Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cartea de poezie:
Teroarea zgurii de Irina Petraş

Andrei Doboş, Valea rea,
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2015, 72 pag.

Citesc Valea rea verificând ce nu mai este valabil din ce spuneam despre Inevitabil (2011). Cartea de atunci venea după Mănăştur story (2007) şi Apă tulbure, antifoane etc. (2009), furnizându-mi date pentru a descrie nu notaţia în cheie minoră a detaliului cotidian şi preferinţa pentru marginalitate, cât poemul ca experiment ascetic şi situarea în aşteptare, o aşteptare rezonând în siajul lui când scriu, aştept, din şirurile frânte bacoviene.

Poemul îmi părea o hârtie de turnesol calm-indolentă („în fotoliul închiriat / stau nemişcat şi lumea-mi stă la picioare”), scufundată în forfota lumii şi a lucrurilor, cu speranţa că, în cele din urmă, cele cinci simţuri scoase din amorţire vor revela un sens. Privilegiate, simţurile culturale, văzul şi auzul (Valea rea le repune la lucru: „timpane atente, vedere periferică / brici”). Metoda predilectă: întoarcerea la senzaţii prime şi primare, experienţa de grad zero sub o vedere inocentă conservată anume (citesc în Valea rea: „nu ne-a educat nimeni / să ascultăm în tăcere / să fim singuri / sub clopotul cerului / cu vinişoarele din frunze / cine ne-a arătat / cum înfloreşte ceaţa / şi se desprinde ca bumbacul / în visul unui copil?”). Îmbufnat-senin, A.D. se dedica proiectului captării prin simţuri a ceva ascuns de aparenţe.

Ei bine, Valea rea nu iese cu totul din această alertă amorţire, nu răstoarnă ocheanul, nu orchestrează simfonii şi nu celebrează victorii ale cunoaşterii tainelor lumii („stau singur / în teroare perpetuă. / La zarva lumii nu mă pot opune / ea intră în mine şi mă amărăşte”). După lanţ de experimente spiritual(ist)e şi probe ale labirintului, „povestea se şterge”, cum însuşi poetul anunţă în descrierea cărţii sale: „dislocarea nu lasă urme, dar ceva din mişcarea de destrămare a legăturilor mai poate fi îngînat: dansul păianjenilor de apă deasupra peliculei fine, bluza ei parfumată de lînă, copii prăjind porumb la focul de tabără la sfîrşitul verii”. De remarcat imediat că minimalizarea – încă reperabilă – nu sugerează nicidecum nimicnicia cotidianului, ci îl reîncarcă trudnic şi hipnotic, printr-o gesticulaţie recuperatoare vag-sentimentalizantă, cu semne şi înţelesuri ce tentează, revoluţionarapatic, o „rupere de nivel”. Punctul de fugă e unul de o netitate atât de definitivă, încât poate servi de suport şi temelie: „După ce m-am zbătut o vreme / ca o fiară în cuşcă / am început pur şi simplu / să trăiesc. / Am iubit oamenii / aşa cum se iubesc oamenii. / Am înţeles că sunt / un animal / cu o istorie complicată / în spate, care / va muri. [s.m. I.P.] / Acum nu mai aştept nimic de la lume, / dar nu mă pun nici măcar cu un deget / împotriva ei. O las să-şi ţeasă miracolele / şi legile. / Aceasta este povestea vieţii mele” (Interese oculte). Asumarea calm-disperată a muritudinii conferă certitudine clipei şi îi revelează măruntele-uriaşe bogăţii: vîntul uscat, straturile de nea, pămîntul curat, încîlceala de frasini şi salcîmi, bolta care străluceşte, iarba cu flori, tăcerea pămîntului, păsările, culoarea păpădiei, lumina soarelui, viespea, bondarul tărcat, clopotul lalelei. În seama acestor ingrediente resuscitate ca proiect existenţial, cu o filosofie deja închegată, are loc marea călătorie pe loc a fiinţei („momentele acelea cînd / toţi vor să plece / numai că unii / nu au unde să plece”). O călătorie de recunoaştere, de înmiresmată amintire agrest-păduratecă, de abandon, cu reminiscenţe din langoarea panică blagiană, fără dorinţi, fără mustrări, fără căinţi şi fără-ndemnuri: „puţină fantezie ziua trece / miroase a coamă de cal / a cîmp întins / a copaci foşnitori ce-şi întind coroanele pînă la stele”; şi „acum lumina ajunge la nivelul genunchilor / şi e ca şi cînd / ai intra în apa puţin adîncă şi caldă / iar acolo nu există nici un pericol / imediat, înoţi încet şi nu te opreşti decît sub umbra / metalică a sălciilor pentru odihnă”; „coloana vertebrală / e ultimul arţar ce se foieşte / cu rădăcinile înfipte / în turbă”. Alex Ciorogar surprinde exact această lenoasă teroare a zgurei: „Presărată cu tot soiul de neaşteptate gingăşii”, Valea rea pune câteva întrebări: „Care sînt lucrurile ce contează cu adevărat? Ce facem cu timpul pe care-l (mai) avem? Mai credem în miracole? Mai e natura un spaţiu privilegiat? Avem puterea de a ne detaşa, fie şi doar pentru cîteva clipe, de necazurile noastre? Îndrăznim, oare, să avem o ultimă dorinţă?” Nu un simplist manifest ecologist se încheagă în poeme, ci un nou modus vivendi, proaspăt în pofida dezvrăjitei sale armături.

În Aprilie, singularitate, citesc o stranie Scurtă istorie a Timpului, doldora de sugestii şi invitând la infinite conexiuni: „Privesc puiul de vişin / înverzit, crenguţele lui crescute dezordonat / seamănă cu părul neatins al unei cerşetoare. / Mă gîndesc cît de mult mai are / pînă la lumea virtuală. Milioane de ani. / Cînd dăunătorii îi vor sfredeli scoarţa / El va secreta necontenit răşini. Va îndura frigul / Şi seceta, şi ploile lungi de toamnă. Va muri / Iar vîntul îl va purta în locuri sălbatice / Printre mesteceni şi frasini. Va fora acolo / Casă nouă pentru rădăcinile sale. Fructele lui vor deveni / Aspre, atît de acre că nimeni nu va mai putea / Să le mănînce. Va pieri încet / Sub greutatea altor specii, alte păsări şi alţi viermi / Vor găsi acolo hrană şi adăpost. Doar gustul / O să rămînă acelaşi, înregistrat pe softuri. Sucuri / Şi siropuri şi drajeuri de vişine. Imaginea (poate şi senzaţia / Tactilă – luciul şi carnaţia bobului – duritatea umedă / A sîmburelui). Parfumul şi culoarea / Florilor tinere. Fluxuri de biţi / Din motorul hologramatic – / Fluturi ce se topesc la contactul / Cu lumina rece: Copii / ce se joacă seara în livadă, se opresc / gălăgioşi lîngă pomul cu crengi aplecate”. Poemul poate fi interpretat şi ca artă poetică. Văd în el nu doar cinice prospectări de viitor, ci şi o reconsiderare a trecutului cu ofertele sale de lucruri simple şi adânci: „O bufniţă a zburat / cu avînt greoi / pe deasupra noastră / a tăiat precis / ceaţa şi reţeaua / de crengi / pînă la prada / pe care noi o lăsaserăm / mult în urmă, fără să ştim măcar / că se află acolo”.

Parteneri Romania literara




                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara