Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Carnet:
Tribulaţii ambisexe de Val Gheorghiu

În liniştea primei ore de atelier - cînd să mă-ndrept spre şevalet pentru a reveni la silueta An­gelinei Jolie, începută aseară - o ştire pe RFI îmi deturnează pasul: în SUA, o adolescentă din patru are boală venerică transmisibilă! La prima vedere, nimic nou. Luînd în calcul emanciparea totală a continentului transoceanic, ce dă tonul mo­dernităţii multiple. Nu de ieri - de azi. Cînd însă aceeaşi menţionată statistică priveşte Europa estică, aici complicaţiile în materie sînt şi mai dramatice. Suge­rîndu-ne drama trăită de ţările căzute sub dominaţia Moscovei, jumătatea de secol totalitar ţinănd sub con­trol - sau minţind propagandistic - pulsiunile vieţii sexuale. O dată scă­pate din frîu, după prăbuşirea sistemului, cunoscînd forme din ce în ce mai dubioase de manifestare: incapacitatea de a gestiona eficient maladia, prepon­derent sifilis, comerţul cu carne vie, inimaginabilele soluţii ale practicii ca atare, deviaţiile gay etc. Adminis­traţiile statelor recent emancipate de sub falsitatea totalitară se află în situaţia de a efectua o trecere cît mai puţin traumatizantă de la trecuta abor­dare punitivă la per­misivitatea aliniată Occidentului.

Justificare atenuantă?: cursul inexorabil al evo­luţiei globale!
Spre seară, bat la uşa magistrului O. din Univer­sitate. Pentru periodicele noastre... evaluări generale. Trec prin pîlcul masiv de trăpaşe argintate. Doar cîţiva băieţi. Dialogul cu cel vizitat pleacă, evident, de aici. Arătîndu-se în cunoştinţă de cauză, pune diagnosticul lui definitiv misogin: proaste, insulte, cu tupeu. Băieţii sînt altfel. Nu-l pot contrazice decît cu antinomicul: superbe!

Episod galant. în prezenţa refrişantă a doamnei N. Evitînd, de data asta, orice divagaţie pleziristă şi fixîndu-se - puţin prea pătimaş - pe dramele familiei contemporane. în acută dilemă, aceasta. Cea mai nouă: apelul femeii moderne (şi) la banca de spermă. Ca efect al emancipării absolute de sub tutela masculului. Doamna N. se vrea perplexă în faţa situaţiei în care este plasat viitorul copil, unul îndelung traumatizat prin necunoaşterea tatălui. Replica mea, histrionică: ştie, în schimb, cine e mama! nu-i poate anula subit moralei mele vizitatoare actul resentiment. Pleacă, firesc, nesatisfăcută.

Pe dosul desenului de pe măsurţă, o mică listă de tentaţii: cocaină, LSD, marijuana, ecstasy.

Noaptea, visez în consecinţă. încăpere bătută de primul soare al dimineţii. Mă trezesc în mijlocul unei splendide faune de fete şi băieţi, goi toţi, cu rucsacele şi hainele agăţate pe pereţi, gata s-o ia la drum, în ex­cursia întreruptă o noapte. Nimic forţat. Nimic fals. E atăta nonşalanţă firească în trezirea lor despuiată, ne­presu­punînd acuplarea, încît propria-mi goliciune nu se simte, nici ea, jenată. La drum, copii! Stricaţi copii.

Revoluţia sexuală, feminismul, agresivitatea for­melor gay. Expresii^ radicale în prima lor manifestare, se estompează treptat, pînă la a deveni... printre altele. Urmate de ce? De alte expresii, la fel de şocante mo­mentan, la fel de, vai, perimabile. Scepticismul mă cotropeşte cu tupeul lui inextricabil.

îmi torn un Jack Daniel's mic şi revin la Angelina Jolie.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara