Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
Regizorul mistic de Sorin Lavric

Andrei Tarkovski, Sculptînd în timp, traducere din limba rusă şi note de Raluca Rădulescu, ediţie apărută cu sprijinul doamnei Alice Barb, Bucureşti, Editura Nemira, 2015, 306 pag.

E uimitor să vezi cum, în cazul unui regizor pe care îl consideri obscur şi ale cărui pelicule trec drept noduri de imagini încurcate, să vezi cum tocmai el respinge obscuritatea decretînd-o semn de amatorism. Mai mult, un spirit atît de dificil ca Tarkovski nu dă doi bani pe filmele dificile, iar inteligenţa lui fuge ca de dracu de scenariile inteligente. Din acest motiv, volumul Sculptînd în timp, veritabilă mărturisire de credinţa, are rostul de a-ţi dezvălui un Tarkovski la care nu te aşteptai. În totul, portretul său artistic e alcătuit din şapte trăsături.

Prima priveşte relaţia filmului cu filosofia. Pentru Tarkovski, filmul de idei e o calamitate căreia nu i se poate găsi nici o scuză, nimic nefiind mai împotriva spiritului cinematografic decît peliculele încărcate cu mesaje subtile. Filmul nu e o prelegere în cursul căreia regizorul, făcînd teorii simandicoase, le pune sub ochiul spectatorului sub forma unor ghicitori cu tîlc, de aceea un film e cu atît mai prost cu cît ideile îi răzbat într-o formă mai clară. E un alt fel de a spune că doctrinele nu au ce căuta în arta de cinema. Filmul de artă nu dă explicaţii şi nu aduce interpretări. În plus, opinia potrivit căreia filmul nu e decît o alegorie în care, cu ajutorul imaginilor, sugerezi felurite teme, opinia aceasta trebuie părăsită. În genere, filmul artistic nu sugerează nimic, fiindcă nu e un truc menit a insinua în mintea spectatorilor aluzii fine. Tocmai de aceea într-un film găsim atîta artă cîtă lipsă de concluzii resimţim în el. Unde dau peste idei acolo am de-a face cu propaganda modernă, gen de care Tarkovski se fereşte cu încăpăţînare. Un film e autentic în măsura în care nu caută să demonstreze nimic. Cînd însă vrea să fie o problemă cerînd dezlegare, filmul decade la treapta suspansului facil.

Şi dacă filmul nu rabdă ideile, atunci în ce îi constă expresivitatea? Răspunsul lui Tarkovski (şi aceasta e a doua trăsătură) este: în tensiunea poetică a cadrelor, în densitatea lirică de emoţie pe care imaginea o conţine prin ea însăşi. Densitatea aceasta nu stă în simboluri încifrate şi nici în asociaţii obscure de detalii sugerînd o enigmă, ci densitatea stă în starea de spirit pe care spectatorul o resimte venind direct spre el dinlăuntrul cadrului filmat. Altfel spus, forţa unei imagini stă în numărul de relaţii poetice pe care regizorul le-a pus în ea. E frapant să vezi cu cîtă stăruinţă vorbeşte Tarkovski de natura poetică a filmului: „Pe mine cel mai tare mă încîntă relaţiile poetice, logica poeziei. Mie mi se pare că ea se potriveşte cel mai bine cu oportunităţile oferite de cinematografie, cea mai sinceră şi mai poetică dintre arte. În orice caz, ea îmi este mai aproape decît dramaturgia tradiţională, care leagă personajele prin intermediul dezvoltării rectilinii a subiectului, într-o succesiune logică. O astfel de legătură perfect «corectă» a evenimentelor apare de obicei sub influenţa puternică a unui calcul arbitrar şi a unor argumente teoretice.” (p. 22)

Nici vorbă aşadar de o dezvoltare rectilinie a temei ca într-o poveste cu cap şi coadă în care spectatorul e purtat din episod în episod, de-a lungul unei înlănţuiri clare. De altfel acţiunea, luată în sine, nu are nici o importanţă, un film fiind cu atît mai slab cu cît conţine mişcări mai trepidante. Iată cea de-a treia trăsătură a regizorului rus, predilecţia pentru cadre nemişcate în care curgerea timpului e ca o pastă densă, perceptibilă şi apăsătoare. Numai diletanţii îşi închipuie că tensiunea unui film e dată de intensitatea acţiunii, cadrele statice avînd virtuţi poetice mult mai pregnante decît răsturnările dramatice de situaţie. Aceeaşi regulă e valabilă în cazul personajelor: cu cît stau mai mult cu atît sunt mai expresive: „Pe mine mă interesează mai mult personajele statice la exterior, dar care au o energie interioară intensă, care le stăpîneşte trăirile intense.” (p. 21) Prin urmare, împrejurări fixe înlăuntrul cărora o acumulare nervoasă împinge cititorul spre descărcare emotivă, scopul urmărit de Tarkovski fiind clasicul catharsis: un şoc înălţător în cursul căruia spectatorul trăieşte filmul ca pe propria viaţă.

Cînd catharsis-ul are loc, filmul se justifică prin el însuşi, nemaiavînd nevoie de argumente de ordin literar. De altfel, între film şi literatură nu există nici o legătură. Cine vrea să ecranizeze opere literare e un regizor fără har, întrucît filmul nu e o naraţiune în cuprinsul căreia episoadele se leagă într-un şir coerent. Filmul cu fir epic e o pacoste pe care nu o gustă decît amatorii de distracţie cinefilă, pe cînd filmul artistic e scutit de poveşti literare. Iată motivul pentru care scenariul pe care se sprijină un film e doar o schiţă ce va urma să fie modificată din mers, pe măsura filmării scenelor. În această privinţă, Tarkovski mărturiseşte că a modificat pînă la refacere totală scenariul fiecărui film pe care l-a turnat. Concluzia: naraţiunea iniţială nu are nici o influenţă asupra substanţei poetice a filmului, întrucît expresivitatea lui stă în imagini, nu în motive beletristice. Un film care povesteşte întîmplări cu exactitatea unei nuvele e un eşec. Şi asta fiindcă filmul în genere nu povesteşte nimic.

Tocmai de aceea Tarkovski (a patra trăsătură) avea obiceiul de a nu le povesti artiştilor scenariul iniţial, protagoniştii neştiind de la început ce se va petrece în film. Dacă ştiau, puteau anticipa deznodămîntul episoadelor, şi atunci starea lor de spirit trăda cadrul, modificînd atmosfera poetică. Cînd un actor joacă o scenă avînd în minte rezultatul din următoarea scenă, şansa de a rata filmarea creşte exponenţial. În Oglinda, Tarkovski nu i-a împărtăşit Margaritei Terehova decît părţi din scenariu, pentru a evita tocmai trădarea prin anticipare. Terehova juca fiecare cadru fără să ştie ce va urma, de aici prospeţimea cuceritoare pe care a reuşit s-o imprime personajului. Tot aşa se explică preferinţa necondiţionată a lui Tarkovski pentru actorul Anatoli Soloniţîn, a cărui natură intuitivă respecta indicaţiile regizorului fără să pună întrebări, de aici uşurinţa cu care se mula imediat pe intenţia pe care i-o transmitea Tarkovski. În schimb, actorii curioşi care vor să înţeleagă rolul înainte să-l joace sunt artişti slabi, al căror talent e pervertit de intruziunea intelectului. Aşa ceva a păţit Tarkovski cu protagonistul din Solaris, Donatas Banionis, care nu-şi putea juca rolul decît ştiind toate amănuntele, consecinţa fiind colaborarea foarte anevoioasă dintre regizor şi actor.

A cincea trăsătură e că, în ochii lui Tarkovski, un film e reuşit dacă se fereşte să fure din procedeele altor arte. Rusul e un adept atît de intransigent al purităţii filmului, încît orice ingredient venit din celelalte arte nu face decît să-i altereze substanţa. Literatura nu are ce căuta în film, teatrul nici atît, iar de muzică să nu mai vorbim: „Convingerea mea secretă este că filmul nu are absolut deloc nevoie de muzică.” (p. 209)

A şasea trăsătură e că Tarkovski nu crede în genuri cinematografice, ci doar în regizori mari. Există un gen Bergman, un gen Kurosawa şi un gen Antonioni. Adică există un regizor al cărui stil de a filma e atît de inconfundabil încît peliculele lui se înscriu toate în genul lui. În rest, împărţirea uzuală pe genuri (comedie, acţiune, dramă) e un compromis dictat de hegemonia filmului comercial.

A şaptea trăsătură priveşte rostul artei, Tarkovski fiind un mistic sadea: rostul artei e să te pregătească pentru moarte. „Scopul artei este acela de a-l pregăti pe om pentru moarte, de a-i curăţa şi a-i afîna sufletul, de a-l face mai bun.” Pentru asta e nevoie de credinţă, şi, „artisul care nu are credinţă este asemenea unui pictor orb din naştere” (p. 55). De prisos să ne întrebăm cum va fi trăit regizorul în Rusia comunistă.

O carte surprinzătoare înfăţişînd un Tarkovski radical şi filosof.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara