Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

 
Să ne cunoaştem trecutul de ---

În numărul 12 [din 1959] vine la rînd o sărbătoare internă: Gazeta literară împlineşte cinci ani de activitate. În pagina 1, în locul cel mai vizibil şi în chenar este publicată felicitarea din partea surorii mai mari de la Moscova, Literaturnaia Gazeta. Textul sună aşa:
„Vă felicităm din toată inima, cu prilejul împlinirii a 5 ani de la apariţia revistei dumneavoastră săptămînale. Am urmărit cu luare-aminte activitatea rodnică şi folositoare depusă de Gazeta literară pentru înflorirea literaturii române contemporane, pentru consolidarea forţelor scriitoriceşti, pentru întărirea prieteniei dintre literaturile ţărilor socialiste. Vă dorim noi succese în munca colectivă a Gazetei literare, pentru triumful socialismului în RPR.”
Este reiterată astfel legătura strînsă de rudenie dintre cele două reviste cu nume identice, iar textul de felicitare, departe de a fi unul de complezenţă, reaminteşte, într-un extrem de eficace rezumat, liniile directoare: urmărirea „cu luare-aminte” din partea sovietică, care, iată, continuă la fel de vigilentă, activitatea trebuie să fie rodnică, dar mai ales „folositoare”, scriitorii trebuie să fie o „forţă consolidată”, adică unită şi puternică, prietenia străină trebuie să se rezume la ţările socialiste, munca trebuie să fie întotdeauna colectivă (atenţie la individualism!), iar scopul unei reviste literare este unul singur: triumful socialismului.

(Luminiţa Marcu, "Literatură şi ideologie. Gazeta literară, 1954-1968")

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara