Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Actualitatea:
Să ne cunoaştem trecutul de Luminiţa Marcu

Un editorial de Paul Georgescu, „Îndatoriri”, apărut în numărul 30 [din 1960], reia temele indicate la congres, dintre care se evidenţiază tema „cunoaşterea vieţii”. Paul Georgescu are şi nişte exprimări foarte interesante de teoria literaturii, vorbind despre „specii operative”, adică texte literare ale căror dimensiuni şi tonalitate le asigură un „rol social deosebit de util”. Acestea ar fi: reportajul, schiţa, poezia şi piesa într-un act. Articolului cu aer teoretic semnatd e Paul Georgescu îi corespund două pagini de practică literară, din care trebuie să reiasă, aşa cum spune şi frontispiciul paginilor 4 şi 5 ale numărului 30, că „ÎNDEPLINIM HOT|RÎRILE CONGRESULUI”. Nicolae Velea şi Mircea Şerbănescu scriu reportaje din Bărăgan de la recoltatul grîului, iar Florenţa Albu, o poetă destul de admonestată în discuţiile despre poezia tînără pentru versurile ei de tip reportaj, transmite acum, tot dintr-un sat aflat în plin proces de recoltare: „Socialismul e aici. Şade cu noi în biroul acesta în care ţăranii-conducători analizează, decid.” Fotografia care însoţeşte aceste texte o surprinde pe colectivista Vasilica Măgeanu din GAC „Dr. Petru Groza”, comuna Ulmeni, raionul Olteniţa, la recoltatul grîului.