Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Poezii:
Poezii de Ioana Diaconescu


Semn Crucial

Tavanul camerei:

Dispare albastra consistenţă a norilor. Pe frunte semnul crucial:

Nici seara nu mai este şi lumina - coroană a zorilor

Ne află pe o scoică roză şi neagră.

Apoi

închişi

în întunecimea ei cu gust marin. Gustul ei

Pe cerul gurii noastre.

Desueta

Soarele în oglindă.

Tunetul - oglindă spartă.

Lumina în moi mărgele de hidrargir.

Ies la iveală: praful, Păianjenii încremeniţi în uitare. Pînzele lor nu mai pot să ucidă.

Dulap de mahon, pat cu tăblii îmbrăcat în dantelă,

Lumea vie a vieţilor mele (în lumina multiplă a spartei oglinzi) Inima mea în penumbra odăii: O roşie jucărie de tîrg.
Si pare fierbinte Sub razele reci.

Mîna îmi îngheaţă.

Cînd o cuprind

Mi se abureşte răsuflarea.

Stalactite la marginea cîmpiei

Valuri de gheaţă

Gheţari

Si eu implorînd

Piatra fierbinte

în razele reci ale lunii

Cu chiciura în gene

Cu gura lipită de cenuşiul îngheţat.
Semne

Umbroase, genele tale bat aripi Peste obrajii mei

Laolaltă - semnele faste -

în umbra mîinii mele Altă umbră

Bucuria Sfidează Vieţile noastre

Semnele faste Sunt aşezate
Nu ne vom pierde Unul de altul.
în derivă
Se strînge peste mine orizontul - Piele prea strîmtă să mă mai cuprindă Se lasă norii lui fugind în margini Si caută scăpare-n alte maluri.

Acolo, ghemuită peste ceruri Plutesc într-o derivă ameţitoare Nici nu ştiam că mai găsesc o poartă Ce se-ngustează tot mai mult Pînă ce corpul meu şerpesc mă lasă Prinsă-ntre orizonturi ce se strîng Pe pielea mea, întocmai ca o plasă.

Cu gura lipită de cenuşiul îngheţat

Piatra străluceşte în lumina lunii
Chipul Său necunoscut

Revolta

La auzul greierilor în şanţ

Ai trei gropi umbroase Acoperite cu crengi Si iarbă

Unde cîntă greierii

Locuinţa ta e pe un mal alb E pe un abur lăptos Visat pe o icoană Din care se simte Răsuflarea îngerului Si pe care se-ncheagă Chipul Său necunoscut.