Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Poezii:
Poezie de Ovidiu Genaru

Graffiti

Ajunsesem cu figurile la capătul tablei şi
fâstâcit abia dacă bâiguiam o câtime din problemă
desemnând într-un cerc meschin
fără centru
pasăminte împărţisem tabla greşit o suprafaţă
pe care vai o uram
fiindcă la matematici eram un zero tăiat în patru Asta
unu la mână şi doi
tocmai venise primăvara
din căptuşeala hainei ţigările îmi dădeau ghes
şi o falsă verişoară cu ochii verzi dornică
să-şi cunoască podoabele mă aştepta să-i număr
nasturii înmuguriţi sub bluză
Dus eram şi tocmai pluteam
pe tulburea mătase a promisiunilor când auzii
ca prin vis îndemnul brutal şi totuşi persuasiv
al profetului
Moaie creta în cerneală şi trage linia pe zid
îndrăzneşte nu fi leneş
eu plătesc toate pagubele
Domnul nostru Arhimede
astfel poreclit un personaj bizar şi misogin
ultimul boem din oraş cu ochelari de sârmă
dedicat fanatic matematicii într-o mansardă plină
cu mecanisme ciudate pendule şi şoareci
lunete de alamă şi tomuri vechi cum se văd
doar în gravurile Evului Mediu la alchimiştii
fascinaţi de piatra filozofală

Fă cum îţi spun şi trage linia pe perete
auzii repetat implacabilul ordin
Dă-ţi drumul
încearcă şi uită ce nu ştii
Brusc mă simţii
invadat de o tainică fervoare şi fără să vreau
muiai creta în cerneală şi
Din neştiinţă şi teamă
primele figuri începură a se înfiripă sfielnic
prinzând conturul unor forme timide
apoi crescură inconştient unele dintr-altel
topindu-se criptic şi fluent ca nişte anagrame rupestre
combinându-se în forme stranii abstracte
de parcă însuşi profesorul în uimirea lui mi le-ar fi
dictat telepatic
de parcă un dulce elixir mi se scurgea prin degete

Umplui somnambul spaţiul liber dintre tablă şi uşă
şi cum problema se hrănea magic din propria-mi
mirare
temerar şi nesăbuit
eu însumi cerui îngăduinţa să continui
lăsându-mă purtat orbeşte de ceea ce nu ştiusem
vreodată nici eu şi poate
nici chiar boemul dascăl posedat parcă de un extaz
mistic

Nu mai am loc, exclamai
treci pe coridor auzii îndemnul hipnotic
fie ce-o fi eu plătesc toate pagubele
Impetuos
îmi continuai demonstraţia cu orgii de figuri
şi formule în toate sensurile posibile acoperind
holul etajului doi
pipăind ca un liliac prin propriile-mi întunecimi
În rumoarea de admiraţie a clasei
asemenea
unui cor antic
dirijat de boemul dascăl

Pe măsură ce creta se isprăvea
bunii mei colegi îmi puneau în palmă iscusita unealtă
de scris adusă de nu se ştie unde
şi
ca-n transă
posedat de o frenetică energie ajunserăm
cu ficţiunea arborescentă pe scări şi treptat
le coborârăm umplând peretele oblic
cu un graffiti de noi semne şi inscripţii revelatoare
smulse din bănuţul unui ou ancestral îngropat în
măruntaiele
unui biet elev corigent la mate
Praful de cretă
mânjind unicul costum ponosit şi ros
în coate al profesorului
praful albastru în scânteierea ferestrelor
învăluindu-ne pe toţi într-un giulgiu
ca la fizică ciudatul fenomen Tindall
care
devoalează din beznă firul microscopic de praf
Dă-i înainte nu te opri mâine aduc un zugrav
eu plătesc toate pagubele
auzii repetat îndemnul
care făcea din mine uncenicul vrăjitor al poligraphiei
Îmbătat de miresme imaginare şi exaltat
mâzgălii faţada proaspăt văruită şi curând
demersul meu criptic
depăşi curtea liceului
ieşirăm în stradă unde pe asfalt îmi continuai
febril lucrează sub
Privirile stupefiate ale trecătorilor cu noi
formule
oculte ermetici radicali alfa şi omega rădăcini
la cub ipsilon fracţii cuneiforme paradigme
Piramide şi sfere
în care integram case şi grădini vietăţi şi arbori
gară şosele trăsuri fanfară militară bodegi
şi chiar şi catedrala cu îngerii ei androgini
Cuibăriţi sub cornişe

peste care plăsmuirile mele ţeseau o boare proaspătă
de geometrii sugerând inscripţii primordiale
aidoma unor rămăşiţe de templu
un phantastikon astrologic şoptit de o entitate
Pierdută
în mădularele manuscriselor din Alexandria
până ajunserăm în câmpul cu greieri
unde sfârşitul unei plăsmuiri înseamnă începutul
alteia fiindcă profesorul...
Pe nesimţite căzu seara şi când nemărginirea plată
fu scrisă în întregul ei
printr-un efort considerabil
îmi îndreptai demonstraţia spre labirintul înstelat

P.S. Şi fiindcă ochii ei verzi mă ademeneau
Irepresibil
Vino la noapte coasta să-mi frângi
vino la noapte acolo unde ştii tu...

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara