Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
Portretul unui traducător interbelic de poezie românească de Nicolae Mareş

După cucerirea independenţ ei de stat la 11 noiembrie 1918 de Polonia şi la nici trei săptămâni de România, nevoia unei cunoaşteri reciproce mai bune a devenit vitală. Primul-ministru plenipotenţiar al Regatului României acreditat la Varşovia de regele Ferdinand, în august 1919, scriitorul şi publicistul Alexandru G. Florescu, scria la scurt timp la Bucureşti că în Polonia este nevoie de „propagandă, propagandă şi iar propagandă“! Cum s-a lucrat şi ceea ce s-a reuşit am scris în multe din studiile mele. (cf. Nicolae Mareş, Lucian Blaga – diplomat la Varşovia, Opera Omnia, Editura Tipomoldova, Iaşi, 2012; ibidem Blaga în limba polonă, Editura eLiteratura, Bucureşti, 2014 etc.)
De data aceasta aş dori în mod special să mă opresc asupra unuia dintre cei mai de seamă poeţi ai vremii, care s-a încumetat să traducă şi să răspândească poezia românească în spaţiul polonez, inclusiv pe Eminescu. E vorba de Emil Zegadlowicz, născut – ca şi Suveranul Pontif de fericită amintire, Ioan Paul al II-lea – în localitatea Wadowice, la 60 de km de Cracovia. Americanul George Weigel, biograful primului Papă polonez, aminteşte în biografia pe care i-o consacră acestuia, că Zegadlowicz a fost unul din „poeţii preferaţi ai lui Karol Wojtyla, pe care îl ştia pe de rost, şi din textele căruia declama”.
Emil Zegadlowicz s-a născut în 1888, fiu al profesorului de liceu Tytus Zegadlowicz şi al Elzbietei Kaiszarowna, cehă de origine. Copilăria şi-a petrecut-o în conacul de vară al tatălui său, cumpărat în localitatea Gorzenie Górne. A absolvit gimnaziul la Wadowice în 1906 şi va studia în anii următori polonistica, germanistica şi istoria artei la Universitatea Jagielonă, apoi la Viena şi Dresda. A debutat în 1908 cu florilgiul Floarea vieţii, urmat de cel intitulat Pe râu (1910), iar în anul următor îi apare volumul Întoarcere.
În 1915 tânărul poet s-a recăsătorit cu Maria Kurowska cu care va avea două fete; cea mai mică a decedat cu câţiva ani în urmă, trudind statornic – spre cinstea ei – să transforme conacul bunicului său din Gorzenie Górne în Muzeul care îi poartă azi numele tatălui.
În 1918 Zegadlowicz a publicat volumul Imagini, urmat de culegerile: Balade (1920), Picioarele Beschizilor, Rusalii. Pâine şi vin etc.
În anii 1919-1920 tânărul poet a funcţionat ca referent şi apoi şef al Serviciului Literatură din Ministerul Culturii şi Artei, condus de omul de litere Zenon Przesmycki-Miriam. Se întoarce pe meleagurile natale, unde înfiinţează revista avangardistă „Czartak”, în paginile căreia publicau Janina Brzostowska, Edward Kozikowski, Jan Nepomucen Miller şi Tadeusz Szantroch.
În 1923 publică un ciclu de balade inspirate din folclorul popular al munţilor din sud-estul Poloniei recunscând că poezia sa „s-a ridicat pe fundal muntos, luminoasă fiind pe partea însorită şi întunecată pe partea lui umbrită. Ştiinţa poeziei am învăţat-o de la păstori (...) iar păcatele au fost şi au rămas aceleaşi: dragostea de a fi liber”.
În anii 1929-1931 îl întâlnim pe scriitor la Poznan, unde a înfiinţat cabaretul Aşchia, funcţionând mai ales în calitate de secretar literar la Teatrul Polonez din această localitate din vestul ţării.
Pentru întreaga activitate, în 1930 i se va decerna înaltul ordin Crucea de ofiţer a Ordinului Renaşterii Poloniei, iar în 1935 Laurii de Aur ai Academiei Poloneze de Literatură, cea mai prestigioasă distincţie literară din acele timpuri. În 1933, cu ocazia unui sfert de veac de la debutul literar, autorităţile oraşului natal i-au decernat titlul de cetăţean de onoare al localităţii Wadowice, unde i se va ridica şi un bust, care se mai păstrează şi azi. Recunoaşterea respectivă îi va fi retrasă peste trei ani, după publicarea de către autor a controversatului roman Zmory (Coşmaruri); monumentul nu i-a fost distrus – cum se întâmplă prin alte locuri – păstrându-se intact şi azi. Tot atunci a publicat volumele: Pâine şi vin (1930), Dumă în apărarea Sigetului (1932), Cânturi sileziene (1933), Lumina în tranşee (1933), Ziua neagră (1935).
Emil Zegadlowicz este şi autorul unor piese de teatru, printre care: Candela (1924), Noaptea Sfântului Ioan Evanghelistul (1924), Stânca de pe fruntariu (1932), Căsuţa din cărţi (piesă publicată şi jucată post-mortem, după 1954).
Din primăvara anului 1931, scriitorul se va dedica tot mai intens activităţii de traducere din poezia universală. Atunci îl cunoaşte pe poetul transilvănean Aron Cotruş, imediat ce acesta şi-a luat în primire postul de ataşat cultural şi de presă al Legaţiei Regale a României la Varşovia. Publicistul de obârşii din Haşag a fost angajat şi promovat la Palatul Sturdza în 1929, perioada în care la cârma Ministerului Afacerilor Străine se afla Nicolae Titulescu, timpuri în care diplomaţia culturală începuse să fie tot mai prezentă, datorită şi sprijnului acordat de Nicolae Iorga, mai ales în cazul Poloniei.
Cotruş era autorul unei plachete de poezii, apărută încă din 1911; a fost membru în Comisia Interaliată de Propagandă împotriva Puterilor Centrale, iar în 1928 preşedinte al Sindicatului Presei din Ardeal şi Banat, aşadar chiar în ajunul cooptării sale printre cadrele Ministerului Afacerilor Străine. La puţin timp de la angajare, tânărul diplomat a fost trimis pentru un scurt sejur la Milano, iar de aici a fost detaşat la Varşovia. Capitala Poloniei însemna un post important pentru diplomaţia românească în perioada interbelică. Aici, Aron Cotruş a procedat, la fel ca ilustrul său predecesor pe aceste meleaguri, Lucian Blaga, cel care în 1927 a stabilit relaţii dintre cele mai fructuoase cu scriitori şi publicişti polonezi, printre care Kaden J. Bandrowski şi cu şefii unor publicaţii şi agenţii de presă în scopul promovării valorilor culturale ale poporului român. Nu avem nici o mărturie în ce măsură poetul transilvan era la curent cu Dosarul Blaga sau al prezenţelor româneşti în Polonia până la el, relaţii coordonate atunci de o seamă de diplomaţi destoinici din centrală şi de la Ministerul Propagandei nou înfiinţat. Arhivele româneşti dovedesc cu prisosinţă că personalul diplomatic de la Varşovia şi-a concentrat activitatea, indiferent de grad, în direcţia unei mai bune cunoaşteri a valorilor româneşti în Polonia. Din partea şefilor de misiune sub care a lucrat Aron Cotruş: Gheorghe Creţianu, Grigore, Bilciurescu, Victor Cădere, Constantin Vişoianu şi Alexandru Duiliu Zamfirescu, se pare că a avut nu numai mână liberă, ci tot sprijinul lor. Altfel n-ar fi putut călători în lung şi în lat prin Polonia, de la Varşovia la Poznan, Cracovia, Silezia şi Lwow, unde va fi prezent în martie 1934 la premiera piesei Meşterul Manole, de Lucian Blaga (sebeşanul era atunci consilier diplomatic la Viena): de aici avea să scrie elogios prietenilor şi în presă despre montarea reuşită şi modernă a piesei sale. Pe de altă parte, soţia lui Cotruş, pianistă de formaţie, va fi o propagatoare de nădejde a creaţiei enesciene în Polonia. Au fost şi anii în care George Enescu în persoană va face turnee la Varşovia.
Abia ajuns pe Vistula, Aron Cotruş (cf. Nicolae Mareş, Aron Cotruş –Scriitor şi diplomat prea mult dat uitării, Acasă – 2011 pp. 59-63: ibidem Scriitor şi diplomat – 120 de ani de la naştere, Biblioteca Bucureştilor, XIV, nr. 1. pp. 32-35-2011) l-a cunoscut pe Zegdlowicz. La fostul Minister al Propagandei se păstrează scrisoarea oficială de mai jos adresată directorului direcţiei, viitorul ambasador al României în Turcia şi la Sofia, Eugen Filotti, fost ataşat cultural la Praga, în perioada în care Blaga funcţiona la Varşovia. Am întâlnit mărturii ale faptului că poetul transilvănean din Lancrăm tânjea atunci să îi ocupe locul lui Filotti la Praga, la terminarea misiunii acestuia. Şi aşa se va întâmpla, în septembrie 1927, Blaga detaşat fiind de la Varşovia pe Vâltava, fără să fi lucrat în capitala poloneză nici cel puţin un an.

Légation Royale de Roumanie
à Varsovie
Service de la Presse
nr.345

Varşovia,
30 aprilie,1931

Domnule Director,

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că am propus poetului Emil Zegadlowicz traducerea în limba polonă a unui volum de poezii alese din Eminescu. Traducerile au şi fost începute şi în toamna acestui an Antologia Eminescu va putea apare în vitrinele polone. Sunt sigur că strălucitul tălmăcitor în limba polonă al lui Faust de Goethe va da o haină aleasă poeziei celui mai mare poet român, vrednică de poezia celor mai mari poeţi ai lumii.
Secretar de presă,
Aron Cotruş

Tot în aprilie 1931, Aron Cotruş a expediat o altă scrisoare directorului Eugen Filotti, rugându-l să-i trimită la Varşovia, pentru criticul literar Emil Skiwski, „cărţile cele mai valoroase despre Eminescu, apărute în limbile franceză şi germană, precum şi traducerile de poezii din Eminescu apărute în limbile de mai sus. Domnia sa are nevoie de aceste cărţi – menţionează poetul român – pentru un studiu despre Eminescu, studiu care urmează să deschidă volumele de traduceri din Eminescu”; proiectul a rămas – nu cunoaştem din ce cauze – nefinalizat.
În schimb, Zegadlowicz va fi cel care va traduce şi va publica, în ordine, mai întâi Culegere de poezie românească, intitulată Teme româneşti, în care au fost cuprinşi următorii poeţi: V. Alecsandri (1), M. Eminescu (2), T. Arghezi (3), G. Bacovia (2), L. Blaga (1), Aron Cotruş (7), Nichifor Crainic (2), I.A.George (1), O. Goga (1), E. lsac (2), N. Iorga (2), A. Maniu (2), Al. A. Philipide (1), M. Săulescu (l), I. Vinea (2). Faptul că traducătorul introduce şapte poeme din Cotruş şi doar unul singur din Blaga se datoreşte, evident, relaţiilor cordiale de prietenie stabilite între cei doi cât şi a influenţei noului său prieten român asupra hotărârilor pe care le lua traducătorul. Surprinzător ni se pare faptul că unele nume de referinţă dintre poeţii contemporani lipsesc din această primă lucrare: George Coşbuc, George Topârceanu sau Victor Eftimiu.
La nici un an, Antologia este urmată de traducerea şi publicarea poemului Împărat şi proletar (1932), în ediţie bibliofilă. Asupra modului în care a fost realizată traducerea am stăruit în alte studii în care am demonstrat că realmente poetul polonez a avut capacitatea de a da veşminte noi veridice poemului eminescian. Apariţia respectivă a fost continuată în vara anului 1933 când s-a finalizat apariţia unui nou volum, primul consacrat în întregime poetului naţional şi care cuprinde 26 de versuri şi poeme. Ca întindere tipografică acesta a fost egalat numai în anii ‘80 de volumul publicat de Danuta Bienkowska la Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza din Varşovia.
Aşadar, Aron Cotruş a stabilit o prietenie literară rodnică cu Emil Zegadlowicz, devenindu-i acestuia un îndrumător ideal în cunoaşterea literaturii şi culturii române – respectiv un veritabil ghid – cum scria traducătorul în prefaţă. Totodată, diplomatul român avea să îl recomande grabnic şi autorităţilor româneşti din domeniul propagandei culturale, care îl vor invita în vara anului 1931 la Cursurile Universităţii de vară de la Vălenii de Munte. Aici îl va cunoaşte pe Nicolae Iorga (în perioada respectivă primministru), rămânând totalmente copleşit de erudiţia şi cultura sa. La Biblioteca Academiei Române din Bucureşti am găsit unul dintre volumele dragi autorului polonez şi care conţine balade inspirate din bogatul folclor polonez, ilustrat fiind cu lucrări grafice al unor artişti plastici de excepţie, aspect pe care îl consemnăm pentru prima dată în analele istoriei relaţiilor bilaterale româno-polone.

Rolul jucat de Aron Cotruş

Puţin cunoscut a rămas faptul că diplomatul Aron Cotruş l-a însoţit pe Zegadlowicz în voiajul acestuia în România, inclusiv la mormântul poetului Mihai Eminescu, de la Cimitirul Bellu, lucru pe care scriitorul – de-acum la maturitate – îl va consemna într-un articol publicat în Convorbiri literare, în 1939, la a 50-a aniversare de la moartea marelui său înaintaş şi confrate.
Este meritul lui Aron Cotruş că va păstra cu traducătorul din Wadowice relaţii dintre cele mai cordiale de prietenie pe întreaga şi lunga sa şedere în Polonia (cca şapte ani), amiciţii pe care le va lărgi, mai mult ca sigur, prin intermediul lui, şi cu alţi creatori şi românişti de seamă: W. Lewik, T. Holender, E. Biedrzycki, cu numeroşi exgeţi şi critici literari, cu personalităţi influente din Ministerul Culturii şi Artei de la Varşovia. (cf. Nicolae Mareş, Aron Cotruş, scriitor şi diplomat prea mult dat uitării, Acasă, 2011, ff. 58-63).
În dosarul personal al ataşatului Cotruş nu am găsit caracterizări ale muncii sale din perioada varşoviană, făcute de superiorii săi, de cei care îl „coordonau”, cum am spune azi. Cu siguranţă, practica „notărilor” personalului diplomatic al misiunilor Regatului României în exterior a fost introdusă ceva mai târziu, în anii ‘40, de Mihai Antonescu, acesta urmărind eficientizarea muncii corpului diplomatic românesc, mai ales în perioada în care propaganda iredentistă maghiară săpa la temelia statului românesc. Textul primei consemnări (notare de serviciu) l-am găsit, în schimb, la „cazierul” de la Externe al consilierului Aron Cotruş, redactat fiind în anul 1942. Este notarea semnată de N. Dimitrescu, ministrul plenipotenţiar de la Madrid, cu care poetul a colaborat strâns. Nu cred că miniştrii plenipotenţiari de la Varşovia, Cădere, Vişoianu sau Zamfirescu, n-ar fi subscris la această apreciere oficială făcută peste ani distinsului lor colaborator:
„Intelectual de rasă, poet naţional viguros, înfocat luptător naţionalist, Dl. Aron Cotruş se bucură de mare prestigiu în lumea intelectual-artistică şi de presă spaniolă, precum şi faţă şi printre colegii săi străini, printre cari a ştiut să facă cunoscută dreptatea revenendicărilor româneşti. Temperamentul său foarte afabil, cordial şi îndatoritor, curtenia sa desăvârşită, precum şi buna cunoaştere a limbii spaniole i-au cucerit mari şi credincioase prietenii în aceleaşi cercuri. Acţiunea sa puţin sgomotoasă dar foarte abilă şi tenace de luminare prin vizite personale dese, strecurarea de articole, trimiterea a numeroase cărţi şi broşuri a adus şi aduce mari servicii cauzei ţărei, pentru toate aceste motive i-am dat calificativul foarte bun.”
Cu siguranţă era acelaşi diplomat patriot, acelaşi scriitor şi publicist talentat, dăruit promovării culturii şi spiritualităţi româneşti, acelaşi Cotruş, care la Sosnowiec a publicat volumul personal, în 1933, intitulat Printre oameni în mers, iar la Varşovia, în 1935, florilegiul Horia, care va avea zeci de ediţii; la Lwow – tot în 1935 – Culegeri de versuri în limba polonă în traducerea lui Wlodzimierz Lewik.
Din perspectiva celor peste 80 de ani care au trecut de atunci, autorul florilegiului Vin şi sânge se înscrie printre cei mai de seamă propagatori ai culturii româneşti în Polonia deceniului al patrulea al secolului trecut, alături de Wedkiewicz, Lukasik, Kasterska, Lewik, Biedrzycki, Hollender şi alţii.

O piatră de hotar

a constituit-o apariţia primei antologii de lirică românească tipărită în Polonia, intitulată Teme româneşti şi care s-a bucurat de o bună receptare în presa poloneză din acele timpuri: Tygodniki Ilustrowany, Czas, Mysl Narodowa, Dziennik Ludowy, Ilustrowany Kurier Codzienny, Widomosci literackie etc. etc., despre care Cotruş n-a pregetat să informeze Ministerul Propagandei, trimiţând extrasele din presă în ţară, încât azi nu mai este nevoie să te deplasezi în Polonia pentru a le studia.
În unanimitate recenzenţii au considerat cartea drept o prezenţă insolită pe firmamentul literar polonez. În accepţiunea acestora calitatea artistică a transpunerilor a fost realmente la înălţime.
În 1932 poetul, traducătorul, publicistul, omul de cultură, colecţionarul Zegadlowicz se mută de la Poznan în Silezia, angajat fiind la Teatrul din Katowice, în acelaşi timp predând istoria artei la Coservatorul din localitate şi suţinând o seamă de conferinţe despre cultura românească, inclusiv la radio.
În primăvara aceluiaşi ani a publicat Împărat şi Proletar (ediţie bibliofilă) pe care i-a dedicat-o, la 10 mai 1932, de Ziua Naţională a României Mari, istoricului Nicolae Iorga: „Marelul voievod al sufletului neamului românesc, savantului, filozofului, poetului, cârmuitorului corăbiei Statului”. Se pare că un exemplar a ajuns, prin şeful misiunii diplomatice româneşti la Varşovia, Victor Cădere, şi în mâinile regelui, Carol al II-lea, cunoscut fiind că diplomatul român era un carlist convins, şi care păstra relaţii apropiate cu Ernest Urdăreanu, ceea ce i-a facilitate trimiterea ca şef al misiunii diplomatice la Belgrad şi apoi la Lisabona, exact în timpul războiului. Perioadă în care Aron Cotruş era la Madrid.
În vara anului 1933 a apărut, la Varşovia, primul florilegiu important din creaţia eminesciană în limba lui Mickiewicz: Eminescu, Wybór poezji i poematów, trad. E. Zegadlowicz, cu o introducere de N. Iorga şi cunoscutul eseu biografic Nirvana, semnat de I.L. Caragiale. Culegerea cuprinde poemele: Ze umrzec mam (Odă – în metru antic), Ponad szczytami (Peste vârfuri), Las (Ce, te legeni ... ), Diana, Do gwiazdy (La steaua), Przez fale przez zawieje (Dintre sute de catarge), Jutrem zycia dziez sie zwieksza (Cu mîine zilele-ţi-adaugi), Pólnoc (Se bate miezul nopţii), Testament (Mai am un singur dor), Kamadewa, Wszystie ptaki w borze (La mijloc de codru des), Jezioro (Lacul), Jaskólki (De ce nu vii), Gdy galez w okno me uderzy (Şi dacă...), Uliczka (Pe aceeaşi ulicioară), Jak ? Co ? (De-or trece anii ... ). Rozlaczenie (Despărţire), Daleko (Departo de tine), Sonet pierwszy (Sînt ani la mijloc), Sonet drugi (Când însuşi glasul), Gwiazda wieczorna (Luceafărul), Cesarz i proletariusz (Împărat şi proletar), List I, II, III (Scrisoarea I-a, a II-a, a III-a), Modlitwa Daka (Rugăciunea unui dac).
Într-un eseu mai aplu (de aproape opt pagini) poetul, antologatorul şi traducătorul s-a pronunţat liric, cu patos şi adâncă pioşenie despre creaţia eminesciană. Empatia faţă de marele romantic român pe care o degajă gândurile şi aprecierile scriitorului polonez din studiul respectiv nu cunosc să se fi manifestat până atunci în alte ţări. Rămâne ca eminescologii români şi de pretutindeni să aducă corecţiile necesare, în eventualitatea că le-ar avea.
Primirea cordială din partea criticii poloneze cât şi a unui număr mare de specialişti şi exegeţi de seamă din diferite centre culturale din Polonia a fost peste aşteptări. Astfel, amintim de prezentarea făcută de universitarul cu studii de românistică la Bucureşti, Stanislaw Lukasik, Nowe przeklady wierszy i poematów M. Eminescu (Noi traduceri ale versurilor şi poemelor semnate de M. Eminescu), exegeză apărută în cea mai cunoscută publicaţie poloneză, tipărită în câteva sute de mii de exemplare, în „Tygdnik Ilustrowany” – 1933, nr.7, p.124; recenzia lui J. Birkenmajer, M. Eminescu, Wybór poezji i poematów, przeklad E. Zegadlowicza (M. Eminescu, Culegere de poezii şi poeme, traducere E. Zegadlowicz) în „Polonista”, 1933, nr. 5, p.90, 1933; A. Galis, Wsród zagadnien zycia umyslowego. polskorumunska wymiana kulturalna. Rozmowa z poeta rumu skim A. Cotruszem. Poezje Eminescu i bajki Creangi po polsku (Printre chestiunile vieţii intelectuale. Schimbul cultural polono-român. Convorbire cu poetul român A. Cotruş), în ”Tygodnik Ilustrowany”, nr.19, 1933, p. 373-374; K. Czachowski, Poezje Michala Eminescu, (Poeziile lui Mihai Eminescu), în ”Dzien Polski”, nr.63, p.3 1933; St. Napierski, Wybór poezji Eminescu (Culegere de poezii din Eminescu), în „Wiadomosci literackie”, nr.50, p.4. 1933; Z. Rabska, St. Szpotanski, Literatura rumunska w Polsce (Literatura română în Polonia), în ”Kurjer Warszawski”, 5 decembrie 1934.
În mai 1936 Zegadlowicz participă la cunscutul Congres al Culturii de la Lwów. După evenimentul respectiv începe colaborarea acestuia cu publicaţia antifascistă Dziennik Popularny în paginile căreia se va întâlni cu Wanda Wasilewska, Wiktor Grosz, Wladyslaw Broniewski, Leon Kruczkowski şi Lucjan Szenwald.
În curând îi apare şi romanul Motoare în care scriitorul critică din răsputeri ordinea sanatistă din ţară, instaurată în mai 1926, fiind atât de incisiv încât zeţarii chemaţi să-i culeagă manuscrisul au refuzat să efectueze punerea în pagină a lucrării.
În momentul izbucnirii celui de Al Doilea Război Mondial Zegadlowicz se afla în conacul din Gorzen-Górny. S-a îmbolnăvit şi a trebuit să se interneze la spitalul din Sosnowiec, unde s-a stins din viaţă, în vârstă de 52 de ani, la 24 februarie 1941.
Folosindu-se de dispariţia scriitorului, nemţii i-au confiscat imediat valoroasa bibliotecă conţinând aproape 10 mii de volume, colecţia de artă populară, una dintre cele mai bogate din Polonia, constând în sculpturi în lemn realizate de artistul primitivist, descoperit şi promovat de el, Jedrzej Wowra, cât şi pânze realizate de mari pictori polonezi, de mare valoare atunci şi azi, câteva mii de lucrări de grafică semnate de autori francezi, obiecte de artă populară, cu siguranţa şi româneşti.
Mormântul scriitorului, prietenului devotat al culturii şi poeziei româneşti se află în cimitirul din apropierea oraşului Sosnowiec, la Bedzin.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara