Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Arte:
S-a redeschis Studioul de Concerte Radio de Dumitru Avakian


ÎN SFÂRŞIT s-a redeschis Studioul de Concerte „Mihail Jora". Renovat, întinerit, prietenos, luminos, cel mai important studiou de concerte al Radiodifuziunii bucureştene şi-a reprimit săptămâna trecută publicul meloman. După deschiderea oficială a stagiunii. întârzierea o datorăm unei finanţări întârziate venite de la ministerul de resort. Totul e bine când se termină cu bine. Aşa e oare?

Nici nu mă pot gândi la vechea înfăţişare! Vetustă, cu o pardoseală de linoleum jerpelit. Acustica era, însă excelentă. Acum sala arată civilizat. Are un aspect ce o situează la nivelul sălilor bune din Europa. Spaţiile sunt, în general, bine rostuite. în schimb sonorizarea interioară a sălii a devenit inegală. Sper că nu definitiv. Este posibil că speteaza mult înălţată a scaunelor reprimă circuitul sonor. Nu „adună" sunetele. Odată cu reinstalarea orgii, odată cu remodelarea fundalului scenei, lucrurile se pot îmbunătăţi. Este necesară consultarea unor specialişti acusticieni. Eventual pentru instalarea unor panouri reflectorizante. Acum sunetele grave nu au profunzime. Cele medii şi cele acute se asamblează greu. Ufff... Parcă s-ar potrivi vorba aceea: „Unde dai şi unde crapă!"

În fine! S-avem răbdare. S-avem speranţe că acusticienii îşi vor spune cuvântul. Că aceştia vor fi ascultaţi. Că se va acţiona în consecinţă.

Cea mai dezavantajată a fost pianista Dana Borşan, solista „Imperialului" beethovenian. Abia în finalul Concertului efortul de repliere sonoră al domniei sale a dat rezultate. S-a redobândit elocvenţa strălucitoare a declamaţiei solistice proprie acestui magnific opus. însuşi maestrul Horia Andreescu, dirijorul concertului, în demersul său a dovedit o eficienţă treptat câştigată pe parcursul Tablourilor dintr-o expoziţie de Mussorgski; a fost prezentată versiunea orchestrală de o uimitoare sugestie timbrală, versiune datorată lui Maurice Ravel. în ciuda acestor inconveniente am avut parte de o bună structurare a dinamicii lucrării. în plus - lucru foarte important - am constatat înnoirea aparatului orchestral, întinerirea acestuia. în mod special la compartimentul alămurilor. Sună calitativ mai consistent. Mai clar. Lemnele oferă sonorităţi în pachete acordice mai atent structurate. Revelează utile transparenţe timbrale. în deschiderea concertului, prezentată în primă audiţie, Suita de balet a tânărului compozitor Lucian Zbarcea se dovedeşte a fi o sonorizare eficient ilustrativă a unei imagistici dinamice. Tânărul compozitor dispune de un evident simţ al culorii sonore, de o bună ştiinţă a orchestraţiei.

A fost un concert excelent structurat de maestrul Andreescu pe direcţiile fireşti ale alcătuirii programului, de la paginile autohtone la momentul concertant, la marele moment simfonic. A fost un concert prilejuit de aniversarea înfiinţării Organizaţiei Naţiunilor Unite. A fost reluată tradiţia concertelor pe care Societatea Română de Radiodifuziune o dedică acestui mare moment istoric. Ziua Radiodifuziunii bucureştene a fost şi aceasta evocată, dată fiind înfiinţarea instituţiei în anul 1928. Este firesc să salut înnoirea Departamentului Orchestrelor şi Corurilor Radio, inclusiv venirea la conducerea acestui sector important a doamnei Oltea Şerban-Pârâu, personalitate dinamică, imaginativă, perseverentă, capabilă a construi o stagiune de concerte coerent constituită. Vor fi evitate, cu siguranţă, acele gafe precum concertul de deschidere al stagiunii O.N.R., concert susţinut cu câteva săptămâni în urmă la Ateneul Român. A fost încredinţat unui oaspete străin şi nu unui dirijor al casei; conform unei formule de tristă amintire în anii '50, programul concertului a cuprins în exclusivitate „muzică rusă şi sovietică"; pagini, de altfel, de bună calitate. în cadrul acelei seri de muzică, excelentă s-a dovedit a fi realizarea celui de al doilea Concert de Serghei Rachmaninov. Aflat în mare formă pianistică, Dan Grigore a etalat o pregnanţă solistică antrenantă, de mare strălucire virtuoză.