Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Semn De Carte:
Un poet al litotei morale de Gheorghe Grigurcu

Ioan Moldovan, timpuri crimordiale, Ed. Eikon, 2014, 118 p.

Aflăm în versurile lui Ioan Moldovan o torpoare cotidiană ce luptă cu sine, o indecizie nu doar a percepţiilor şi constată rilor, ci şi a simţămîntului existenţial în intimitatea sa. S-ar putea zice o asumare în nume personal a dilemei hamletiene.

Între extreme, viaţa se suspicionează perpetuu, primejduindu-şi consistenţa, căci poetul nu face concesii abstracţiilor. Fierbe în suc propriu: „Graba de peste zi. Mă ţin scai/ De mine însumi: nici victimă, nici călău nici/ Slugă, nici stăpîn. Cînd unul, cînd altul m-au întrebat ce e/ Cu mine în ultimul timp. Nu e nimic şi totuşi e? Poate tocmai asta e: ultimul timp. Şi stricarea gurii, a/ Inimii, a cărnii. Sîngele înceţoşat” (marţi spre sîmbătă de august). Punctele de reper ale crizei (mai exact ale notificării sale) sunt eterogene. Dincolo de cîteva aluzii istorice ori geografice menite a schiţa o perspectivă, avem a face cu un jurnal al eului angajat în aventura supravieţuirii în ambianţă. Identificîndu-se cu ondulaţiile aparent inofensive, molatice ale însemnărilor sub care vuiesc adîncurile. Textul bine strunit nu e decît o mască a unei furtuni latente: „Tot ce-am gîndit trecînd prin grădina publică e praf şi pulbere: uitare/ Acum s-o iau de la început: o halbă, stimată doamnă ospătară! Aşa/ Treci melancolia, aşa treci şi ape mai mari (glumesc, desigur, doamnă Eironeea). Ce sunt eu? Doar un hoplit şi ştiu, frate, ca tine, că nu ştiu nimic” (Dragă,). Marile întrebări par a se dezumfla, a tranzita în altele, minore, semne ale unei inocenţe obosite, ale unei tardive naivităţi care disimulează dezolarea: „Ce tulbure bere! Ce sfătoşenie pe mine! O să ajung de unde-am plecat: de la/ Filologie? Adică numai cuvinte? Doar un hoplit, totuşi? Ce este curajul? Ce este pietatea? Aud?” (ibidem). Excedat de neîmplinirile treptat acumulate, autorul se repliază în mediul zero al habitatului d-sale urban, dar îşi dă seama că ficţiunea îl urmează pretutindeni, precum un test al declinului. Cu atît mai teribilă cu cît se probează contaminată ea însăşi de reprezentările proximităţilor derizorii: „Sunt melancolic, am ochii roşii şi cam/ Înfundaţi. Ca iepurii care se dau de dar între prieteni ori între fraţi. Romeo şi/ Julieta sa în ograda de bloc trag împreună un cărucior. Cu fier vechi/ Cu gînduri de măreţ viitor, cu mult nenoroc. Nici/ Nu mai aud ce mai cîntă Verdi şi nici Rossini dar/ Pentru mine scheaună-acum/ Psalmi, ode, epode, vrăbioii şi cîinii. E o frumuseţe/ De n-o mai poţi suferi, n-o mai poţi duce” (Numai pe tine te caut). Altitudinea ameninţată se menţine, aidoma unui obiect plutind pe valuri înainte de-a se scufunda, prin cîte o notaţie percutantă: „Sor’mea foşneşte în vedenia saturniană”. Sau: „ce mai înseamnă o cină în comparaţie cu stelele de pretutindeni?” Sau: „Femei pe care se vede mai clar îmbătrînirea, precum pe/ Meri şi nuci prăbuşiţi”. Nu în ultimul rînd pot fi luate în considerare amintirile. Inserţia lor în pasta prezentului nu are decît rolul producerii unor spaţii goale în care îşi face loc confortabil imagistica decadenţei. Asimilat unei ignoranţe expiatoare, trecutul slujeşte spontaneitatea dolorică a secvenţelor prezentului: „Merg în bătaia vieţii, mă ştiu fericit, înconjurat de somn ca în Shakespeare? Lucruri şi energii şi fiinţe de-a valma, miracole şi deznădejdi şi gheme şi/ Gheene şi poeţii aceia importanţi pe care îi studiază studioşii/ Şi eu am fost student şi am fost, însă am fost/ Acum (şi acum/ Nu ştiu nimic/ Scrisul meu s-a umflat ca picioarele unei directoare în pragul pensionării” (restanţe). Aşadar minimalismul capătă sistematic o patină ironică. Utilizînd factorii realului atît de precar, poetul insinuează inclusiv o reducţie a fiinţei. „Doamna Eironeea” indică o plonjare în relativitate drept o soluţie inclusiv în cheia introvertirii. O pavăză, în felul acesta, în faţa nimicului care nu scapă nici el de stigmatul degradării: „Şi toată ziua e ciuruită şi/ Curge şiroind sumbru mainimicul” (Trimiteri). Practicînd cultul acestui „mainimic”, Ioan Moldovan se dovedeşte un extraordinar poet al litotei morale, credem că cel mai caracteristic pe care-l avem azi al unei atari viziuni.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara