sângeroasă a revoltei de către armatele ţariste, artistul trece la uneltele sale şi lucrează neîntrerupt în propriul atelier, perioadă în care s-a născut şi Wlodzimierz: 13 aprilie 1838.

În anii 1844-1862, Konstanty Hegel senior devine profesor de sculptură şi desen la Şcoala de Belle Arte pe care o absolvise, retrăgându-se din activitate numai la bătrâneţe din cauza pierderii vederii. Konstanty Hegel este autorul impozantului monument funerar al Alexandrei Potocka şi al lui Stanislaw Kostka Potocki din Wilanów cât şi al unora dintre sculpturile cu care a fost decorat Teatrul Mare din Varşovia.

Wladimir Hegel îşi urmează tatăl pe tărâm românesc

După studii solide în Germania şi la Paris, unde a avut ca profesori pe Jouffroy şi Coler, W. Hegel a realizat câteva monumente bine apreciate de francezi: o statuie de mari dimensiuni pentru un bazin din Nisa şi alte două, de aceleaşi proporţii, pentru Marsilia – una pentru o biserică, alta pentru un bazin. În acelaşi timp a funcţionat şi în calitate de profesor de Sculptură la Paris.

Întâmplarea a făcut ca în oraşul luminilor, la Paris, omul de cultură şi bărbatul de stat român, V. A. Urechia, să primească, în 1873, drept omagiu – pentru participarea la Congresul latinităţii – o statuetă realizată de sculptorul W. Hegel. În 1888, când la Iaşi s-a pus problema înălţării unei statui închinate stolnicului şi cronicarului Miron Costin, comitetul de iniţiativă, format din M. Kogălniceanu, V. A. Urechia, N. Culianu, N. Gane, I. Negruzzi ş.a., sa oprit asupra lui Wladimir Hegel. Se pare că acesta avea şi o recomandare a Preşedintelui Republicii Franceze, Carnot. Statuieta respectivă a constituit pentru senatorul român de atunci un îndemn pentru a milita să îl aducă pe artist în România. Influentul bărbat de stat român îl va sprijini intens pe Wladimir Hegel nu numai să vină la Bucureşti, ci să şi realizeze unele din proiectele aflate pe agenda acelor vremi, lucru extrem de important pe plan naţional, încurajându-l în această direcţie pe promiţătorul sculptor, care se apropia de vârsta de 50 de ani, pentru a dobândi cetăţenia şi chiar însurându-l cu o urmaşă a Văcăreştilor. Imboldurile date de Urechia l-au ajutat pe artist să ajungă în atenţia protipendadei româneşti cât şi a opiniei publice. Primele lucrări realizate de el au fost: Gh. Lazăr (1883) şi Domniţa Bălaşa (1884), la Bucureşti, şi Gh. Asachi (1885) şi Miron Costin (1888), la Iaşi.3

Să nu uităm că ultimul pătrar de veac din secolul al nouăsprezecelea însemna deja un reviriment în sculptura românească operele unor artişti de seamă precum: Karl Storck, Ion Georgescu, Ştefan Ionescu-Valbudea şi alţii, toţi trecuţi şi prin şcoala franceză şi italiană, Carol Stork (fiul sculptorului) a trecut nu numai prin şcoala franceză şi italiană, ci şi prin şcoala americană; printre ei, şi nu în ultimul rând, Wladimir Hegel, cu rădăcini adânci în sculptura poloneză, germană şi franceză, îşi va face o insolită apariţie în România, unde cuvântul lui V. A. Urechia însemna mult. De relevat că în marile Saloane ale vremii, cum erau cele din Paris, în perioada respectivă, tocmai fuseseră expuse lucrările unor sculptori români, precum: Copiliţă rugându-se, semnată de Ion Georgescu, aceasta primind o menţiune de onoare, iar Nebunul lui Valbudea a fost şi el premiat, dovadă că sculptorii bucureşteni se înscriau deja în curentul artistic european de factură neoclasică în momentul în care Wladimir Hegel îşi făcea apariţia pe firmamentul românesc.

Mai mult, o seamă de busturi şi lucrări monumentale realizate de artiştii români au căpătat comenzi publice, iar ele aduceau în peisajul românesc pentru totdeauna monumente de referinţă. Amintesc printre ele: Monumentul lui Gheorghe Asachide la Iaşi sau busturile lui DimitrieBolintineanu, Mihail Pascaly la Bucureşti ori al luiMihai Eminescu, la Botoşani, toate sculptate de Ion Georgescu sau Valbudea, care se impusese la rându-i cu Mihai Nebunul, Speriatul, Învingătorul sau cu bustul pictorului E. Voinescu etc.

La rându-i, Wladimir Hegel a realizat în 1892 o statuie în bronz a lui Eminescu, amplasată pe aleea principală din faţa Ateneului Român, despre soarta căreia nu se mai ştie nimic4. Ea a fost amplasată, împreună cu cea realizată de Ion Georgescu, cel din urmă fiind susţinut de Comitetul Rosetti, care milita pentru înălţarea unei statui a Eminescului.

1885 – Wladimir Hegel la Bucureşti

În capitala României, Wladimir Hegel se va impune, precum tatăl său odinioară la Varşovia, în calitate de pedagog /profesor la Şcoala de Arte şi Meserii (din 1891)/, iar din 1898 devine profesor de sculptură şi desen ornamental, de modelaj sculptură la Academia de Belle Arte din capitala României, mai întâi neretribuit (decembrie 1890 – iunie 1891), apoi de la 1 septembrie 1891, angajat în calitate de şef de atelier clasa II-a.5 Aceasta după moartea prematură a lui Ion Georgescu. În România acelor ani, tinerii studioşi învăţau desenul după manualele semnate de el, tipărite în mai multe ediţii.6

În 1892 a lucrat la un proiect novator cu o înălţime de 40 de metri, consacrat dobândirii independenţei române. Lucrarea era inspirată de Columna lui Traian de la Roma, cu basoreliefuri la bază, ce întruchipau scene din istoria modernă, iar pe coloană 64 de scene din istoria veche a României. Deasupra statuii7 trona România victorioasă. De începuturile activităţii sale în România se leagă şi alte realizări care au intrat în patriomoniul artistic românesc: statuia Justiţia de la Palatul Justiţiei din Bucureşti, bustul lui Kogălniceanu de la Galaţi, statuile înfăţişând Literatura şi Dreptul de la Academia Mihăileană şi Frontonul de la Şcoala de Anatomie de la Iaşi. Sunt lucrări care îl impun în rândul publicului. Toate acestea fac ca în 1899 un Comitet de iniţiativă să îi comande Statuia Pompierilor de la 1848. Monumentul va deveni una din cele mai de seamă realizări ale sale şi ale sculpturii româneşti în ansamblu, aspect asupra căruia ne vom apleca în continuare. Dintre lucrările realizate la începutul secolului al XX-lea mai amintim de numeroase portrete înfăţişând pe V. A. Urechia, un chirurg, fostul director al CFR-ului sau pe senatorul Gogu Cantacuzino, deputatul G. Chiţu, cât şi cele de pe soclul statuii fostului primar al capitalei, publicistul C. A. Rosetti etc. Statuia celui din urmă a fost inaugurată în 1903, urmată de altele.

Brâncuşi – elev al lui W. Hegel

De remarcat că în perioada în care a funcţionat ca profesor, şcolile de Belle Arte de la Bucureşti şi Iaşi au reuşit performanţa de a da României o seamă de sculptori de renume, printre care: George Vasilescu, Dimitrie Mirea, Constantin Bălăcescu, Constantin Gănescu, Filip Mann Marinescu, Dem Tronescu, Ion Mateescu şi, nu în ultimul rând, Dimitrie Paciurea, figură emblematică pentru arta românească şi universală. După cum subliniam, pe sub ochii şi mâna lui Wladimir Hegel a trecut, în perioada 1898-1902, şi Constantin Brâncuşi, sculptorul care va înnoi în plan axiologic, şi nu numai, sculptura modernă a secolului al XX-lea. Autorul sculpturii lui Carol Davila (azi pe aleile Spitalului Militar Central), tânăr artist, care alături de alţi studenţi a fost îndrumat de sculptorul polonez, Wladimir C. Hegel, îndeosebi în ceea ce priveşte forma lucrărilor.

Amintim că pentru perioada respectivă, de la Brâncuşi rămân câteva medalii în bronz şi una de argint, dar mai ales lucrările: Bustul lui Vitellius, Portretul lui Georgescu-Giorjan şi Ecorşeul. De remarcat că Bustutul lui Vitellius, medalie realizată în primul an de studenţie, deci sub îndrumarea directă a lui W. Hegel, a obţinut în 1898 aşa-zisa „menţiunea onorabilă“ pentru anul respectiv. Lucrarea – Capul lui Laocoon (1900) a obţinut medalia de bronz, iar Studiu (1901) a câştigat medalia de argint. Timp de doi ani, între 1900 şi 1902, deci tot sub îndrumarea lui Wladimir Hegel, Brâncuşi a realizat, cu ajutorul material acordat de doctorul Dimitrie Gerota, o lucrarea care înfăţişa un Studiu al corpului omenesc – Ecorşeu, căreia i s-a atribuit o medalie de bronz. Acestea sunt numai câteva însemnări sumare, deoarece istoria artei rămâne datoare cu multe explicaţii din perioada de contact artistic dintre Wladimir Hegel şi Brâncuşi. La fel şi cea legată de îndrumarea lui Dimitrie Paciurea. Celui din urmă, Wladimir Hegel i-a fost „părinte şi profesor“, insuflându-i cultul pentru formă, sprijinindu-l direct să îşi continue studiile la Paris. Mai remarcăm că imigrantul polonez, ca mulţi alţi compatrioţi ai săi, s-a adaptat de minune în mediul românesc; el a realizat opere monumentale de mare ţinută, care au îmbogăţit neîndoielnic patrimoniul cultural naţional cu lucrări care s-au impus posterităţii, mai toate în stil neoclasic, printre care, Statuia lui Miron Costin din Iaşi (1888), apreciată de Nicolae Tonitza drept: „Cea mai reuşită statuie din câte s-au ridicat pe pământul Ţării Româneşti“.

La Iaşi, monumentul lui Costin a fost amplasat exact în spaţiul în care s-a aflat odinioară casa cronicarului, implicându-se la realizarea proiectului Societatea „Miron Costin“ din care făceau parte Mihail Kogălniceanu, Al. Odobescu, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, B. P. Hasdeu, V. A. Urechia, Vasile Pogor, Leon Negruzzi şi alte mari personalităţi ale vremii. Piatra fundaţiei s-a pus la 12 iunie 1888, la baza ei fiind îngropate osemintele cronicarului si ale fratelui său Velicico, aduse de la Barboşi – Roman, unde Costineştii fuseseră decapitaţi, în 1691, la ordinul domnitorului analfabet Constantin Cantemir.

Inaugurarea monumentului, la 30 septembrie 1888, în prezenţa a zece mii de participanţi, între care şi membrii a două delegaţii de studenţi din Bucovina şi Polonia, cărora le-au vorbit M. Kogălniceanu, V. A. Urechia şi Vasile Pogor, s-a constituit într-un eveniment de aleasă ţinută în plan naţional, evocate fiind şi raporturile bilaterale româno-polone. Pe soclu a fost încrustat un basorelief înfăţişându-l pe dregătorul şi scriitorul moldovean citind din Poema Polonă monarhului polonez, Jan al III-lea Sobieski. La Muzeul de Artă al României se află şi o sculptură de interior în bronz, realizată de W. Hegel şi nedatată, întruchipat fiind cronicarul român cu barbă, mustaţă şi plete, iar pe cap purtând o coroană. Nu era acesta, cumva, visul de domnitor neîmplinit al marelui dregător, aspiraţie pe care a plătit-o cu viaţa?

Carmen Sylva

În 1891, Wladimir Hegel a realizat, în marmură, bustul Reginei Elisabeta. Lucrarea aparţine seriei de busturi – menite să întruchipeze personalităţi culturale şi politice din epocă –, la care şi Wladimir Hegel s-a implicat. Faptul că sculptorul s-a apropiat de Curtea Regală, cunoscute fiind gusturile artistice alese atât ale reginei Carmen Sylva, cât şi ale regelui Carol I, un pasionat colecţionar de opere de mare valoare artistică, dovedeşte faima de care se bucura în lumea artistică românească Wladimir Hegel, cât şi în rândul protipendadei româneşti de la îngemănarea celor două secole.

Mihai Kogălniceanu

Începând din 1893, Wladimir Hegel îşi concentrează atenţia asupra realizării unor sculpturi consacrate lui Mihail Kogălniceanu, lucrări care vor fi ridicate la Galaţi, Iaşi, Piatra Neamţ sau Dorohoi. Se ştie că istoricul i-a pozat artistului la Constanţa pentru realizarea unui bust, executându-i şi o mască în gips. La Academia Română se păstrează bustul în bronz patinat al lui Kogălniceanu. Bustul de la Galaţi, realizat în bronz pe un piedestal din granit de Sinaia, a fost de fapt o donaţie oferită oraşului de omul de cultură şi senatorul de Covurlui, V.A. Urechia, cel care îi facilitase venirea în ţară a sculptorului. Alte aspecte despre opera de artă menţionată rezultă chiar din inscripţia de pe monument: „Municipiului Galaţilor, senatorele V. A. Urechia a încredinţat acest monument în octombrie 1893“, iar în partea opusă, se putea citi: „Lui Mihail Kogalniceanu, 6 septembrie 1817 – 20 iunie 1891“. Monumentele lui Kogălniceanu de la Piatra Neamţ şi Iaşi nu sunt nişte copii identice. Ca orice artist care se respecta, Wladimir Hegel lucra în baza unor machete pe care în timpul execuţiei le şlefuia în adevăratul sens al cuvântului pentru a le îmbunătăţi expresia. Astfel, monumentul de la Iaşi îl surprinde pe oratorul Kogălniceanu în postura de tribun care entuziasmează auditoriul, pe când cel de la Piatra Neamţ, întruchipat cu mâna dreaptă întinsă ne redă pe înflăcăratul patriot, remarcabil fiind gestul energic pe care îl degajă. La serbarea de la Galaţi, prilejuită de eveniment, au participat, alături de personalităţile politice şi culturale ale Galaţiului, V. A. Urechia, Vasile Kogălniceanu, fiul marelui patriot, profesorul şi poetul Romulus Scriban, precum şi scriitorul Spiridon Popescu, pe atunci student la Iaşi. Ca şi în celelalte sculpturi care îl înfăţişează pe marele istoric, Wladimir Hegel i-a surprins o seamă de trăsături morale ale marelui bărbat de stat: postura verticală, demnitatea, înţelepciunea, spiritul echilibrat, încrederea în viitorul ţării sale. În 1894, primăria din Bacău i-a comandat lui W. Hegel realizarea unui bust al lui Vasile Alecsandri (se cunoscuseră la Mirceşti şi ştia de dragostea poetului pentru Polonia pe multe planuri, soţia lui Paulina fiind de origină poloneză, ca şi sculptorul). Cu siguranţă acest fapt va cântări mult în viitorul nu prea îndepărtat la realizarea lucrării monumentale de la Iaşi (1905), cunoscute fiindu-i probabil poemele închinate de poet revoluţionarilor polonezi de la 1863, evocaţi în Pohod na Sibir sau în Hristos a înviat!. C.A.

Rosetti şi Vasile Alecsandri

Pentru capitala României, în anul 1903, Wladimir Hegel realizează statuia unui alt mare filopolon, sprijinitor al revoluţiei din ianuarie 1863, a paşoptistului C. A. Rosetti, de două ori primar al Bucureştiului, în piaţa ce îi poartă numele.Monumentul turnat în bronz, în anul 1902, la Şcoala de Arte şi Meserii din Bucureşti, îl înfăţişează pe scriitorul şi publicistul impetuos, aşezat într-un fotoliu, întro atitudine meditativă, precum Voltaire al lui Houdon de la Comedia Franceză, gata să ia condeiul în mână. Pe o placă de bronz ornamentată àla fine de siècle sunt încrustate cuvintele: Luminează- te şi vei fi. Voieşte şi vei avea.

Ca şi pe alte monumente semnate de Wladimir Hegel, pe soclu se află două basoreliefuri, care reproduc momente din activitatea sa dusă spre propăşirea ţării: „24 ianuarie 1859“ şi „9 mai 1877“, pentru a evoca unirea şi cucerirea independenţei de stat a României.

În 1906, Wladimir C. Hegel realizează, în bronz, din nou la Iaşi, statuia lui Vasile Alecsandri, având în minte bustul pe care îl realizase la Bacău. Se ştie că imediat după decesul poetului, la iniţiativa primarului Vasile Pogor, Consiliul Comunal a hotărât, în semn de omagiu adus fostului director al Teatrului Naţional, să îi înalţe o statuie.

Sculptură monumentală realizată de Wladimir Hegel „lucrare de bătrâneţe“ – cum spun unii exegeţi – este statuia lui Dinicu Golescu de pe artera cu acelaşi nume din preajma Spitalului Militar şi a Palatului CFR. Prin alură şi expresie ne aminteşte de figura lui Miron Costin. Lucrarea aduce pe registrul inferior şi alţi reprezentanţi ai „dinastiei“ Golescu, poate mai puţin expresivi, dar puşi totuşi în valoare şi redăruiţi astfel posterităţii. Dacă n-ar fi făcut-o Wladimir Hegel oare ar mai fi fost făcută vreodată? Nu este o întrebare retorică.

***

Văzute în ansamblul lor, lucrările lui Wladimir Hegel au însemnat pentru sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea un moment de referinţă în arta monumentală românească, ca arie de cuprindere şi expresie greu de depăşit. Artistul a fost de asemenea un pedagog strălucit, care după Stork şi Georgescu a dat noi valenţe învăţământului artistic românesc, continuând opera tatălui său, varşovianul, Konstanty Hegel, pe meleaguri româneşti.

Wladimir Hegel nu a uitat nici o clipă că este polonez, atunci când a înfăţişat personalităţi româneşti de mare anvergură, apropiate de Polonia şi de cultura ei, cu toate că românii îl luau drept neamţ. Cu timpul, numele de neamţ va fi însoţit nu doar de stimă, el va fi şi aureoleat de ceasornicarul, giuvaergiul slovei româneşti: Arghezi. N-a fost autorul Testamentului cel care după vizitarea fabricii de zahăr de la Chitila a întrebat: dar nemţi avem?

Nicolae Mareş

___________
1 Oprescu, Oprea, Cu privire la Wladimir Constantin Hegel (1838-1918), în „Studii şi Cercetări de istoria artei“ nr. 1, 1972, pp. 128-130); Nicolae Mareş, Wladimir Hegel şi arta monumentală românească, în vol I eseuri, Cultură – Artă – Literatură – Ştiinţă – Spiritualitate, Editura TipoMoldova, pp, 52-70
2 Nicolae Mareş, în „Dacia literară“.
3 Cf. Petre Oprea, op. cit., p. 128.
4 Nicolae Mareş, Eminescu universal. Receptarea personalităţii şi a creaţiei poetice în limba polonă, ePublisher, 2018 p.; idem Paloda 1892/august 6.
5 Ziarul „Naţionalul“, Şcoala de meserii din Bucureşti, 1891/oct. 4; idem Petre Oprea, op. cit. p.129
6 Vezi cataloagele Bibliotecii Academiei Române.
7 „Timpul“, 1892, mai 1.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara