Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Articole de: Ioan Holban

Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 35 / 2016 - Discipolul şi maeştrii

Gellu Dorian, o sută de maeştrii şi un discipol: crochiuri lirice, Cluj-Napoca, Editura Junimea, 2016, 111 pag.

În 1976, poetul Gellu Dorian, după ce va fi citit Panorama poeziei un...


Nr. 34 / 2007 - Arta scrisului
Val Condurache (2.VIII.1950 - 26.VIII.2007) ne-a lăsat cîteva cărţi de critică, publicistică, poezie, dar, mai ales, o sumă de întrebări şi îndoieli la care ar trebui să răspundem şi pe care ne invită...
Nr. 34 / 2012 - Omul-mlaştină

În Dezordinea preventivă (Editura Cartea Românească, 2011), Matei Vişniec continuă ierarhizarea ororilor din lumea de azi pe care o începuse în romanele Sindromul de Panică în Oraşul Luminilor (200...


Nr. 33 / 2008 - Ulysses, contemporanul nostru
Născut la deal, crescut la cîmpie, zodie de apă, m-am lăsat fascinat de fiecare luciu de apă; cele curgătoare - izvoare, pîraie, rîuri, fluvii -, nu, pentru că niciodată nu ştii ce (a)duc ele (faptul ...
Nr. 33 / 2015 - Cîntece de pieire

Pentru cei care cunosc poezia lui Aurel Pantea, cel mai recent volum, O înserare nepămînteană (Editura Arhipelag XXI, 2014), ar putea părea o carte-pivot, o fantă în negrul compact – negru pe...


Nr. 33 / 2016 - Cartea de la facerea lumii

Ovidiu Dunăreanu, Lumina îndepărtată a fluviului, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2015, 232 pag.

Are dreptate Alex Ştefănescu să identifice în proza lui Ovidiu Dunăreanu „o suprarealita...


Nr. 33 / 2017 - Augustin Buzura
Nuvelele din cele două volume publicate de Augustin Buzura în deceniul șapte, Capul Bunei Speranțe (1963) și De ce zboară vulturul? (1966), marchează existența acelui filtru al prozei scurte prin care...
Nr. 32 / 2007 - Omul în conflict cu lumea şi cu sine
La 13 mai 2007 s-au împlinit cincizeci de ani de la trecerea la cele veşnice a lui Camil Petrescu - prozator, dramaturg, eseist, teoretician al artei, publicist, una dintre personalităţile cele mai co...
Nr. 32 / 2014 - Paza bună trece primejdia rea
Întâmplarea a făcut să încheiem „uricul” pentru harţ, hârjoană şi harcea-parcea cu îngerul de pază, cel care veghează cu „mulţime de oaste (harjis) cerească”. Despre veghe ştim că provine din latinul ...
Nr. 32 / 2014 - Lumină şi întuneric
George Astaloş a părăsit România în 1971, în acelaşi timp cu Ilie Constantin şi, de atunci, cărţile sale au fost trecute la „fondul special” al bibliotecilor publice, iar numele nu figurează în dicţio...


Inapoi