Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Păcatele Limbii:
Termopane de Rodica Zafiu


Termopan e perceput, adesea cu autoironie, ca unul dintre cuvintele emblematice ale ultimilor 17 ani: devenit un fel de simbol al comodităţii şi al modernizării, ba chiar al bunăstării de tip occidental, este extrem de frecvent în comunicarea curentă (şi apare chiar în refrenul glumeţ al unui cântec: ,Termopane, termopane"). Într-un articol recent din Dilema veche (nr. 137, 8.09.2006), intitulat ,Capitala europeană a termopanelor", Mircea Vasilescu porneşte de la datele evidente ("Azi-dimineaţă, Google mi-a Ťdatť 856.000 de rezultate cînd am căutat cuvîntul Ťtermopanť şi 265.000 de rezultate pentru forma de plural") pentru a prevesti, în mod comic-hiperbolic, că "peste ani, nu se va mai vorbi, ca acum, despre Ťregimul Iliescuť şi Ťregimul Constantinescuť, ci - transpartinic şi apolitic - despre Ťera termopanuluiť"; autorul sugerează cu doctă ironie necesitatea unor "studii sistematice pe tema Ťtermopanul la româniť, în lipsa unor consemnări ale "contemporanilor termopanului". Mai mult, se vorbeşte chiar de "o mentalitate de tip termopan, în care mecanismul dominant este cel al înlocuirii". Au mai apărut şi alte comentarii pe această temă. De exemplu, Ovidiu Nahoi, în Evenimentul zilei (12.08.2006), tratează tot în cheie ironică moda actuală a cuvîntului şi semnificaţiile sale în revelarea unei anumite mentalităţi: "ŤTermopanť! Iată cuvântul magic ajuns pe buzele românilor, odată cu avântul construcţiilor. Iniţial, simbol al apartenenţei la clasa îmbogăţiţilor de tranziţie, geamul termo şi fonoizolant a devenit, odată cu creşterea ofertei şi scăderea preţului, emblema ieşirii românului simplu din starea de sărăcie". Se observă, în text, opoziţia între termenul încărcat de conotaţii populare (termopan) şi formula tehnică preferată de autor în planul judecăţii obiective (geamul termo şi fonoizolant).

Cuvîntul termopan e foarte recent în română şi nu poate deci fi găsit în ediţii mai vechi ale dicţionarelor. Ediţia a doua a Noului Dicţionar Universal al limbii române (autori: I. Oprea, C.-G. Pamfil, V. Radu, V. Zăstroiu; Litera Internaţional, 2006) îl include, ca urmare a unei decizii de actualizare anunţate în prefaţă ("în această nouă ediţie a fost îmbogăţit inventarul lexical îndeosebi cu cuvinte uzuale recente"). Termopan (cu pl. termopane) este definit în dicţionar ca "geam de fabricaţie specială, cu rezistenţă mare la transmisia termică şi fonică, folosit la ferestre", indicîndu-se provenienţa sa dintr-o denumire comercială. E interesant că motorul Google, bun indicator al frecvenţelor relative, găseşte numele de marcă Thermopane cam de 100.000 de ori, cu un număr de apariţii mult mai redus decât al românizatului termopan. De altfel, denumirea tehnică nu pare să fi avut în alte limbi succesul din română: tipul respectiv de geamuri este descris prin diferite sintagme, perifraze, sinonime (cuprinzînd ideea de ,termoizolant"). Chiar şi pe un site românesc specializat (ferestreonline.ro), formula tehnică preferată şi definită este geam termoizolant, în vreme ce (geam) termopan este indicat doar ca sinonim.

În română, se constată pătrunderea cuvîntului - ca termen concret, al vieţii practice - în limbajul familiar (,şi-i tragem o serenadă sub balcon de să-i tremure termopanu'", myband.ro), perfecta adaptare morfologică (cu pluralul neutru în -e) şi trecerea gramaticală din poziţia de determinant invariabil (substantiv-apoziţie, apropiat de valoarea unui adjectiv invariabil) la statutul de substantiv perfect individualizat şi utilizabil în orice context (de la ferestrele de tip termopan şi ferestrele termopan se ajunge la termopanele familiare). Interesantă este mai ales dezvoltarea unor sensuri metonimice şi metaforice ale cuvîntului. Metonimic, termopanul substituie fereastra, în enunţuri cu efect comic produs de contrastul de registre: "Deschide termopanu', iubiiito!" (Crai Nou, 20.05.2005). Metaforic, cuvîntul apare de pildă în titlul unei emisiuni TV (,Termopanele istoriei", 29.09.2006).

Desigur, nu toate utilizările jurnalistice actuale sunt ironice. Uneori, autorii textelor par a lua foarte în serios valoarea simbolică a termenului, conotaţiile sale de bogăţie. Se creează astfel contraste afective - ,Sub termopanele cantinei săracilor, amărâţii au îngheţat o zi şi o noapte să-şi ia pomana de Crăciun" (Adevărul, 23.12.2004); "În clădirea părăginită din Valea Roşie, unde altădată îşi căscau gurile ştirbe ferestrele cu geamuri sparte, lucesc sfidătoare termopanele" (Ediţie specială, 13 .11.2006) - şi chiar imagini feerice: ,sclipesc în soare termopanele" (ibid.)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara