Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Păcatele Limbii:
Precum de Rodica Zafiu

Frecvenţa crescută a cuvîntului precum în limba standard de azi mi se pare semnificativă din mai multe motive, ea funcţionînd ca simptom al unor tendinţe discrete, dar constante. În primul rând, ar trebui desigur dovedit că precum este cu adevărat mai frecvent acum decât în trecutul apropiat. Termenul de comparaţie cel mai interesant e limbajul literaturii intelectualiste de la mijlocul secolului al XX-lea (pentru care variantele electronice ale unor texte ne permit să facem cîteva verificări şi sondaje). Camil Petrescu, în Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război nu foloseşte niciodată cuvîntul; la Anton Holban (O moarte care nu dovedeşte nimic şi Ioana), precum apare o singură dată, într-o scrisoare care naratorului i se pare uşor ridicolă stilistic. E drept că, aproximativ în aceeaşi epocă, precum apare în scrisul lui G. Călinescu, mai ales în cărţile sale de istorie literară (dar şi în Enigma Otiliei sînt, totuşi, 16 atestări). E. Lovinescu, în Istoria literaturii române contemporane, foloseşte doar de două ori adverbul comparativ precum şi de 6 ori locuţiunea precum şi. La Ion Minulescu, în Roşu, galben şi albastru, cuvîntul precum apare o singură dată, cu valoare finală atipică: "precum să se ştie că romul e mai ieftin decît coniacul"; în Corigent la limba română, nu are nici o atestare. Acest tablou se poate rezuma în cîteva cuvinte: precum era aproape absent din oralitatea spontană şi din literatura confesivă cu efecte de autenticitate a limbajului, dar era menţinut în stilul scris caracterizat de o anume solemnitate. De altfel, nici în limba actuală vorbită precum nu pare să fie prea prezent: în corpusul oral din Liliana Ionescu Ruxăndoiu (coord.), Interacţiunea verbală (2002), lipseşte total din dialoguri şi apare doar - nesemnificativ - într-un citat literar dintr-o conferinţă academică. Presa actuală şi internetul furnizează însă surprinzător de multe atestări recente pentru precum, cu valori diferite; perfect instalată în toate registrele limbii este locuţiunea copulativă precum şi.
În principiu, utilizarea pe scară largă a cuvîntului precum, ca adverb de comparaţie (spune totul precum ţie), conjuncţional (face precum a vrut) şi chiar prepoziţional (face precum tine) corespunde unei logici a evoluţiei limbilor: se ştie că unele cuvinte se gramaticalizează, devenind simple instrumente lingvistice, cu formă scurtată şi sens tot mai abstract. Aşa au devenit anumite adverbe prepoziţii şi conjuncţii, aşa s-au transformat treptat unele pronume în articole. Fenomenul continuă: locuţiuni şi compuse noi, care au luat locul celor vechi, avînd avantajul pregnanţei, al posibilităţii de reliefare, tind să ia acelaşi drum al gramaticalizării. Adesea diferenţa e de lungime a corpului sonor. Precum e un cuvînt bisilabic, accentuat, deci ajută deocamdată la scoaterea în relief a unei relaţii: precum în cer, aşa şi pe pămînt. O alăturare de elemente este mai puternic marcată de ca şi - cu atît mai mult de precum şi - decît de un simplu şi; nu e de mirare că locuţiunea precum şi este folosită în stilul juridic şi administrativ, din nevoia de subliniere a tuturor elementelor şi de explicitare a relaţiilor (,Executivul a alocat finanţarea necesară pentru culegerea şi prelucrarea datelor, precum şi pentru publicarea rezultatelor", gov.ro; "acestea sunt destinate pentru executarea apărării teritoriale, pregătirea şi executarea mobilizării, precum şi pentru sprijinul autorităţilor locale", mapn.ro). Pe de altă parte, tocmai prin marca sa arhaică (în compusul sudat se poate recunoaşte prezenţa formei arhaice pre a prepoziţiei pe), precum are şansa de a fi selectat într-un stil mai preţios, mai căutat, care tinde să revalorifice notele de solemnitate ale trecutului.
În fine, cred că mai e un motiv - deloc neînsemnat - pentru folosirea actuală a lui precum: adverbul apare ca un substitut pentru ca înzestrat cu avantajul de a nu produce cacofonii. Evitarea cacofoniilor a ajuns în ultimii ani o obsesie naţională, exagerată şi absurdă, în măsura în care duce la utilizarea distorsionată a unora dintre cele mai frecvente instrumente gramaticale, inevitabile în română: conjuncţiile că, ci, adverbul de comparaţie şi prepoziţia ca. Pentru a nu provoca temutele alăturări de litere şi sunete (ca, că, ce, ci etc.), precum este folosit în contexte în care cu cîteva decenii în urmă ar fi fost total improbabil: într-un stil jurnalistic, în reproducerea (sau traducerea) unor dialoguri spontane: "actriţa Cate Blanchett l-a descris ca fiind dulce precum ciocolata"; "Este precum ciocolata - e încântător şi minunat şi aşteptăm să jucăm împreună de mult timp, a declarat actriţa" (softpedia.com). În declaraţiile unui sportiv, se observă alternanţa dintre precum Collina şi ca Zidane: "apoi s-a legat de fotbalişti. Jucătorii au pretenţia ca noi să arbitrăm precum Collina în ziua cea mai bună. Aşa şi noi ne dorim ca ei să joace ca Zidane în ziua lui cea mai bună" (Ziua, 18.05.2006). Evident, aşa cum se întîmplă în cazul lui şi parazitar din ca şi coleg, ca şi doctor, de la evitarea cacofoniei se ajunge uşor la o extindere a uzului, chiar dacă nu mai există nici un risc de cacofonie: "Teroriştii se înmulţesc precum iepurii" (Gardianul, 15.05.2006); "România a început să-i atragă precum un magnet pe investitorii imobiliari din Europa" (europeanhouse.ro). Un semn al extinderii e apariţia (încă destul de rară) a lui precum prepoziţional, urmat de un pronume în acuzativ: "Dacă se cred precum mine sau chiar mai buni, le doresc viaţa mea! Succes!" (argesanu.go.ro); "observi, sper, că nu am folosit apelative, precum tine, fiindcă în mod sigur ai pierde" (fanclub.ro); "Lasă vrăjeli de genul ăsta că doar cei cu îmintea mai deschisă' precum tine le pot înghiţi!" (forum.softpedia.com). Precum apare supărător de des în traduceri: "Ťtot ce am vrut a fost să dovedesc că cineva atât de mic precum mine se poate lupta cu o corporaţie gigantť, a scris Rowe pe site-ul său" (apropo.ro). Se pare că spaima de cacofonii pătrunde şi în textele folclorice (deocamdată, în cele mai curînd parodice): "Cu Programu' Fermieru', ţăranu' să trăiască precum boieru'!, le-au colindat urătorii ministrului Flutur şi oaspetelui său, premierul Tăriceanu" (Gândul, 22.12.2005).

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara