Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Centenar:
Tzara lui Hentea de Cătălin Davidescu

Marius Hentea, Dada/Tata, The real Life and Celestial adventures of Tristan Tzara, Editura MIT Press, 2015

O întâmplare fericită a făcut ca la sfârşitul anului trecut să găsesc o carte, despre a cărei apariţie nu ştiam, aşa cum nu ştiam nimic nici despre autor: Marius Hentea, Dada/Tata, The real Life and Celestial adventures of Tristan Tzara, apărută la prestigioasa editură MIT Press. Cu ajutorul internetului am aflat că Marius Hentea este un tânăr universitar, de origine română, cu un parcurs academic impresionant şi care lucrează acum la Universitatea din Gothenburg, Suedia. Parcurgând volumul dedicat vieţii şi operei lui Tristan Tzara am avut conştiinţa faptului că acum, după 100 de ani de la naşterea Dadaismului, unul dintre cei mai importanţi actori ai mişcării, Tzara, şi-a găsit biograful. Modul în care reuşeşte să aducă în actualitate personalitatea unui personaj atât de complex este singular. Alcătuirea monografiei urmăreşte, firesc, parcursul biografic al poetului, segmentat în 13 capitole ale căror subtitluri expresive le defineşte conţinutul; iată câteva dintre ele care sună bine şi în traducere: „Vino cu mine la ţară” 1896-1906, Cântecele războiului 1912-1915, La cabaret 1915-1916, „Toată lumea e Dada” 1920, Secretele unei renaşteri 1944-1963 ş.a. Întrebarea nepusă în mod explicit, la care cred că răspunde Marius Hentea pe parcursul acestui volum de peste 350 de pagini, este dacă şi cât rămâne actual din creaţia autorului; iar concluzia sa, complex argumentată şi prezentată într-un text substanţial, este aceea că ne aflăm în faţa unui autor atât de contemporan în existenţa sa reală, precum şi în cea poetică, încât merită revizitat. Este drept că şi subiectul, adică Tristan Tzara, născut Samuel Rosenstock, în 1896 la Moineşti, se pretează la o asemenea recitire. Bine documentat, cu aproape 50 de pagini de note, autorul reuşeşte să dea sens, coerenţă dar mai ales să facă atractivă o cantitate enormă de documente edite şi inedite care, altfel, nu au nimic ofertant pentru un cititor mai puţin avizat. Cercetarea amănunţită, nu doar a operei dar şi a contextelor în care a trăit poetul, mai ales a celui românesc, unde informaţia la nivel internaţional era destul de precară, îl conduce pe autorul studiului spre o înţelegere mai adâncă a evoluţiei liricii sale, implicit a mişcării Dada. Alte momente ale existenţei poetului, arareori cercetate şi contextualizate de critică, sunt abordate acum cu o deplină onestitate ca, de exemplu, perioada implicării sale politice, începând cu Războiul Civil din Spania, în apărarea căruia face mai multe acţiuni culturale, cea mai cunoscută fiind organizarea unui Congres Internaţional al Scriitorilor, la Madrid şi Valencia. Un alt moment sensibil al biografiei sale, pe care mulţi dintre comentatori au încercat să-l estompeze, este apartenenţa poetului la Partidul Comunist Francez pentru o perioadă de aproape două decenii, sau anii celui de-Al Doilea Război Mondial când, în pofida situaţiei sale precare de evreu- emigrant, născut în România, şi retras în sudul Franţei, s-a alăturat Rezistenţei franceze. Despărţirea de Partidul Comunist Francez după Revoluţia din Ungaria (1956) se petrece datorită poziţiei hotărâte pe care scriitorul o are împotriva actului de agresiune a trupelor sovietice. Întâmplarea făcuse ca scriitorul să fie în zilele premergătoare invaziei, la Budapesta şi să cunoască „live” atmosfera, părerile oamenilor, a multor intelectuali de stânga maghiari, precum şi răstălmăcirea lor grotescă în presa comunistă franceză. Gestul lui Tzara de a divulga adevărata faţă a evenimentelor este considerat prima încercare timidă de opoziţie din interior, la regimul dictatorial impus de la Moscova. Despărţirea sa de partid nu a fost nici uşoară şi nici pe deplin dorită, el rămânând până la capăt un intelectual rafinat, dar cu opţiuni politice de stânga. Conturarea acestui profil din perspectivă politică dar şi poetică, este onestă şi binevenită deoarece până acum, în mai toate încercările de cercetare monografică, opţiunile sale ferme pentru comunism au suferit estompări, justificări care nu reuşeau să finiseze până la capăt un portret credibil al artistului. Pregnanţa portretului structurat de Marius Hentea rezidă din chiar imperfecţiunile sale. Despărţirea scriitorului de omul politic este o formă artificială de ascundere aşa cum este, de altfel, şi încercarea de explicitare psihanalitică a opţiunilor de extremă stângă ale majorităţii avangardiştilor din Estul Europei, doar printr-o licitare monocordă a influenţei pe care au avut-o asupra lor atitudinile violent antisemite din aceasta zonă. Ceea ce reuşeşte autorul este ca printr-un un bun dozaj al contextualizării să genereze credibilitate, atât personajului, cât şi epocii în care a trăit şi la ale cărei întâmplări a fost puternic racordat.

Un aspect al existenţei sale, pe care l-aş fi dorit ceva mai amplu dezvoltat, este acela al preocupărilor ştiinţifice când Tristan Tzara, dezamăgit de izolarea sa politică, se dedică studiului artei populare africane, pe care o colecţiona cu asiduitate încă de la venirea sa în Franţa, devenind în acest domeniu un specialist recunoscut internaţional. O altă direcţie a cercetărilor sale este aceea a studiului anagramelor în scrierile literare ale lui François Villon, dar şi ale altor scriitori precum Rabelais sau Dante, pasiune pe care autorul o explică prin fascinaţia poetului pentru lingvistică şi pentru tot ce este legat de această formă totală de comunicare, limbajul. Relaţia sa cu Roger Callois şi Gaston Bachelard i-au facilitat apropierea de fenomenologie, din a cărei perspectivă putea să-şi alimenteze şi argumenteze cu mai multă consistenţă pasiunea pentru decodificările de natură lingvistic ezoterică.

Percep bogătia materialului iconografic, atenţia cu care a fost concepută monografia din punct de vedere vizual, tot ca pe un omagiu pe care Marius Hentea i-l face lui Tristan Tzara, recunoscut pentru atenţia cu care îşi pregătea, inclusiv la nivelul concepţiei grafice, orice editare a lucrărilor sale. Este motivul pentru care, mai toate ediţiile sale antume sunt ediţii bibliofile scumpe, vânate intens de colecţionari.

Cred că farmecul acestei cărţi constă în faptul că Hentea face portretul fluent al unui personaj viu, credibil, neîncorsetat într-un canon, aşa cum se întâmplă cel mai adesea cu personalităţi de anvergura sa, pe care critica istoricistă îi aseptizează în exces. Dacă Béhar a reuşit, prin monumentala sa ediţie de Opere Complete, în 6 volume consistente, să îi ridice un binemeritat soclu, Hentea, cu aceeaşi acribie de factură academică, ne propune profilul complex, încărcat de vibraţie, al unui mare poet din zilele noastre.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara