Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Literatură:
Studii istorice de Claudiu Sfirschi-Lăudat

Printre eforturile remarcabile de a face cunoscut poporul român şi istoria acestuia, fără patriotisme superflue şi discursuri naţionaliste, ci prin rigoarea cercetării ştiinţifice, se numără şi apariţia volumului Românii. Istorie şi cultură la editura grecească Iolkos, din Atena, în cadrul seriei Teme ale culturii şi istoriei universale şi greceşti (nr. 5) coordonate de profesorul A. G. K. Savvidis. Autorul, Florin Marinescu, istoric şi cercetător la Institutul de Studii Neoelene din cadrul Centrului Naţional de Cercetare, cu o bogată experienţă în domeniul paleografiei, reputat specialist în paleografia chirilică românească, s-a ocupat în cercetările sale istoriografice mai cu seamă de relaţiile politice, economice şi culturale româno-elene, de genealogia familiilor fanariote, de manuscrisele aflate la Athos, de istoria presei de limbă română şi greacă, precum şi de relaţiile dintre Epir, Moldova, Valahia şi Transilvania. Opera sa este impresionantă, cuprinzând numeroase participări la congrese şi simpozioane internaţionale, opt cărţi - printre care amintim Étude généalogique sur la famille Mourouzi (Atena, 1987, în colab.), Documente manuscrise de la Muntele Sfânt (I: 1997, II: 1998, III: 2001, IV: 2002, Atena) -, precum şi peste optzeci de studii şi articole, unele dintre acestea scrise în colaborare cu alţi specialişti. În anul 1994, activitatea lui Florin Marinescu a fost încununată cu Premiul Comnene al Confederaţiei Internaţionale de Heraldică şi Genealogie (Luxembourg).
Cartea de faţă are îndeosebi meritul de a face cunoscută cititorilor greci evoluţia poporului român de-a lungul istoriei sale nu doar din perspectiva evenimentelor politico-militare, ci şi sub aspect cultural, prin ilustrarea unui spectru foarte larg de domenii, precum limba şi literatura, muzica, sculptura, arhitectura, arta populară etc., a căror prezentare aparţine distinsului filolog Maria Marinescu-Himu. În descrierea relaţiilor politice, economice şi culturale dintre Grecia şi România, autorul acordă o atenţie aparte domniilor fanariote, subliniind contribuţia celor două Academii Domneşti de la Bucureşti şi Iaşi la dezvoltarea învăţământului şi a activităţii editoriale româneşti din perioada Iluminismului. Un loc însemnat ocupă, de asemenea, istoria Bisericii Române, capitol semnat de elenistul Ilias Fratseas. Bogata materie cuprinsă în cele 254 de pagini ale cărţii Românii. Istorie şi cultură este organizată în cinci capitole (1. Din Antichitate până în sec. VIII p. Chr., 2. Perioada medievală (sec. VIII-XVIII), 3. Perioada modernă (sec. XIX-XX), 4. România contemporană (1948-2004), 5. Limba română, literatură, artă, religie) şi apoi sintetizată într-un amplu tabel cronologic (pp. 255-330) care punctează datele principale ale istoriei României, începând din Antichitate, cu paleoliticul timpuriu, până în anul 2000. Urmând aceeaşi structură cronologică, o vastă bibliografie selectivă (pp. 331-346) a celor mai importante studii istoriografice, din secolul 19 până astăzi, vine să confirme erudiţia folositorului demers al istoricului român. Însoţită de ilustraţii alb-negru şi color, această panoramă a civilizaţiei româneşti este, prin acurateţea sa ştiinţifică, prin amploare tematică şi stil, o onorabilă carte de vizită a poporului nostru în spaţiul cultural grecesc.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara