Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Muzică:
Totul despre George Enescu de Elena Zottoviceanu


Când în 1964 a apărut volumul "George Enescu" alcătuit de un colectiv din Institutul de Istoria Artei, unele voci (nu puţine) şi-au rostit cu dispreţ verdictul: asta nu este cercetare, nu este muzicologie înaltă, nu are valoare ştiinţifică etc. După ce s-au înfruptat temeinic din cartea care oferea suma a ceea ce se ştia până în acel moment despre Enescu, poate că unii s-au convins că asemenea lucrări informative sunt mai utile şi în mare măsură mai dificile decât cine ştie ce plăsmuiri precare... între timp, s-a adunat o imensă zestre de date, de cunoaştere asupra materiei, şi raporturile dintre evoluţia gândirii muzicale faţă de informaţia crudă s-a schimbat fundamental în a doua jumătate a secolului XX: gustul epocii pentru cunoaşterea precisă, voinţa de a înţelege opera şi omul cu obiectivitate şi întemeiat pe o abordare aprofundată au discreditat literatura adesea aproximativă practicată până atunci în favoarea unor minuţioase cercetări bio-bibliografice. Deschiderea spre lume de după 1990 ne-a arătat că pe alte meleaguri tipul acesta de "dosar al problemei" este practicat curent, şi apreciat cum se cuvine. Un astfel de proiect şi-a propus şi a realizat în ultimul an, sub forma a trei volume impozante, Viorel Cosma, adunând aproape tot ceea ce cuceririle documentare ale unei vieţi de studiu au acumulat.rimul a apărut în cadrul Festivalului Internaţional "George Enescu" din toamna trecută sub titlul "Un portret lexicografic" şi pune în pagină, în prima parte sub formă de microstudii, câteva aspecte ale biografiei şi personalităţii compozitorului urmate de liste ample: cronologie, bibliografie, discografie, catalog de creaţie etc. Fără îndoială, este oţios să te întrebi de ce materialul este organizat aşa şi nu altfel sau să declari ritos "eu aş fi ales altă soluţie". Soluţii pot fi diferite, esenţiale rămân încrederea pe care o inspiră cititorului, claritatea structurii (în măsura în care este realizabilă) şi speranţa (cu care abordezi în mod firesc o asemenea lucrare) că se apropie de integralitate. Cantitatea de material adunat din surse foarte variate impresionează, şi dacă nu atinge exhaustivitatea, ceea ce este probabil imposibil, mai ales în cazul unei vieţi şi unei personalităţi atât de complexe şi extinse.

Ideea care stă la baza cărţii şi care o motivează în mare măsură este aceea de a demonstra natura proteică, statura renascentistă a muzicianului şi de aceea autorul îşi împarte pledoaria în capitole al căror titlu desfăşoară ideea: Muzicianul enciclopedist, Compozitorul vizionar, Gânditor al viorii, Vrăjitor al claviaturii pianului, Dirijatul, un joc încântător, Un profesor singular peste timp. Fiecare dintre aceste capitole aduce elemente informative inedite, ca de exemplu cele referitoare la activitatea pianistică asupra căreia nu s-a oprit nimeni mai atent, dar care dezvăluie şi alte valenţe ale personalităţii sale " extraordinara generozitate cu care a încurajat sau ajutat tinerii interpreţi, "colegii lui" cum îi numea el, oferindu-le girul prezenţei sale şi implicit o recunoaştere preţioasă în ochii publicului. Citatele, mărturiile pe care îşi întemeiază discursul sunt bine alese, unele puţin cunoscute sau poate chiar inedite, ca şi listele ample de date cu care îşi ilustrază textele (de exemplu repertoriul cameral şi listele de discipoli (foarte greu de alcătuit pe un parcurs temporal atât de lung şi pe suprafaţa a două continente).

Mai puţin m-a convins capitolul biografic cu insistenţa sa asupra nefericirilor personale ale artistului; este adevărat că viaţa lui Enescu este o saga romantică, cu toate elementele genului (sătucul natal, copilăria furată de muzică, cariera fulminantă, Palatul regal, prinţese din poveste, exil, prietenii eterne etc.) care îşi pot găsi locul într-un volum întreg, dar în economia celor doar câteva pagini, mi s-a părut puţin cam prea apăsată.

Partea cea mai vastă a cărţii este dedicată catalogului operei şi bibliografiei. Despre compozitor. Samuel Johnson în prefaţa celebrului său dicţionar scria în, 1755: "Fiecare autor poate aspira la preţuire; lexicograful poate spera doar să scape de reproşuri. Şi chiar şi de această recompensă negativă se bucură foarte puţini" Nu se poate pune la îndoială acribia cu care autorul şi-a întocmit lucrarea, de aceea, surprinde, la o privire fugară, faptul că în Catalogul operei lipseşte de la locul ei seria de 7 CD-uri cu integrala simfonică a creaţiei enesciene realizată de Orchestra Naţională Radio sub bagheta lui Horia Andreescu între 1993-1996 sub labelul casei de discuri Olympia (cod OCD 441 şi urm.); din care nu figurează decât ultimul disc, cel cu Simfonia a V-a scos de Casa Radiosub nr. 001) - omisiune asupra căreia i-am mai atras atenţia autorului într-o versiune anterioară a Catalogului. De asemenea, aş preciza că anul apariţiei Monografiei Enescu (editată de Academia Română este 1971, şi nu 1964). Dar acestea nu sunt decât mărunţişuri remediabile la o nouă posibilă editare. De remarcat este că volumul este bilingv român-englez, că are o ilustraţie foarte frumoasă, în parte inedită şi condiţii grafice remarcabile. Şi că este o foarte utilă introducere în problematica enesciană.

Unui alt public se adresează volumul George Enescu în memoria timpului, tipărit de Editura Casa Radio. în 450 de pagini, Viorel Cosma a adunat toate mărturiile pe care le-a putut culege de-a lungul timpului din sursele cele mai neaşteptate, tipărite sau manuscrise, cunoscute sau inedite, fascinante sau banale ca un corpus de o mare diversitate şi bogăţie. în Prefaţă, autorul îşi explică demersul şi îl face clar, transparent pentru cititorul dezorientat în enorma abundenţă şi diversitate de materiale. Bineînţeles interesul textelor variază foarte mult în funcţie de personalitatea "emitentului", de împrejurările descrise: unele poartă amprenta unei fine intelectualităţi ca cele extrase din Jurnalul lui Alice Voinescu sau povestirile vii ale lui Ionel Dobrogeanu-Gherea, unul dintre acompaniatorii favoriţi ai lui Enescu (alături de care a cântat peste 400 de concerte), mărturiile unor rude, discipoli, colegi sau mărturiile naive, dar sincere ale unor foşti angajaţi (şoferul, menajere) ţărani de la Tescani etc. Unele pagini aduc şi informaţii puţin cunoscute şi foarte interesante ca de exemplu prietenia dintre Enescu şi Albert Schweizer. Din toate, citite cu atenţie, se poate desprinde imaginea lui George Enescu omul, cu obiceiurile, calităţile şi chiar (de ce nu?) defectele sale. Este o materie bogată pentru un studiu de psihologie.

Cea mai importantă şi, drept să spun, impresionantă parte, ca prezentare, este al treilea volum, apărut de curând sub egida Institutului cultural român, intitulat Oedipe de George Enescu. Dosarul premierelor l936-2003 (de ce acest moft lingvistic cu denumirea franceză, preluat de la Andrei Şerban, când în practica culturală românească eroul lui Sofocle este de mult cunoscut ca Oedip?). Este, fără îndoială, o idee originală şi, personal, nu-mi amintesc să fi întâlnit, cel puţin în literatura muzicologică, o asemenea carte-document. Ea adună în paginile ei toate datele existente, inclusiv textele integrale ale cronicilor de la toate versiunile scenice sau concertante ale capodoperei enesciene, pe parcursul a peste 70 de decenii, timp în care treptat ea şi-a cucerit locul cuvenit în recunoaşterea lumii muzicale internaţionale. în prefaţa care demonstrează că Oedip a marcat destinul artistic al lui George Enescu, impunându-l ca un creator de geniu unei lumi care-l cunoştea şi aprecia mai ales ca violonist virtuoz sau dirijor, Viorel Cosma oferă cititorului documentaţia enormă privitoare la nu mai puţin de 23 de premiere şi reluări ale operei în spaţiul european. Deşi ne previne în prefaţă că documentaţia prilejuită de turneele trupelor noastre în străinătate iese din perimetrul ales de el, include totuşi în volumul de faţă prestaţia cântăreţilor români în cvasi-spectacolele de la Stockholm şi Lucerna. Prezenţa ecourilor de presă, abundente şi foarte pertinente, asigură obiectivitatea dorită de autor; excepţie face doar vehemenţa cu care comentează, polemizează cu versiunea Andrei Şerban. Că i-a displăcut această montare este de înţeles, dar eu parcă îmi amintesc de mai multe intervenţii în presă semnate de persoane cu prestigiu cultural (mai ales oameni de teatru, de litere) în favoarea spectacolului, decât am regăsit aici; poate că memoria mă înşeală şi reacţia a fost chiar unanim negativă, dar... Aş mai adăuga că dintre reluările concertante ale partiturii cred că merită menţionat şi concertul de la Sala Palatului, sub bagheta lui Lawrence Foster, cu Monte Pederson în rolul principal .

Oricum, acest terţet de lucrări informaţionale constituie o sumă monumentală de informaţie crudă, de materie primă, fără de care nici un viitor studiu nu va putea exista. în fiecare lună mai se cuvine să ne oprim o clipă gândul la marele nostru compozitor şi pentru că anul viitor se împlineşte o jumătate de secol de la trecerea sa în altă dimensiune, prezenţa sa în muzica mare a lumii este tot mai puternică. Şi la această recunoaştere a moştenirii sale componistice, de o covârşitoare importanţă pentru destinul şcolii muzicale româneşti, la temelia ei pot sta şi aceste contribuţii ştiinţifice realizate prin râvna pasionatului cercetător care este Viorel Cosma.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara