Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
Pietatea studioasă de Sorin Lavric

Anca Manolescu, Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală,
Editura Humanitas, Bucureşti, 2015, 332 pag.

Judecată după înfăţişare, Anca Manolescu surprinde: trăirea în duh şi-o ascunde sub un smalţ rece de eleganţă prevenitoare, de aici impresia de fire emotivă ţinută sub o copcă glacială. Autoarea e o intransigentă politicoasă, în pielea căreia întîlnim o pietate ce s-a refugiat în spatele unui jargon. Şi deşi are paloarea unei vestale şi silueta unei maici, nu mi-o pot închipui bătînd mătănii în faţa icoanelor şi nici nu o văd stînd la coadă spre a atinge moaşte.

Altarul ei e biblitoteca, iar anafura e trupul literelor. E în ea o aplecare statornică spre răsfoitul tomurilor vechi, pe care le conspectează migălos, sub chipul unor fişe de care va face uz în cine ştie ce note de subsol. La această vestală, credinţa pîlpîie în ritmul unei tenace acribii scolastice, autoarea fiind o natură livrescă, căreia lucrul cu cartea i-a devenit o a doua natură. Înconjurată de cărţi, te-ai fi aşteptat ca zelul studios să nu-i depăşească pragul filosofiei inepte, acea formă desuetă de acrobaţie conceptuală în care schemele ţin loc de trăire.

Numai că Anca Manolescu respinge filosofia de aparat, cum nu se împacă cu şiragul noţiunilor speculative. Dacă ar fi pusă să aleagă între Kant şi Noica, l-ar prefera negreşit pe Andrei Scrima, apetitul ei spiritual împingînd-o de partea duhovnicească a filosofiei. Tocmai de aceea Anca Manolescu e precum o credincioasă care, respirînd aerul filosofiei, trăieşte nemulţumirea de a nu-şi găsi locul printre abstracţiuni. Urmarea acestei nemulţumiri este stăruinţa cu care cere filosofiei să fie formatoare în sensul ridicării spiritului la o viziune sacră. Filosofia e scara ale cărei trepte duc la numen, e pregătirea făcută în vedere întîlnirii cu transcendentul, e preludiul silogistic al marelui rendezvous. Într-un cuvînt, filosofia trebuie să fie o experienţă iniţiatică, şi nu o gimnastică de noţiuni. Trebuie să fie o propedeutică, adică chin studios pus în slujba unei eventuale mîntuiri. Şi cum chinul devine suportabil atunci cînd studiul se petrece într-un grup de prieteni, filosofia nu cere claustrare, ci dialog cu alte minţi înrudite.

Deja am schiţat cele patru însuşiri din îmbinarea cărora se desprinde definiţia filosofiei: ea trebuie să fie sapienţială, să fie metanoică, să fie colocvială, şi în cazurile fericite, să fie soterică. Latura sapienţială trimite la arta de a gusta viaţa din perspectiva sacrului. Latura metanoică cere transformarea insului, căci o filosofie a cărei exersare nu te schimbă e făcută degeaba. Latura colocvială cere grupul minim de prieteni cu care împărtăşeşti aceleaşi premise de viaţă. În fine, latura soterică e ţinta pe care o urmăreşti fără să ai certitudinea c-o vei atinge, căci atingerea nu depinde de tine, ci de graţia divină venind de sus.

Cu aceste însuşiri în minte, Anca Manolescu coboară în istorie şi caută exemple de cercuri studioase în care filosofia a năzuit să atingă măcar una din însuşirile amintite, rîvnind în consecinţă să fie cînd sapienţială, cînd metanoică, cînd soterică. Rezultatul e o cazuistică numeroasă de grupuri avîndu-i ca protagonişti pe: Synesios şi Hypathia, Plotin şi Gemina, Platon şi Socrate, Amelios şi Porfir, Pantaenus şi Clement, Colotes şi Epicur, alături de cercul lui Origen, al lui Pitagora, Grigore Taumaturgul, Iamblichos, Apolonios din Thyana, Evagrie Ponticul etc. În aceeaşi categorie intră „Rugul Aprins” de la Antim şi şcoala de la Păltiniş, şi chiar dacă cele două exemple româneşti i-au inspirat autoarei titlul, grosul volumului stă în descrierea celorlaltor cercuri.

Din dorinţa de a-l deosebi pe intelectualul studios de alte figuri năzuind spre transcendent, Anca Manolescu propune o triadă: mai întîi omul evlaviei comune, adică mediocrul pios căruia munca minţii îi repugnă pînă acolo că o înlocuieşte cu trăirea brută a cutumelor, în al doilea rînd misticul radical care, fugind de teorie, năzuieşte la contopirea cu Dumnezeu şi, în al treilea rînd, filosoful ce-şi face din studiu o înaintare metodică spre numen. Toţi au aceeaşi ţintă – divinul – numai că fiecare o urmăreşte în felul lui: mediocrul pios se lasă în voia comodităţii, misticul se aruncă cu capul în gol şi numai sudiosul scolastic se supune unui efort de înţelegere. Primul stă pe loc complăcîndu-se în ignoranţă, al doilea sare în numen după ce şi-a anulat raţiunea, al treilea urcă pas cu pas prin strădanie impusă. Preferinţa autoarei se îndreaptă spre cea de-a treia variantă.

Pentru Anca Manolescu, orice om, dacă e profund, e neapărat tendenţios, slujind unei tendinţe în virtutea căreia spiritul năzuieşte să se întîlnească cu zeul. Dar neajunsul filosofiei e că rămîne o pregătire în vederea întîlnirii, nicidecum o garanţie că întîlnirea va avea loc. Oricum, în cursul pregătirii, intelectul nu poate face mare lucru dacă nu e sprijinit de credinţă, de aceea Anca Manolescu caută împăcarea celor două facultăţi – raţiunea şi credinţa – pe care laicizarea crescîndă a modernităţii le-a pus pe picior de rivalitate. În strădania de a urca spre divinitate, raţiunea şi credinţa îşi pune piedică una alteia, astfel că ori credinţa tulbură raţiunea alternîndu-i schemele, ori raţiunea trage în jos credinţa, încărcînd-o cu balastul teoriilor. Într-o astfel de rivalitate, una din facultăţi trebuie păstrată şi cealaltă sacrificată. Numai că Anca Manolescu le păstrează pe amîndouă, neacceptînd ideea unui filosof căruia îi lipseşte credinţa. Din acest motiv, autoarea vrea o îmbinare a principiului monahal ora et labora (rugăciune şi travaliu) cu regula scolastică ratio, questio et solutio (raţiune, întrebare şi dezlegare). Potrivit acestei logici, filosoful perfect e o îmbinare de Valeriu Gafencu cu Alexandru Mironescu: o stofă de mistic peste care s-a altoit mintea unui intelectual cu două doctorate (în filosofie şi chimie)

Paradoxul Ancăi Manolescu este că, în ciuda apologiei pe care o aduce filosofului studios, febleţea pe care o are faţă de lumea credinţei o apropie mai mult de principiul monahal decît de regula scolastică. Deşi cu mintea autoarea înclină spre ratio, cu sufletul trage de partea lui fides. Mai mult, prin imboldul credincios, Anca Manolescu e mai aproape de spiritul Antimului decît de tiparul Păltinişului. Între rugăciunea inimii de la Antim şi obsesia ideii pe care Noica le-o cultiva discipolilor nu sunt puncte comune. Rugăciunea nu intră în panoplia de arme filosofice, cum nici credinţa nu face casă bună cu speculaţia. La idei filosoful nu ajunge rugîndu-se, cum nici conceptul nu-i cade în cap prin revelaţie. Scrîşnetul minţii e o trăsătură de care misticul se fereşte într-adins. Din acest motiv, Anca Manolescu e cu precădere antimică şi prea puţin păltinişeană. Sau, în alt jargon, autoarea e cabasilică în literă, dar palamitică în spirit, asta însemnînd că, deşi laudă studiul intelectual, e atrasă de trăirea mistică. Latura cabasilică (Nicolae Cabasila) a isihasmului preferă doctrina şi fuge de credinţa incultă, pe cînd latura palamitică (Grigore Palama) privilegiază mistica şi respinge teoriile savante, potrivit convingerii că mîntuirea cere rugăciune, nu exces intelectual. Palama e apofatic, negînd şansa de a afla ceva despre Dumnezeu cu ajutorul minţii, pe cînd Cabasila crede în puterea intelectului de a se ridica la Dumnezeu. Anca Manolescu vrea rigoare cabasilică pe linie verticală, dar pe dinăuntru aderă la soluţia mistică a Rugului Aprins.

Unghiul în care se aşează autoarea spre a-şi scrie cartea nu e nici estetic, nici etic şi nici filosofic. E un unghi teologic în care filosofia e asimilată cu itinerarium mentis in Deum. Potrivit acestui unghi, credinţa e o virtute ascensională ce dă intelectului energia de trebuinţă pentru urcuş. Ce place la volum e diversitatea pestriţă de exemple prin care autoarea îşi ilustrează distincţiile, dar ce contrariază e prăpastia dintre exemple. Şi pentru asta nu trebuie să-l compari pe Pitagora cu Grigore Taumaturgul, ci e îndeajuns să te opreşti asupra exemplelor din titlu. Antimul stă pe alt calapod de spirit decît Păltinişul, iar „prietenia spirituală” pe care o putem declara drept numitor comun al celor două grupuri e o stihie atît de vagă că o putem aplica cu aceeaşi îndreptăţire unor cercuri care nu au excelat în studiu. Mai mult, Noica nu credea în virtutea soteriologică, metanoică sau sapienţială a filosofiei, calităţi fără de care Rugul Aprins nu poate fi înţeles.

O carte a cărei erudiţie ascunde o pietate în virtutea căreia Anca Manolescu e înlăuntrul Antimului şi în afara Păltinişului.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara