Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
søren kierkegaard - o recenzie literară [Publicul, ca un împărat roman]* de ---

în fond, epoca modernă a tins multă vreme către nivelare, prin tot felul de răsturnări, care însă nu erau toate nivelatoare, nefiind toate suficient de abstracte, ci având o concreteţe a realităţii. [...] Pentru ca nivelarea să poată avea loc propriu-zis, trebuie mai întâi creată o fantomă, duhul ei, o imensă abstracţie, un ceva atotcuprinzător care nu e nimic, un miraj – iar această fantomă e publicul. Doar într-o epocă lipsită de pasiune, dar reflectată, această fantomă se poate dezvolta cu ajutorul presei, când presa însăşi devine o abstracţie. În epoci entuziaste, în vremuri pasionate şi tumultuoase, chiar şi atunci când un popor vrea să realizeze ideea de deşert nerodnic, distrugând şi stricând totul, nu există nici un public. [...]

Publicul e un concept care nu poate fi întâlnit în Antichitate, întrucât pe atunci poporul era nevoit să intre în acţiune en masse, in corpore, fiind în această situaţie responsabil pentru ce înfăptuia un individ din mijlocul său, iar individul trebuia să fie prezent personal, în rolul său precis, şi să se supună aprobării sau dezaprobării momentului, precum şi judecăţii acestuia. Abia când nici o comunitate puternică nu mai conferă plenitudine concretitudinii, presa va forma această abstracţiune numită public, care constă din indivizi ireali, niciodată reuniţi şi imposibil de reunit în acelaşi timp într-o situaţie sau o organizaţie, şi care totuşi sunt consideraţi un întreg. Publicul e un corp de armată mai numeros decât toate popoarele laolaltă, însă nu poate fi niciodată trecut în revistă, ba nu poate să aibă nici chiar un singur reprezentant, pentru că e el însuşi o abstracţie. Cu toate acestea, când epoca e lipsită de pasiune, reflectată, şi şterge tot ce e concret, publicul devine întregul care trebuie să-i cuprindă pe toţi. Însă un astfel de raport arată la rândul său că individul nu se poate baza decât pe sine.

În simultaneitatea clipei reale şi a situaţiei reale, cu oameni reali, care sunt fiecare ceva, individul găseşte sprijin. Însă prezenţa publicului nu creează nici o situaţie şi nici o adunare. Pentru că individul care citeşte nu e publicul, şi astfel citesc treptat mulţi indivizi, poate toţi, însă nu simultan, nefiindu-şi contemporani. Publicului îi trebuie zile întregi, ani, pentru a se aduna într-un fel, şi când se adună nu are totuşi realitate. Abstracţia pe care o formează indivizii prin paralogism îi respinge în loc să-i ajute. Cel care, fiind contemporan cu oameni reali, într-o clipă reală şi o situaţie reală, nu are nici o opinie, va prelua opinia majorităţii, sau, dacă e mai luptător, pe cea a minorităţii. Însă majoritatea şi minoritatea sunt, atenţie! compuse din oameni reali, şi în asta constă sprijinul apartenenţei la ele. În schimb, publicul e o abstracţie. A adopta aceeaşi opinie precum anumiţi oameni concreţi înseamnă să ştii că ei sunt supuşi aceloraşi primejdii ca tine, că se vor rătăci împreună cu tine dacă opinia e o rătăcire etc. Însă a adopta aceeaşi opinie precum publicul e o consolare înşelătoare, întrucât publicul nu există decât in abstracto. De aceea, nici o majoritate n-a fost vreodată atât de sigură de dreptate şi de victorie cum e publicul, însă aceasta e doar o slabă consolare pentru individ, publicul fiind o fantomă care nu îngăduie apropiere personală. Dacă un om îşi însuşeşte azi părerea publicului, iar mâine e fluierat, e fluierat de public. O generaţie, un popor, o adunare populară, o societate, un om au totuşi o responsabilitate din cauză că sunt ceva, pot să se ruşineze de inconstanţă şi lipsă de credinţă, însă publicul rămâne public. Un popor, o adunare, un om se pot schimba în aşa fel încât să fii nevoit să zici: nu mai sunt aceiaşi, însă publicul poate deveni opusul său şi să fie totuşi acelaşi – adică publicul. Însă tocmai prin această abstracţie şi prin această disciplină abstractă se formează individul (în măsura în care nu e deja format prin propria sa interioritate), atunci când nu piere; ele îl învaţă să fie mulţumit cu sine şi cu relaţia sa faţă de Dumnezeu, în cel mai înalt sens al religiozităţii, să înlocuiască acordul cu publicul, care mistuie toate individualităţile relative concrete, prin acordul cu sine, pentru ca în loc să tot robească, să-şi găsească odihna în sine înaintea lui Dumnezeu. Şi aceasta este deosebirea absolută a modernităţii faţă de antichitate: întregul nu e un dat concret care sprijină individul, formându-l, fără a-l dezvolta însă în mod absolut, ci o abstracţie care în uniformitatea ei abstractă şi respingătoare îl ajută să se formeze în mod absolut – dacă nu piere. În Antichitate, lipsa de consolare consta în faptul că omul remarcabil era cum ceilalţi nu puteau să fie; mai târziu motivul de entuziasm avea să fie că omul care se dobândeşte pe sine în mod religios e doar ceea ce toţi pot să fie. [...]

dacă mi-aş imagina publicul acesta ca pe o persoană (pentru că atunci când anumiţi oameni mai buni aparţin preţ de un moment publicului, au totuşi în ei o concreteţe organizatoare care îi menţine, chiar dacă nu dobândesc suprema religiozitate), m-aş gândi în primul rând la un împărat roman, un personaj mare, bine hrănit, care suferă de plictiseală, dorindu-şi de aceea doar incitarea simţurilor prin râs, întrucât datul divin al cuvântului de spirit nu e suficient de pământesc. Acest personaj se plimbă pentru variaţie încoace şi încolo, mai mult apatic decât răutăcios, însă ros la modul negativ de ambiţia domniei. Oricine a citit autorii antici ştie câte era un împărat capabil să inventeze pentru a face să treacă timpul. Tot astfel ţine publicul un câine, de dragul distracţiei. Acest câine e tot ce poate fi mai demn de dispreţ în literatură. Când se iveşte un om mai bun, poate chiar un om deosebit, câinele e asmuţit împotriva lui şi începe distracţia. Câinele îi muşcă pulpanele hainei, îngăduindu-şi tot felul de obrăznicii – până când publicul se plictiseşte şi-i zice: „Destul!“ Publicul a acţionat nivelator. Cel mai bun, mai puternic, a fost maltratat – iar câinele, ei bine, acesta continuă să rămână un câine pe care de fapt îl dispreţuieşte chiar şi publicul. Nivelarea a avut aşadar loc printr-un terţ, publicul nimicniciei a nivelat printr-un terţ care prin abjecţia sa era deja mai mult decât nivelat şi mai puţin decât nimicul. Iar publicul nu are remuşcări, pentru că nu el e de vină, ci câinele; aşa cum li se spune copiilor: „pisica e de vină“. Publicul e lipsit de remuşcări pentru că nu e vorba de un prejudiciu esenţial – ci doar de un pic de distracţie. Dacă instrumentul nivelării ar fi fost un om deosebit, vrednic, publicul indolent ar fi fost tras pe sfoară, pentru că instrumentul ar fi devenit la rândul său deranjant, însă când cel mai bun e înjosit prin ceva demn de dispreţ, iar ceea ce e demn de dispreţ e autoînjosit, nimicnicia şi-a încheiat socotelile. Publicul poate fi lipsit de remuşcări, pentru că de fapt nu el e stăpânul câinelui, ci doar subscrie; nici nu-l asmute direct, nici nu-l fluieră direct; în caz de proces publicul ar spune: câinele nu e al meu, e un câine fără stăpân; iar în caz că totuşi câinele ar fi prins şi dat şcolii de veterinari pentru a fi omorât, publicul ar spune: ce bine că a fost omorât câinele cel rău, toţi ne-am dorit asta, chiar şi subscribenţii.

Un om capabil să-şi închipuie o asemenea situaţie tinde poate să îşi fixeze atenţia asupra celui bun, care a fost maltratat, considerând că i s-a întâmplat o mare nenorocire. Nu pot fi deloc de acord cu acest punct de vedere, întrucât pentru un om care vrea să ajungă la cele mai înalte lucruri e chiar bine să treacă prin aşa ceva, şi chiar ar trebui să-şi dorească asta, indiferent cât ne-am indigna în numele lui. Nu, îngrozitor e altceva: gândul la multele vieţi omeneşti care se risipesc, sau lesne ar putea să se risipească. Nici măcar gândul la cei decăzuţi sau la cei rătăciţi întru pierzanie, care joacă rolul câinelui pentru bani, ci la mulţii inşi lipsiţi de fermitate, uşuratici, robiţi simţurilor, care cu simandicoasă indolenţă n-au altă impresie mai profundă a existenţei decât aceasta, a râsului fără sens; la toţi nechibzuiţii care sunt duşi într-o nouă ispită, crezându-se chiar importanţi în mărginirea lor, pentru că le e milă de cei atacaţi, fără să înţeleagă deloc că, într-o astfel de situaţie, cei atacaţi sunt întotdeauna cei mai puternici, şi fără să priceapă că aici cuvintele: „Nu-l plângeţi pe el, plângeţi-vă pe voi înşivă“ capătă un accent înspăimântător şi totuşi ironic.

Această atitudine e cea mai de jos a nivelării, pentru că ea corespunde întotdeauna divizorului comun înaintea căruia toţi devin egali; viaţa eternă e şi ea un fel de nivelare, şi totuşi nu e astfel, pentru că divizorul constă în a fi un om esenţial în sens religios.

(Traducere din limba daneză de Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann, din volumul IV al Operelor lui Søren Kierkegaard, în curs de publicare la Editura Humanitas)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara