Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

 
scriitori în arhivele CNSAS: Andrei Ionescu Dosarele unui agent inactiv de ---

Nota redacţiei. Am primit documentele următoare de la ANDREI IONESCU, în luna martie a anului curent, data publicării lor rămînînd la latitudinea redacţiei. Documentele nu au fost însoţite de niciun comentariu scris al acestuia; redacţia a primit, în schimb, libertatea de a opera o selecţie din cele douăsprezece texte puse la dispoziţie. Titlul aparţine lui Andrei Ionescu.

Ministerul Afacerilor Interne
– 2122 –

Strict secret – 9 martie 1962

Se aprobă:
semnătură indescifrabilă

REFERAT1
- cu propuneri de recrutare ca agent a numitului IONESCU ANDREI

Ca urmare a dezvoltării relaţiilor noastre turistice cu ţările capitaliste, ţara noastră va fi vizitată de un număr tot mai mare de turişti occidentali.
În vederea unei cît mai bune organizări a supravegherii informative a acestora, au fost luate în studiu o serie de elemente dintre ghizi-interpreţi, printre care şi numitul Ionescu Andrei, colaborator extern la O.N.T. „Carpaţi”.
(...)
Rezidentul „Florea” care l-a contactat pe Ionescu Andrei îl caracterizează ca pe un element matur, inteligent, cu un nivel politic corespunzător, ataşat regimului nostru etc.
Ca aspect fizic este un bărbat înalt, prezentabil şi foarte manierat.
Ionescu Andrei nu este cunoscut în evidenţele organelor M.A.I.
(...)
Nu are rude arestate sau condamnate.
Deoarece din studiul efectuat s-a stabilit că Ionescu Andrei este un element cinstit, corect, crescut şi educat de regimul nostru, avem garanţia că va colabora cinstit cu organele noastre, iar recrutarea se va face pe bază de sentimente patriotice.
Faţă de cele arătate mai sus,
PROPUNEM: A se aproba recrutarea ca agent a numitului Ionescu Andrei.
Recrutarea va fi efectuată de către lt. DOBRIŢOIU NICOLAE şi Lt. Postolache Stoica la hotelul „Victoria”.
După recrutare sus-numitul va putea fi folosit în cunoaşterea activităţii suspecte a turiştilor ce-i va însoţi în calitatea sa de ghid interpret pe timpul cît aceştia se vor afla în ţară.
De asemenea va putea fi dirijat şi în studierea unor persoane ce vor fi în atenţia organelor de securitate în mod deosebit.
Ionescu Andrei va fi instruit după recrutare asupra modului cum va ţine legătura cu organele de securitate, precum şi asupra comportării sale în general, pentru a nu se desconspira.(sic)

Ministerul Afacerilor Interne
– 2122 –
Strict secret – 15 martie 1962

RAPORT2
privind felul în care a decurs recrutarea ca agent a numitului IONESCU ANDREI

Pe baza aprobării dată de tov. colonel ZAMBETTI H., la 14 martie 1962 s-a trecut la recrutarea ca agent a numitului Ionescu Andrei.
(...)
Discuţiile au început cu privire la situaţia personală a candidatului, confirmîndu-se astfel materialele obţinute în perioada studierii sus-numitului.
În continuare s-a discutat despre munca sa ca ghid-interpret la diferite instituţii la care a lucrat în calitate de colaborator extern.
În această situaţie el a relatat unele aspecte din activitatea cetăţenilor străini pe care i-a însoţit.
Cu această ocazie s-a scos în evidenţă faptul că printre cetăţenii străini, din ţările capitaliste, care vin în R.P.R. ca turişti, ziarişti, sau alte delegaţii oficiale, există şi unele elemente ce vin cu anumite misiuni, de aceea organele noastre trebuie să cunoască la timp activitatea acestora pentru a putea lua măsurile necesare.
Legat de această problemă, i s-a cerut lui Ionescu Andrei să sprijine organele noastre în cunoaşterea unor asemenea elemente, precum şi a legăturilor pe care aceştia şi le creează în timpul şederii lor în R.P.R.
Ionescu Andrei a fost de acord să dea acest sprijin, dînd în acest sens şi un angajament în scris.
S-a stabilit ca notele informative pe care le va da în scris să le semneze cu numele conspirativ „DORU”, iar legătura o va ţine cu lt. DOBRIŢOIU Nicolae, pe care îl va cunoaşte pe numele de AVRAM. (...)

ANGAJAMENT3

Subsemnatul Ionescu Andrei (...), îmi iau angajamentul să sprijin de bună voie organele de Securitate în cunoaşterea activităţii cetăţenilor străini din ţările capitaliste cu care voi intra în contact.
Despre această chestiune nu voi discuta cu nimeni.
Problemele deosebite pe care le voi constata în relaţiile mele cu cetăţenii străini le voi da în scris şi le voi semna Doru.
Buc. 14.III.62

M . A . I .
– 2122 –
16.IV.1963

CARACTERIZARE privind pe agentul „DORU”4
(...)
Agentul „Doru” a fost recrutat în scopul supravegherii informative a cetăţenilor străini care vin în RPR ca turişti. În vara anului 1962 nu a lucra (sic) la O.N.T. şi nici în viitor nu va lucra deoarece este foarte ocupat cu serviciul şi nu are timp pentru a lucra la O.N.T.
În cadrul întîlnirilor am purtat discuţii legate de activitatea şi comportarea colegilor să-i (sic) de la Editură, la care susnumitul a afirmat că nu a constatat nimic deosebit ce ar interesa organele noastre (majoritatea sînt membri de partid).
Din unele discuţii cu agentul „DORU” am constatat că această legătură cu organele noastre, pentru el constituie o povară, deşi şi-a luat angajamentul că dispune de tot interesul pentru îndeplinirea sarcinilor ce le va primi din partea organelor noastre.
Datorită faptului că agentul „DORU” nu are posibilităţii (sic) de a lucra la O.N.T. „Carpaţi” propun să fie scos din reţeaua informativă.
Lt. DOBRIŢOIU

ANGAJAMENT5

Subsemnatul Ionescu Andrei (...), întrerupînd legătura cu organele de securitate, mă oblig de a nu discuta cu nimeni asupra colaborării avute cu aceste organe, asupra sarcinilor ce mi s-au trasat, precum şi asupra discuţiilor purtate. Cunosc că divulgarea acestor probleme constituie un secret de stat, care este pedepsit de lege.
22.IV.1963

M.A.I.
3102/B.G./00507
17.04.1977

Se aprobă,
semnătură indescifrabilă

RAPORT6 ,

privind pe IONESCU ANDREI, cetăţean român, care întreţine legături neoficiale cu diplomaţi spanioli.

Numitul IONESCU ANDREI (...), de profesie profesor de spaniolă, întreţine relaţii neoficiale cu diplomaţi spanioli.
Despre susnumitul se cunoaşte că fiind profesor la Facultatea de Filologie din Bucureşti, a intrat în legături neoficiale şi menţine astfel de legături şi prin corespondenţă cu unii diplomaţi străini, printre care şi cu fostul [fragment protejat] al Ambasadei Spaniei din Bucureşti [fragment protejat].
Faţă de cele raportate mai sus, propunem ca numitul IONESCU ANDREI, să fie luat în evidenţa dosarului problemă în vederea clarificării naturii relaţiilor sale cu familiile unor diplomaţi spanioli.
semnat indescifrabil

RAPORT7 , 

cu propuneri de scoatere din evidenţa dosarului problemă nr. 00507 a numitului IONESCU Andrei

La data de 12.04.1977 a fost luat în evidenţa dosarului problemă nr. 00507 numitul IONESCU Andrei (...) semnalat că întreţine legături neoficiale cu unele persoane din Spania, cu unii diplomaţi spanioli.
Din verificările întreprinse pînă în prezent, s-a stabilit că susnumitul a primit din partea [fragment protejat] vol. nr. 1 a operelor complete de Ramón Perez. Diplomatul spaniol a plecat de la post în luna decembrie 1976, iar Ionescu Andrei nu a mai întreţinut nici fel (sic) de legătur[i] cu acesta.
Faţă de cele de mai sus propunem scoaterea din evidenţa dosarului problemă nr 00507, clasarea materialşelorţ la Centrul de informatică şi documentşare?ţ, menţinerea sa în evidenţa generală urmînd a se lua alte măsuri informativoperative.

Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii
(C.N.S.A.S.)

ADEVERINŢA Nr. 570/01.02.2011

(...)

ADEVERIM, PRIN PREZENTA, CA
Elementele mai sus prezentate nu se circumscriu prevederilor (...), astfel domnului IONESCU Andrei (...) nu i se poate atribui calitatea de lucrător/ colaborator al Securităţii.


1 Am unificat textul în sensul prezenţei diacriticelor, pe alocuri absente din documentul iniţial. Documentul este bătut la maşină, iar numele Ionescu Andrei este completat de mînă, într-un spaţiu lăsat liber, motiv pentru care l-am redat subliniat.
2 Se aplică aceleaşi observaţii ca mai sus.
3 Document scris de mînă.
4 Document scris de mînă. Îi urmează un „Raport cu propuneri de abandonare a agentului «DORU»”, bătut la maşină şi aprobat, cu aproximativ acelaşi conţinut.
5 Document scris de mînă.
6 Document scris de mînă.
7 Document scris de mînă. Literele dintre paranteze drepte apar la marginea documentului fotocopiat, fiind ilizibile.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara