Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
travestiurile cenzurii de Rodica Binder

întâmplări recente, legate de anumite fapte de limbaj, mi-au reamintit vag de ce afirma Wittgenstein în ale sale Cugetări filozofice: şi cuvintele sunt fapte, iar dacă elementul intenţiei este îndepărtat din limbă, întreaga funcţie a acesteia se destramă. De peste un sfert de veac, în Germania s-a instituit tradiţia de a desemna la începutul unui nou an, cuvintele şi necuvintele anului care a trecut. În atenţia juriului s-a impus în 2017 formula Jamaica Aus, indicând renunţarea, după îndelungate şi sterile încercări de apropiere, la o coaliţie guvernamentală având culorile drapelului exoticei insule din Caraibe, între creştin-democraţi, creştin-sociali, liberali şi ecologişti. Pe locul doi s-a plasat sintagma Ehe für alle, căsătorie pentru toţi, iar pe locul trei, importată de peste Ocean, formula #Metoo din reţelele de socializare, desemnând campania de dezvăluire a abuzurilor şi hărţuirii femeilor de către bărbaţi aflaţi în poziţii de putere. Tot de sorginte americană este sintagma fapte alternative, una din primele „inovaţii“ lingvistice ale erei Trump, care a devenit necuvântul anului 2017 chiar dacă în consensuala Republică Federală, formula nu a stârnit polemici aprinse şi nici nu a produs pagube notabile.

În schimb, o antologică mostră de poezie concretă a declanşat în intervalul a doar câteva luni o dispută de proporţii nebănuite în massmedia germane. Spiritele polemice întrevăd în evoluţia acesteia germinarea unui nou Kulturkampf, iar cele mai conciliante, doar o trecătoare furtună într-un pahar cu apă.

Iată însă poemul „împricinat“:
avenidas
avenidas y flores
flores
flores y mujeres
avenidas
avenidas y mujeres
avenidas y flores y mujeres
un admirator

Autorul textului, poetul boliviano-helvet Eugen Gomringer, este şi semnatarul manifestului fondator al poeziei concrete publicat în 1954. Ca urmare, el trece drept părintele acestei specii literare avangardiste, cu rădăcini în dadaism şi suprerealism.

Poemul avenidas, scris în1951 la Barcelona, anticipa vizibil canonul constelaţiei poetice. În 2011 Eugen Gomringer este laureatul unui concurs de poetică, organizat de Facultatea de pedagogie socială, educaţie, cultură şi sănătate Alice Solomon, din Berlin-Hellersdorf . În semn de recunoştinţă, dăruie instituţiei poemul scris în tinereţe, în varianta originală, în limba s p a n i o l ă . Conducerea facultăţii se decide să-l transcrie tale quale, dar cu litere de o şchioapă, pe peretele sudic al clădirii, în semn de toleranţă, de deschidere faţă de imigranţii din cartierul est berlinez, care nu sunt în majoritatea lor spanioli, ci ruşi.

N i c i prin minte nu i-ar fi putut trece nonagenarului E u g e n Gomringer, şi încă mai puţin cititorului, iniţiat sau nu în tainele poeziei concrete, că peste doar şapte ani, dar ca peste noapte, acelaşi poem va deveni un corpus delicti într-o penibilă „cercetare“ cu iz demascator, umbrind bunul renume al conducerii unei instituţii academice germane, ofensator pentru autor ca şi pentru memoria fondatoarei, la vremea ei, a unei noi orientări în sociologie, militantă pentru drepturile femeii, Alice Salomon, emigrată în 1933 în America, după venirea la putere a naţionalsocialiş tilor în Germania. De notat că facultatea berlineză ce-i poartă numele este frecventată în proporţie de 75% de femei, un detaliu nelipsit de importanţă în turbulenţele generate de modul tendenţios de lectură, prin grila corectitudinii politice şi a ideologiei gender, a inofensivului poem.

În siajul global al campaniei #Metoo, cerereaunui grup de persoane „studioase“ înaintată anul trecut conducerii instituţiei de a şterge de pe zidul facultăţii textul suspectat de un conţinut discriminatoriu la adresa femeilor, a fost asezonată între timp cu condimente provenite din cămara cu provizii ale postfeminismului. Poemul lui Eugen Gomringer trădează un sexism latent, este înscris în tradiţia unei culturi clasic-patriarhale, în care bărbatului îi este rezervat rolul de creator iar femeii doar cel de frumoasă muză inspiratoare. Iconoclasta revendicare de a da cu var peste litera textului, susţinută cu cerbicie mai ales de studentele vexate, dar şi de unele cadre universitare, şi-a aflat o porta voce în AstA, organizaţia studenţilor. În cele din urmă,Senatul Facultăţii a cedat presiunii interne, în ciuda masivelor reacţii critice în mass-media şi în cercurile intelectuale, care aveau să continue şi după comunicarea compromiţătoarei decizii.

Încercările ulterioare ale conducerii instituţiei de a atenua pagubele, prin diverse comunicate de presă, nu au avut, cel puţin până la ora actuală, efectul scontat. În schimb, pe fundalul dezbaterilor, printr-un încurajator efect colateral, poemul lui Eugen Gomringer a devenit unul din cele mai citite texte şi, mai mult decât atât, a stimulat creativitatea unor cititori care au pus în circulaţie parodii caustice vizând, dincolo de camuflajele de circumstanţă, noile mecanisme ale cenzurii şi, nu în ultimă instanţă, conformismul şi laşitatea conducerii facultăţii şi elitei politice.

Pentru cititorii de azi ai septentrionalei Germanii , poemul lui Eugen Gomringer ar putea fi o modernă invitation au voyage, chiar dacă, nu numai sub aspectul complexităţii stilistice şi semantice, el nu rezistă comparaţiei cu superbul text baudelairian. Şi totuşi, lectura stîrneşte analogii. De altfel, Gomringer însuşi, siderat la auzul învinuirilor aduse textului în care, cu propriile cuvinte, un flaneur admiră frumuseţea lumii, s-a întrebat retoric: Şi ce poate fi, mă rog, sexist în toate acestea? După care, făcând o trimitere la Goethe şi Baudelaire, şi-a exprimat îndoiala că persoanele ofuscate ar cunoaşte creaţiile celor doi mari poeţi dar şi convingerea că, fără atitudinea admirativă faţă de femeie, care fundamentează în mare parte creaţia lirică universală, nici sonetele lui Shakespeare nu ar fi existat.

îndrăznesc să îmi imaginez, după ce am urmărit cu consternare, pas cu pas, punerea cu spatele la zid a autorului şi a poemului său avenidas, culminând cu decizia ştergerii lui, că şi transcrierea vreunui fragment din lirica mai sus amintiţilor autori „masculini“ pe faţada pomenitei istituţii academice berlineze, sau a oricărei alte facultăţi bântuite de furia denunţătoare a prozeliţilor corectitudinii politice, cuplată cu o păguboasă ignorare a tradiţiilor culturii occidentale, ar fi avut o soartă similară.

Ipoteză din nefericire, cât se poate de plauzibilă mai ales după ce o dezbatere publică organizată în toamna anului trecut având ca temă poemul avenidas ca şi „analiza“ mai recentă pe text recent a unei anume Debora Antmann, membră în conducerea Facultăţii berlineze, indicau fără echivoc instalarea unei stări de spirit ostilă libertăţii de creaţie.

Destinul abracadabrant al lapidarei şi nevinovatei poezii, l-a făcut pe Eugen Gomringer să se simtă nu doar victimă a noilor ideologii, ajunse de peste Ocean şi în mediile universitare germane, ci mai grav, să se vadă expus unei implacabile cenzuri exercitată de un grup de persoane ignorante şi fanatice. Măcar pentru a dezvălui mecanismele ce o pun în mişcare, ca şi idiosincraziile ce o alimentează, merită aruncată o privire asupra scandaloasei disecţii a corpului delict, cum poate fi cotată aşa-zisa analiză a poemului, reprodusă în cuprinsul unui amplu articol despre cazul Gomringer, apărut la finele lunii ianuarie 2018, în revista Der Spiegel. Mai sus pomenita Debora Antmann depistează două momente care o irită. Enumerarea: flori, alei, femei, susceptibilă de a transforma femeia, care ar trebui întotdeauna să fie subiect, în obiect. Al doilea motiv de iritare este observatorul,alias admiratorul. Care nu este o persoană neutră, ci una de sex masculin!!! Întrebată ce implicaţii are acest detaliu, preopinenta, care într-un articol publicat în toamna trecută în Die Welt susţinuse că pur şi simplu femeile şi bărbaţii nu se potrivesc , îşi continuă analiza: femeia trece prin faţa bărbatului, este măsurată din priviri, este scanată ca potenţială parteneră. Sugestia subversivă a interlocutorului, cum că din această perspectivă autorul ar putea deveni din admirator-hărţuitor, este confirmată fără tăgadă de „exegetă“, cu precizarea că în contextul dat, adică al străzii, multe femei ar resimţi identic situaţia.

Dar dacă admiratorul ar fi fost o admiratoare? Oh! Da, răsuflă uşurată „experta“: atunci lucrurile ar sta cu totul altfel, deşi din cauza florilor şi a aleilor, obiectivarea femeii ar fi fost problematică, dar finalul ar fi avut un cu totul alt efect fiindcă nu ar mai fi existat relaţiile de putere! Numai că din păcate, textul nu mai poate fi modificat. Şi chiar dacă nimeni nu îl acuză pe Gomringer că ar fi comis un poem sexist, precizează universitara germană, o lectură sexistă a textului este aproape inevitabilă. Aşadar, honni soit qui mal y pense, este liber să deducă cititorul articolului, pe cont propriu.

Într-o luare de poziţie anterioară, aceeaşi Debora Antmann afirma că textul are totuşi un conţinut potenţial sexist. Or, diferenţa fundamentală între o lectură sexistă a textului şi conţinutul sexist al acestuia este şi cea care a dat amploare unei dispute aparent scolastice.

Teoretic, obiecţiile aduse textului înscris pe peretele Facultăţii de pedagogie socială din Berlin nu promiteau să fie altceva decât o hilară notă de subsol în analele instituţiei. Caracterul lor ideologic, doctrinar, forţa lor intimidantă, au acţionat asupra numărului de voturi în Senat determinând conducerea facultăţii, ca la capătul unui proces doar formal democratic, în realitate al unui proces de intenţie, să cedeze în faţa hipersensibilităţii persoanelor ofuscate şi presiunilor doctrinare, şi să admită ştergerea poemului.

Concesia făcută iacobinismului moral, ignoranţei, îngustimii de spirit, constituie de fapt nucleul scandalului. Chiar dacă şi presa a contribuit la amplificarea acestuia, este indiscutabil că el nu s-ar fi iscat fără modificarea unei stări de spirit, a mentalităţii în anumite medii, în special academice şi universitare, dar nu numai, în intervalul a doar câţiva ani.

Din această perspectivă, întreaga tevatură în jurul poemului avenidas, care străinilor le poate părea la prima vedere o querelle allemande sterilă şi încâlcită, este de fapt simptomatică şi pentru viteza cu care vechile valori pot fi date peste cap sau, pur şi simplu, pot fi anulate de noi doctrine şi ideologii.

În 2011, într-un comunicat de presă, aceeaşi onorabilă instituţie îşi exprima bucuria de a se putea afla în păstrarea amintirii neşterse dăruite de poetul Eugen Gomringer şi convingerea că strălucirea acestei opere se va răsfrânge dincolo de lăcaşul Facultăţii şi de cartierul belinez Hellesdorf. Şapte ani mai târziu, după comunicarea deciziei de a înlătura neştearsa amintire de pe zidul stabilimentului, hotărâre care ar putea-o face pe Alice Salomon, fondatoarea modelului de diagnoză socială, să se răsucească în mormânt, sunt aruncaţi în arena controverselor termeni precum cenzură, epurare, controlarea atitudinii, ciuntirea libertăţii de creaţie. Până şi ministrul german al culturii, încă în funcţie, Monika Grütters, a calificat decizia Senatului drept un înspăimântător act de barbarie culturală.

Asociaţia studenţilor a rămas neînduplecată. Oricum,deja înaintea luării controversatei decizii, AStA lansase un aşa-zis concurs de idei menit să ducă la aflarea unui alt text ce merită să împodobească acelaşi perete după ştergerea poemului avenidas. Condiţiile impuse au fost cum nu se poate mai draconice: produsul nu are voie sub nici o formă să aibă un conţinut discriminatoriu, nu vor fi admise nici un fel de disocieri, diferenţieri, distincţii sau aluzii sexiste, rasiste, referitoare la aspectul, vârsta, statutul social, sau la alte particularităţi ale subiectului uman, în fine, textul ales trebuie să fie conform cu valorile constituţiei.

Rezultatul logic al caracterului „ubuesc“ al canonului impus unei opere literare ar putea fi următorul: faţada sudică a clădirii Facultăţii Alice Salomon ar trebui să rămână albă, imaculată. Realitatea contrazice însă ipoteza, după ce poeta Barbara Köhler câştigătoarea concursului de poetică organizat de Facultate în 2017, îşi va vedea propriul text, urmând a fi depus oarecum palimpsestic, pe acelaşi zid, după ştergerea poemului avenidas. Despre respectabila autoare se ştie că este o persoană suverană, cu principii clare şi solide, de orientare post feministă. Intervenind în disputa creată în jurul poemului predecesorului ei, Barbara Köhler a manifestat înţelegere pentru decizia luată democratic, de conducerea facultăţii, menţionând că în fond, poemul lui Gomringer a fost un cadou făcut instituţiei care, desigur, este liberă să facă cu el ce crede de cuviinţă... În optica poetei, toate cele întâmplate nu semnifică nici destrămarea valorilor apusului, nici nu constituie un atentat la libertatea de creaţie, necum un act de cenzură sau barbarie.

Eugen Gomringer comunicase iniţial că îşi rezervă dreptul de a acţiona în justiţie împotriva Facultăţii Alice Salomon. Dacă o va face, după ce conducerea instituţiei a promis că avenidas nu va dispărea cu totul, rămâne de văzut. Pe acelaşi zid, ar urma să fie amplasată o mică placă memorială, pe care va fi reprodus, tradus în mai multe limbi, poemul lui Gomringer cu o trimitere şi la dezbaterea în jurul acestuia. Poetului i-a mai fost adresată invitaţia de a contribui la realizarea acestui „proiect“. Ceea ce echivalează în mod paradoxal cu monumentalizarea unei victime a corectitudinii politice şi ideologiei gender, cum Eugen Gomringer însuşi mărturisise că s-a simţit, după ce a aflat motivele pentru care constelaţia sa poetică a intrat în dizgraţia aceleiaşi instituţii care îl premiase cu nişte ani în urmă.

Există temerea, formulată şi în articolul publicat în Der Spiegel, ca într-un viitor nu prea îndepărtat, la întrebarea dar cine a fost Gomringer, primul răspuns să fie: tipul cu poezia sexistă.

Cazul promotorului poeziei concrete demonstrează cât de riscantă devine soarta oricărui autor, când textele sale au neşansa de a fi citite tendenţios, cu lupa, de către spirite mioape, suspicioase, dornice să descopere înainte de orice, minimele abateri de la normele unei ideologii sau doctrine, slujind pasămite idealului toleranţei, egalităţii, anti-discriminării.

***

ce trebuie să se mai întâmple ca să vi se deschidă ochii? Întrebarea pe care şi-o pune filozoful austriac Robert Pfaller în paginile recentei sale cărţi intitulată Erwachsenensprache. Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur (Limbajul adulţilor. Despre dispariţia acestuia în politică şi cultură), apărută la Editura S. Fischer, conferă o stringenţă suplimentară curajoasei încercări de a analiza impactul corectitudinii politice asupra faptelor de limbaj, dar şi de a deduce cui slujeşte infantilizarea utilizatorilor, interdicţia sau refuzul de a spune lucrurilor pe nume, de a recurge la aşa numitul adult language.

Potrivit propriei mărturisiri, ideea de a investiga complexa problematică i-a fost indusă autorului de o situaţie banală, cea de spectator al filmului Amour, realizat în 2012 de regizorul Michael Hanecke, răsplătit cu numeroase premii internaţionale, antologic prin calităţile sale estetice şi prin curajul de a aborda frontal o sfâşietoare dilemă morală: dreptul sau nu de a pune capăt din iubire suferinţelor unei fiinţe foarte dragi, lovite de o boală incurabilă. Ceea ce l-a iritat pe Robert Pfaller a fost avertizarea adresată la începutul filmului, spectatorilor: pelicula conţine „adult language“, altfel spus imagini, situaţii, un discurs care le-ar putea răni sensibilitatea.Or, ce fel de lume este cea în care persoanele adulte trebuie avertizate faţă de propriul lor limbaj? Cartea lui Robert Pfaller, care s-a bucurat pe dată de un larg ecou mediatic, ca şi interviurile acordate de autor presei răspund acestei întrebări.

Profesor de ştiinţele şi teoria culturii la Facultatea de Arte din Linz, Robert Pfaller este cunoscut şi dincolo de mediile strict academice, datorită îndrăznelii de a „ataca“ nu numai teoretic ci şi empiric, subiectele mai delicate, de a aborda actualitatea de pe poziţii critice, preponderent de stânga, susţinute însă de un impresionant aparat bibliografic. Pe scurt, trăim într-o epocă postmodernă, dominată de neoliberalism, de contrastele uriaşe de şanse, privilegii, venituri, educaţie, între cei 1% ce deţin peste jumătate din avuţiile lumii şi ceilalţi locuitori ai globului, în proporţie de 99%. Pe măsură ce acest sistem concurenţial devine tot mai dur, mai necruţător, limbajul folosit şi promovat de reprezentanţii săi se edulcorează,devine tot mai eufemistic.

Cultul exacerbat al diversităţii, al identităţilor multiple şi particularismelor de toate felurile, exhibate cu orice ocazie, discursurile minoritare ale elitelor care neglijează nevoile sociale ale majorităţii, ar fi în optica autorului cărţii, vinovate şi de instalarea lui Trump la Casa Albă şi de succesul partidelor populiste în Europa. Aceasta este nota de plată pentru o pseudo-politică de stânga flancată simbolic de recuzita corectitudinii politice. Filozoful austriac nu cruţă nici clasa de mijloc pseudoprogresistă, care în aceeaşi măsură în care se angajează în favoarea drepturilor minorităţilor, printr-o practică discursivă întru totul conformă aceleiaşi corectitudini politice, militează pentru încheierea de acorduri comerciale ale liberului schimb şi livrează armament în regiunile de criză ale lumii.

Pledoaria lui Pfaller în favoarea limbajului adult, a asumării responsabile şi suverane , în atmosfera dată, a „riscului“ de a spune lucrurilor pe nume este dublată de ideea că sistemul vinovat de brutalizarea relaţiilor sociale în occident este şi cel care prin practicile sale discursive infantilizează adulţii, tutelându-i. Decât că pe de altă parte, brutalizarea limbajului se produce totuşi eruptiv, cel mai frecvent în reţelele de socializare, sub masca anonimităţii .

***

Sub o denumire cvasi dadaistă, de-a dreptul impronunţabilă, amintind întrucâtva de numele vulcanului islandez Eyjafjallajökull, a cărui erupţie în 2010 a blocat complet traficul aerian deasupra întregii Europe, la finele lui octombrie trecut a intrat în vigoare în Germania o nouă lege destinată să şteargă, să blocheze în cyberspace, mesajele ultragiante, jignitoare, ce instigă la ură, rasism, antisemitism, injuriile, precum şi aşa numitele fake news. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, pe scurt NetzDG, sau mai pe înţelesul tuturor, Facebook Gesetz, Legea Facebook, înaintată de ministrul german al Justiţiei, Heiko Maas .În pofida unor obiecţii întemeiate, formulate nu numai de reprezentanţii opoziţiei , ci şi de experţi dintre care unii au considerat legea ca fiind anticonstituţională, de activişti pentru drepturile omului, de firme şi concerne IT, din Silicon Valley, de Asociaţia Jurnaliştilor Germani, spre a nu pomeni decât cele mai autorizate voci, legea a fost votată de Bundestag în 30 iunie 2017, eclipsată oarecum de momentul votării euforice, în aceeaşi zi, a spectaculoasei legi a căsătoriei pentru toţi.

Destinată să amelioreze respectarea prevederilor legale în reţelele sociale , să exercite presiuni asupra platformelor de socializare pentru ca acestea să-şi îndeplinească şi respecte îndatoririle legale, potrivit spuselor genitorului ei, noua lege, pregătită în pripă, este pe deasupra vulnerabilă din simplul motiv că tentaţia unor firme de a şterge, de teama penalizărilor, unele conţinuturi suspecte dar inofensive, este mai mare decât obligaţia de a respecta libertatea de expresie şi opinie. Noua prevedere legală , despre care se afirmă pe mai departe că necesită ameliorări, le trezeşte est-germanilor amintiri neplăcute. Printrun ireverenţios joc de cuvinte,cu trimitere directă la STASI, legea a fost poreclită de aceştia Maasi. Există însă şi temerea ceva mai subtilă, ca o aplicare excesivă şi nediferenţiată a noii legi, să ducă la instituirea unui limbaj amintind de orwellianul newspeak.

În sfârşit, ironia întâmplării a mai făcut ca la începutul acestui an, ministrul însuşi să fi căzut sub incidenţa propriei legi. Într-un tweet, el l-a făcut idiot pe colegul său de partid, socialdemocratul Thilo Sarrazin, autorul controversatei cărţi Deutschland schafft sich ab (Germania se autodesfiinţează) apărută în 2010. Reacţia platformelor de socializare a fost cât se poate de promptă: mesajul ministrului Heiko Maas a fost şters. Intrarea în vigoare a legii s-a manifestat încă o dată spectaculos, prin blocarea contului revistei satirice Titanic, care postase o parodie la adresa unei lidere a partidului AfD, de dreapta, cel mai mare partid de opoziţie în Bundestag. Incidentul a dezvăluit şi viciul fundamental al legii: ea transferă unele atribuţii ale justiţiei, a treia putere în stat, asupra unor firme particulare, în stabilirea limitelor libertăţii de opinie. Şi, în forma ei actuală, cam aduce a... cenzură.

Rodica Binder

P.S.: După ce mai multe instituţii publice şi firme s-au decis să reproducă poemul avenidas pe zidul sau pe frontispiciul sediului lor, cum a procedat concernul de presă Axel Springer, cel mai recent şi prestigios exemplu de solidarizare cu poetul Eugen Gomringer şi, implicit, de pledoarie în favoarea libertăţii de creaţie, îl dă „Akademie der Künste“ din Berlin – Academia de Arte. Conducerea a decis să reproducă pe faţada propriei clădiri textul german al „constelaţiei poetice“ schweigen/ silencio, a promotorului bolivianohelvet al poeziei concrete.
Iniţiativa, nelipsită de multiple semnificaţii, constituie şi o notă publică de protest adresată de Academia de Arte din Berlin Facultăţii Alice Salomon care a hotărât să şteargă poemul avenidas de pe faţada sudică a clădirii, sub motiv că textul acestuia ar deţine un potenţial sexist.
Cât despre „constelaţia poetică“ silencio/ schweigen, ea trimite inevitabil privitorul cu gândul şi la clasica reflecţie wittgensteiniană: despre ceea ce nu se poate vorbi, trebuie să se tacă.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara