Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Păcatele Limbii:
"Politic corect" de Rodica Zafiu


O sintagmă din engleza americană care a intrat rapid în circulaţia internaţională este politically correct: impusă în Statele Unite pe la sfîrşitul anilor '80 şi deja înregistrată de dicţionare la începutul anilor '90 (Random House 1991, The Oxford Companion to the English Language 1992 etc.). Sensul ei specific se referă la o orientare ideologică preocupată de a nu leza, prin conotaţiile depreciative fixate în limbaj, susceptibilităţile unor grupuri minoritare. Limbile romanice au preluat-o şi au calchiat-o, în egală măsură: în publicistica franceză circulă atît sintagma ca atare, cît şi traducerea ei - "politiquement correct"; dicţionarele italieneşti actuale (Zingarelli 1999; DISC - Sabatini-Coletti 1997; De Mauro 2000) înregistrează separat sintagma engleză, indicîndu-i ca dată de intrare în limbă anul 1991, şi traducerea ei: "politicamente corretto". în franceză şi în italiană s-a impus şi o formulă nominalizată de denumire a fenomenului - "le politiquement correct"/ "il politicamente corretto". în română, sintagma circulă ca determinant adjectival sau adverbial invariabil: "discursul politically correct"; "acesta este noul termen politically correct pentru zona Balcanilor" (divers.ro/arhiva), "interminabilele dumneavoastră platitudini politically correct" (bojariu.tripod.com); "nu îndrăznesc să spună asta public, nu e politically correct" (FRL = Forum on-line al revistei "România liberă"); "s-o las mai lizibilă sau s-o scriu politically correct" (lug.ro/mlist) etc.; de asemenea, poate apărea şi cu valoare nominală: "conceptul de politically correct" (hbo.ro), "sfera extinsă a americanului politically correct" (orizontliterar.ro). Destul de frecvent este însă întrebuinţat (şi ca dovadă de bună cunoaştere a englezei) chiar corespondentul nominal al sintagmei: political corectness ("este însă interpretată ca political corectness şi ataşament la tabu" - bojariu.tripod.com), care pare a fi adaptat, după criterii formale, ca substantiv neutru: "trimiterea pe care am face-o dinspre un political corectness al receptării" - arhitextdesign.ro). în paralel, se folosesc şi traducerile: politic corect ("dovada de netăgăduit că gândeşti "politic corect"" - catedrala-dornaromania) sau - chiar mai frecvent, cu o topică mai firească şi mai puţin ambiguă în română - corect politic ("pînă aici, argumentul "corect politic" se susţine" - cotidianul.ro); în fine, corectitudine politică ("toată tragedia - sau poate vodevilul? - se joacă între faimoasa "corectitudine politică" şi nu mai puţin faimosul "e interzis să interzici" - orizontliterar.ro). Gradul de asimilare al îmbinării e şi mai puternic în cazurile în care adverbul politic primeşte un sufix adverbial specific, caracteristic cuvintelor vechi, devenind politiceşte. Citatele în care sintagma apare în această formă indică o indiscutabilă intenţie ironică: "Nu spun de unde, pentru că n-ar fi "politiceşte corect"; "despre chestia asta nu-i niciodată "politiceşte corect" să vorbim" (FRL 16.03.2002). Productivitatea formulei se vădeşte şi în apariţia unor corespondente negative: politic incorect, incorectitudine politică, anti-politic corect ("într-un ton destul de anti-politic-corect" - algoritma.ro/dilema) ba chiar şi politiceşte incorect: "mulţi dintre noi bănuim însă dedesubturile acelei afaceri sângeroase despre care devine din ce în ce mai politiceşte incorect să întrebăm" (FRL 11.03.2002). Toate aceste variaţii sînt permise de traducere; sintagmele păstrate în forma engleză au desigur mult mai puţină disponibilitate contextuală, chiar dacă uneori sunt tratate de vorbitori cu destulă dezinvoltură (ca o unitate morfologică): "nu împărtaşesc (...) conceptul de relativism pentru adevăr, political correctness-ul care desfiinţează morala" (FRL - 11.03.2002). Pentru a discuta semantica şi pragmatica folosirilor actuale, citatele cele mai la îndemînă sînt tot cele jurnalistice şi/sau din Internet. Nu totdeauna îmbinările au sensul care ne interesează: politic corect poate însemna "just, adecvat din punct de vedere al logicii politice": interviu "este un lucru moral şi politic corect ca alianţa şNATOţ să continue spre extindere" (Jurnalul Naţional - arhiva/ian2001); "felul politic corect în care premierul a ştiut să-şi asume vina" (24ore.mures.ro). Semnificaţia fundamentală - cea legată de un uz eufemistic al limbii - s-a extins la alte atitudini excesiv puritane, voluntariste şi protecţioniste, şi în genere a căpătat un uz ironic şi depreciativ, pe care dicţionarele englezeşti îl înregistrează şi care se regăseşte şi în cele mai multe dintre citatele româneşti. Sensurile sînt de obicei lărgite: de exemplu prin aplicarea la trecutul apropiat şi la discursul său politic: "Discurs internaţionalist, neobolşevic deci "politic corect" (curierulconservator.com); "Era atunci o vreme în care politic corect era să se vorbească despre proletarii daci asupriţi pe nedrept de imperialiştii romani" (negura.go); "în final, se configurau nivelele, evident dialectice, ale procesului "politic corect" al creaţiei" (interval.tripod.com). Nuaţele semantice diferite ale folosirii sintagmelor în cauză ar merita o discuţie aparte. Oricum, ediţiile viitoare ale dicţionarelor româneşti generale nu au cum ignora această productivitate lexicală şi sfera ei de sensuri.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara