Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica muzicală:
valentin gheorghiu – 90 de Dumitru Avakian

trebuie observat, contactul cu arta pianistului Valentin Gheorghiu este unul întremător; în ce priveşte valoarea stenică a libertăţii privind comunicarea inteligentă, sensibilă, echilibrată, de o nobilă adresare. Astfel s-a manifestat dintotdeauna, de la vârsta adolescenţei când şi-a făcut debutul la Atheneul Român, în compania Orchestrei Filarmonicii conduse de maestrul George Georgescu, şi până în prezent, la vârsta unei senectuţi înseninate, când pare că nimic nu-l mai poate tulbura. Dar aceeaşi senină pătrundere a valorilor textului muzical o întâlneşti acum ca şi în urmă cu o jumătate de secol; aceeaşi comunicare al cărei firesc ajunge să emoţioneze prin însăşi natura nesofisticată, deschis comunicativă a personalităţii sale.

La ceas de mare aniversare, întâmpinat şi aclamat de un public care a covârşit literalmente Studioul de Concerte din str. Berthelot, în compania soţiei sale, pianista Roxana Gheorghiu, a Orchestrei Naţionale Radio conduse de dirijorul american Philip Mann, Valentin Gheorghiu ne-a oferit dublul Concert în mi bemol major de Mozart, una dintre partiturile favorite ale domniei sale. Caracterul solar dar viguros al muzicii, claritatea construcţiei, elocvenţa dialogului celor două instrumente soliste se constituie în aspecte pe care le recunoşti din primul moment în cântul lui Valentin Gheorghiu. Există în plus o nobleţe a adresării pe care ştie a o împărţi cu partenerul cu care cântă, cu colegii din orchestră, cu publicul. Valentin Gheorghiu este o personalitate complexă în calitate de artist performer, de pianist, de organist, de muzician în domeniul muzicii de cameră, dar şi de compozitor. Este adevărat, orientarea prioritară a domniei sale s-a arătat în domeniul performanţei pianistice pe care a stăpânit-o în mod absolut. Face parte din marea generaţie a pianiştilor muzicieni care au animat viaţa muzicală a deceniilor de mijloc ale secolului trecut, a celei de a doua jumătăţi a secolului. Poate fi considerat drept ultimul mare pianist romantic al secolului XX; romantic în ce priveşte natura expresiei, în ce priveşte sensibilitatea; perfect echilibrat în ce priveşte construcţia, în ce priveşte stabilitatea edificiului muzical.

A fost un mare interpret al muzicii lui Robert Schumann; i-a intuit acel balans al relaţiei dintre cele două personaje emblematice ale personalităţii schumanniene, dintre visătorul Eusebiu şi năvalnicul Florestan, portretizaţi în Suita Carnavalul; dintre fermitatea afirmativă, deloc agresivă, şi limpezimea cu care formulează, cu care susţine conductul melodic. Pentru o bună perioadă de timp, momentul Visare din Scenele de copii era oferit cu generozitate la cererea insistentă a publicului, mai ales în urma aplauzelor ce rasplăteau realizarea Concertului în la minor. Celălalt la minor, datorat lui Edward Grieg s-a bucurat de aceeaşi atenţie.

În anii 1960, recitalurile de pian ale domniei sale erau adevărate evenimente de stagiune, evenimente de o proeminenţă greu de egalat, într-o vreme în care la Bucureşti puteau fi auziţi în mod curent Sviatoslav Richter, Magda Tagliaferro, Monique de la Brucholerie, Emil Gilels. Transparenţele de ton, lirismul nobil cu care erau susţinute cantilenele celor două concerte de Frederic Chopin, ornamentaţia literalmente cântată nu pot fi uitate; la fel ca şi integrala celor cinci concerte beethoveniene sau Fantezia pentru pian, cor şi orchestră, a căror realizare uimea prin naturaleţea comunicării, a construcţiei ansamblului, şi mai puţin prin dramatismul implicării. Există în cazul lui Valentin Gheorghiu o anume grandoare interioară care împlineşte marile edificii; spre exemplu ale celor două lucrări concertante datorate lui Johannes Brahms, niciodată clătinate de tumultul trăirilor interioare. Iar exuberanţa sol minor-ului lui Felix Mendelssohn Bartholdy se dovedea a fi, de fiecare dată, o explozie solară „abil controlată“, de o luminozitate ce se dovedea a fi un reflex de imperioasă forţă interioară. Nu forţa telurică a muzicii îl determină pe artist să se apropie de celebra Rapsodie de Rachmaninov pe o temă de Paganini; ci dominarea acestei forţe în numele unei clarviziuni dominatoare ce tinde a echilibra extremele.

Artist de largă deschidere, Valentin Gheorghiu a colaborat îndeaproape cu unii dintre compozitorii care l-au consultat în stabilirea unor formule tehnice, a unor situaţii artistice definitorii; aşa cum s-a întâmplat acest lucru în cazul lui Paul Constantinescu, compozitor în compania căruia, cu jumătate de secol în urmă, a stabilit parametrii mişcării privind realizarea finalului Concertului pentru pian şi orchestră, fiind primul pianist performer al acestei capodopere a literaturii genului, la noi. Fiind o natură eminamente romantică, dată find zona de acţiune a personalităţii sale, s-a simţit în largul său în repertoriul muzicii clasice, a creaţiilor secolului al XIX-lea, mai puţin în zona muzicii baroce. Dar în compania unor mari muzicieni – cum a fost marele muzician, marele artist, soprana Emilia Petrescu – s-a aşezat la pupitrul organistic al Bisericii Negre din Braşov; realizând o impresionantă imprimare discografică considerată a fi un etalon al genului.

A acoperit un domeniu vast în zona cântului cameral. Integrala sonatelor beethoveniene pentru pian şi vioară a fost prezentată în mai multe rânduri în compania fratelui său, violonistul şi profesorul Ştefan Gheorghiu. Tot în compania domniei sale şi alături de violoncelistul Radu Aldulescu a susţinut întreaga literatură clasică şi romantică a genului de trio cu pian; în parte în compania violonceliştilor Vladimir Orlov şi, mai apoi, Cătălin Ilea.

Evident, marea revelaţie în domeniul genului cameral a fost descoperirea treptată şi etalarea în viaţa de concert a repertoriului enescian. În anul 1958, cadrul primei ediţii a Concursului Internaţional George Enescu, în compania fratelui domniei sale, Valentin Gheorghiu a obţinut distincţia supremă pentru interpretarea Sonatei a III-a pentru vioara şi pian, „în caracter popular românesc“. Cu acelaşi prilej, în cadrul primei ediţii a Festivalului enescian, sub conducerea marelui dirijor Constantin Silvestri, a susţinut partea pianului în Simfonia de cameră, una dintre partiturile geniale ale deceniilor de mijloc ale secolului trecut. Au urmat Trio-ul enescian cu pian, Cântecele pe versuri de Clément Marot în compania baritonului Dan Iordăchescu. A fost un strălucit interpret al propriului Concert pentru pian şi orchestră, lucrare reluată ulterior de pianişti din generaţiile mai tinere. Şi-a păstrat prospeţimea adresării muzicale în compania celor tineri, a tinerilor violonişti proveniţi de la clasa de măiestrie a fratelui său. De la Silvia Marcovici şi Mariana Sârbu, de la Gabriel Croitoru la Alexandru Tomescu, generaţii distincte de muzicieni ai viorii au evoluat în recital, pe scena Atheneului Român, în compania lui Valentin Gheorghiu. Căci de la abilităţile instrumentale violonistice la nivelul înalt al ţinutei scenei de concert, drumul e lung, şi poate fi învaţat în compania maeştrilor. Au avut această rară şansă. Şi au fructificat-o!

Cu luni în urmă mi-a făcut onoarea de a-mi fi prezentat una dintre ultimele sale creaţii, un poem pentru cor şi pian, lucrare poetic-meditativă de inspirat rafinament armonic, cu încrustări ritmico-melodice de aleasă semnificaţie, scrisă pe versurile lui Mihai Eminescu. Mai am un singur dor devine în acest caz poemul în care spiritul senectuţii înseninate întâlneşte visarea muzicalpoetică.

Şi-a făcut studiile în ţară sub îndrumarea distinsei profesoare Constanţa Erbiceanu, a maeştrilor Mihail Jora şi Mihail Andricu, şi le-a continuat la Paris, la Conservatorul Naţional Superior din capitala Franţei. A concertat în compania celor mai importanţi dirijori ai secolului trecut, pe toate marile meridiane ale muzicii; a fost invitat în importante jurii ale marilor competiţii internaţionale.

În adevăr, întâlnirea cu Valentin Gheorghiu, cu muzica sa, aduce o bucurie întremătoare.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara