Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
Scriitori fictivi de Elisabeta Lăsconi

De la roman la romancier

Istoria literaturii înregistrează mai multe cazuri de romancieri dublaţi de eseişti originali şi de teoreticieni ai romanului, care investighează altfel decât criticii literari specia literară cea mai populară şi proza în general. E.M. Forster, cunoscut prin romanele sale – dintre care se disting Călătorie în India şi Howards End, este autorul unui eseu Aspecte ale romanului (1927), configurat de cursurile ţinute de scriitor la Cambridge, urmat după două decenii de o panoramă a prozei interbelice – Dezvoltarea prozei engleze între 1918 şi 1939 (1945). Mai aproape de noi, trei prozatori contemporani ne surprind prin meditaţiile asupra ficţiunii: Orhan Pamuk, Umberto Eco, Mario Vargas Llosa.

Cartea lui Orhan Pamuk Romancierul naiv şi sentimental (2010) s-a născut tot ca urmare a unui şir de prelegeri susţinute la Universitatea Harvard, care abordează relaţiile complicate dintre scriitor şi cititor, dintre biografie şi roman, atinge şi funcţia politică a literaturii vizibilă când două culturi diferite ajung să se descopere una pe alta, analizează romanul ca „ficţiunea tridimensională”. Confesiunile unui tânăr romancier de Umberto Eco apar la trei decenii după debutul său literar, la aproape cincizeci de ani, şi ia din nou prin surprindere pe cititorii săi, prin dezvăluirile despre felul în care-şi construieşte operele, despre alegerea timpului şi a locului acţiunii, despre organizarea imaginilor şi episoadelor.

Însă reflecţiile cele mai cuprinzătoare despre ficţiune îi aparţin lui Mario Vargas Llosa. Scrisori către un tânăr romancier, realizează o lecţie magistrală a artei de a scrie romane şi a procesului de creaţie. Autorul peruan îşi dezvăluie şi marile iubiri literare în trei cărţi de eseuri: Orgia perpetuă. Flaubert şi Doamna Bovary (unde experimentează strălucit trei tipuri de metodă ale criticii literare), Călătoria către ficţiune ce analizează opera lui Juan Carlos Onetti, pe când Tentaţia imposibilului este dedicată tot unui singur – Mizerabilii de Victor Hugo. Celor trei eseuri li se adaugă o altă carte, Adevărul minciunilor, despre puterea ficţiunii şi despre imaginaţia cititorilor invadată de cărţi, acele cărţi alese ca semnificative: Lolita şi Moartea la Veneţia, Toba de tinichea şi Străinul, Manhattan Transfer şi Tropicul Cancerului.

O tendinţă recentă a prozei face din scriitor un personaj preferat, probabil şi din ambiţia de a-i fixa rostul şi funcţia în lumea contemporană, şi din dorinţa de a dezvălui ceva din relaţiile complicate şi tulburi între „fiinţa din carne şi oase” a creatorului şi „fiinţele de hârtie” create. Poate că este semnificativ faptul că alţi doi laureaţi Nobel (ceilalţi doi fiind Orhan Pamuk şi Mario Vargas Llosa), adică J.M. Coetzee şi Patrick Modiano, au câte un roman al cărui personaj principal este romancier: Elizabeth Costello şi Orizontul.

Şi traducerea unor asemenea romane pretinde zestrea talentului şi acumulări culturale. Pentru Irina Horea, traducerea romanului Elizabeth Costello este o reuşită remarcabilă, datorită densităţii narative şi dublului registru prin care este construit personajul feminin. Pentru Marieva Cătălina Ionescu traducerea lui Patrick Modiano este o încercare trecută cu succes.


„Elizabeth Costello ç’est moi“

În 2003, anul când publica Elizabeth Costello, lui J.M. Coetzee i se decerna Premiul Nobel. Dar este mai mult decât o coincidenţă fericită, fiindcă romanul abordează problemele esenţiale ce-l preocupă de-o viaţă pe scriitor. Şi o face într-un mod violent şi tranşant, pe alocuri ludic sau ambiguu, de fiecare dată însă convingător. Romanul, alcătuit din opt prelegeri şi un postscriptum, are drept subiect un şir de revelaţii despre viaţa unei scriitoare, surprinsă în relaţie cu fiul ei, care are o carieră universitară onorabilă, şi cu nora, cu sora ei care a ales calea devoţiunii monahale, cu alţi scriitori. La senectute, străbate lume şi ţine conferinţe pe teme diverse, în universităţi pentru un public avizat, ori pe un vas de croazieră, unde trebuie să se confrunte cu un public eterogen, dar cu atât mai interesant.

Elizabeth Costello este o prozatoare australiană de şaizeci şi şase de ani, celebră pentru un roman publicat în urmă cu un sfert de secol, Casa de pe strada Eccles, ce reînvie personajul feminin din Ulise de James Joyce, pe Marion Bloom, soţia lui Leopold Bloom. Aşadar, autorul imaginează pentru Elizabeth Costello o biografie – s-a născut la Melbourne, unde a locuit cea mai mare parte a vieţii ei, dar a trăit între 1951 şi 1963 în străinătate, în Anglia şi Franţa, a scris nouă romane, a fost căsătorită de două ori şi are câte un copil din fiecare căsătorie.

Temele conferinţelor ţinute de Elizabeth Costello ce reflectă, probabil, obsesiile lui J.M. Coetzee, multe se regăsesc în cărţile sale de eseuri pe teme literare şi filosofice, în preocupările pentru viaţa animalelor. Două dintre conferinţa au ca temă viaţa animalelor: Filosofii şi animalele, Poeţii şi animalele. Altele sunt centrate asupra problemei răului, asupra umanioarelor. Capitolul cel mai scurt, Eros, pune în discuţie însăşi condiţia umană, în relaţia cu zeii nemuritori. Ultimul capitol, La poartă, este o rescriere a celebrului text kafkan.

Şi nu în ultimul rând, în disputele privind romanul african. Pe vasul de croazieră este invitat şi un scriitor african, pe care Elizabeth Costello îl cunoştea, iar el lansează o teorie a romanului african corelat cu o cultură de tip oral a societăţilor africane. Riposta scriitoarei vine imediat şi atinge un punct nevralgic al literaturii care se scrie în Africa: cititorii. Scriind în engleză, autorii africani se adresează publicului străin, nu autohton. Iar soluţia unei dileme aparent fără ieşire o dă modelul australian: dacă au scris despre viaţa şi dramele propriului continent, scriitorii australieni şi-au format un public.

Cine este Elizabeth Costello? Gustave Flaubert, întrebat iar şi iar despre prototipul Doamnei Bovary a dat răspunsul faimos: „Madame Bovary ç’est moi”. Parafrazându-l, G. Călinescu făcea o mărturisire similară despre personajul său feminin cel mai cunoscut: „Dar şi mai mult, în planul poematic, Otilia este «eroina mea lirică», proiecţia mea în afară, o imagine lunară şi feminină. Flaubertian aş putea spune şi eu: Otilia ç’est moi, e fondul meu de ingenuitate şi copilărie. Eroina este tipizarea mea, fundamentală, în ipoteza feminină. Otilia este oglinda mea de argint.” (G. Călinescu, Esenţa realismului). În plan psihologic, cele trei figuri feminine atât de diferite reprezintă Anima fiecărui scriitor, o proiecţie feminină a sinelui în imaginarul masculin, arhetip cu funcţie compensatorie.


Scriitorul este Celălalt

Şi în romanul Orizontul, unul dintre ultimele publicate de Patrick Modiano înaintea nobelizării din 2014, personajul principal este scriitor. Ca şi Elizabeth Costello, Jean Bosmans a ajuns la vârsta bilanţurilor, aşa că vrea să limpezească misterele tinereţii. În cazul lui, procesul nu este de exteriorizare prin conferinţele ce duc la dezbateri şi dispute, ci dimpotrivă unul de interiorizare. Jean Bosmans poartă cu el un carneţel şi notaţiile consemnează într-un mozaic disparat frânturi de amintiri şi vise, impresii despre oameni şi locuri, toate desprinse pe parcursul plimbărilor sale prin cartierele Parisului.

Jean Bosmans a trăit o poveste de iubire la începutul anilor ’60, cu Margaret Le Coz. Fiecare dintre ei se simte hăituit: Margaret Le Coz este hărţuită de un bărbat, care se află mereu pe urmele ei, Jean Bosmans este hărţuit de mamă şi de partenerul ei care-i cer bani şi-l batjocoresc. Amestecul de iubire şi solidaritate, de vinovăţie şi fantazare îi apropie pe cei doi, fără să-i poată salva, căci Margaret dispare fără urmă, poate evadează spre un loc necunoscut, poate în Berlinul unde s-a născut. Întâlnirea lor are multe zone de umbră, iar prezentul declanşează dorinţa recuperării şi limpezirii.

Alunecarea din prezent spre trecut defineşte romanele semnate de Patrick Modiano, indiferent de subiect, aduce însă şi tema scriitorului, fiindcă brusc Jean Bosmans îşi aminteşte că rătăcirile sale pe străzi aveau ca destinaţie şi o adresă unde o femeie îi dactilografia romanul. Pe atunci, Jean Bosmans lucra la libraria unei edituri, Éditions du Sablier, iar existenţa şi scrisul său formau un fel de amalgam, o materie difuză, întunecată.

Totuşi, în filigranul vieţii autorului fictiv Jean Bosmans, criticii au depistat o poveste vag autobiografică, cuplul celor doi, mama însoţită de iubitul ei reînvie o istorie cu iz freudian: legătura mamei sale, Louisa Colpeyn (actriţă cu o carieră cinematografică şi teatrală notabilă, întinsă pe câteva decenii) şi Jean Cau (scriitor şi jurnalist francez, distins cu Premiul Goncourt în 1961, secretar al lui Jean-Paul Sartre). Datele biografice relevă un soi de abandon, căci tatăl este o figură vagă în viaţa lui Patrick Modiano şi a fratelui său mai mic, Rudy, iar mama alege cariera, lăsându-şi copiii în grija altora.

Orizontul confirmă, într-o manieră neaşteptată, şi motivaţia juriului Nobel din octombrie 2014: „pentru arta rememorării prin care evocă cele mai absconse destine umane şi dezvăluie universul vieţii sub Ocupaţie”. Poate că şi celelalte romane, construite monoton şi obsesiv, pe tema căutării, nu sunt altceva decât încercarea lui Patrick Modiano de a-şi descifra identitatea, sub straturile complicate ale biografiei unor părinţi ieşiţi din comun, ale unei istorii apăsătoare şi ale oraşului Paris. Căutătorul, fie el scriitor sau nu, este Celălalt în care Autorul se caută mereu cu speranţa regăsirii.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara