Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Păcatele Limbii:
"Pe interval" de Rodica Zafiu

Expresia a ieşi la interval (sau pe interval) cu ceva, cu sensul "'a oferi sau a propune (ceva)" este, cred, destul de răspîndită în limbajul familiar-argotic actual. Semnificaţia sa nu este totuşi una previzibilă, transparentă, imediat sesizabilă prin raportare la sensurile generale de dicţionar ale cuvîntului interval (,distanţă în timp între două fenomene, între două perioade, între două evenimente consecutive; răstimp"; "'distanţă în spaţiu între două puncte, între două lucruri", în DEX) - şi cu atît mai puţin la cele specializate, din matematică (,ansamblu de puncte, de numere cuprinse între două valori date") sau din muzică (,diferenţă de înălţime între două sunete muzicale", ibidem). Se întîmplă de multe ori ca o expresie să se constituie pornind de la o situaţie minoră, marginală; înainte de a presupune un proces complex de evoluţie semantică, e de folos să cunoaştem cît mai multe detalii de viaţă cotidiană din mediile argotizante. În cazul de faţă, soluţia etimologică - posibilitatea ca termenul interval să intre în expresia citată - vine aproape cu certitudine din limbajul închisorilor. Intervalul pe care poţi ieşi nu este o noţiune abstract filosofică, ci una extrem de concretă: spaţiul dintre paturi, din dormitoarele camerelor comune. Acţiunea cea mai comună petrecută în acel spaţiu fiind bătaia, gestul de a ieşi pe interval (sau la bătaie) are, simbolic, valoarea de provocare...

Are loc astfel (ca şi în cazul adjectivului penal) un proces interesant de pătrundere a neologismelor culte în lexicul şi frazeologia argotică, prin intermediul limbajului juridic sau administrativ cu care deţinuţii vin în contact. Cuvintele închisorii sînt folosite de argotizanţi, prin extindere, şi în afara ei, în spaţii publice considerate, în mod similar, de recluziune şi constrîngere (armata, şcoala) şi, prin analogie, chiar în alte situaţii ale vieţii cotidiene. Confruntarea de pe intervalul dormitorului comun se suprapune înfruntării de pe stradă. Din argoul închisorii şi al lumii interlope, expresiile pot apoi migra spre limbajul popular şi familiar: cuvintele revin astfel în medii cărora le sînt cunoscute formele (nu şi sensurile lor noi) şi care ignoră raţiunile evoluţiilor semantice recente.

În cazul lui interval, confirmarea prezenţei sale în viaţa deţinuţilor e oferită de un text literar-memorialistic din care am mai citat şi altă dată, pentru autenticitatea sa: Fan-fan, rechinul puşcăriilor, de Mihai Avasilcăi (într-o reeditare recentă care amplifică textul, adăugîndu-i partea a doua a amintirilor, Iaşi, Cantes, 2005). Sînt descrise în text înfruntările, bătăile pentru supremaţie, intervalul ca spaţiu al afirmării şi al puterii: şeful de cameră "'a ieşit pe interval şi a strigat ca să audă întreaga baracă: - Bă, dacă unuia nu-i convine ceva la băiatul ăsta, atunci să iasă la interval şi s-o frigă parte-n parte cu el!" (p. 14). Intervalul apare şi ca loc de plimbare (dar şi de glume proaste): "'cînd făceai manej pe interval (...), te trezeai deodată cu o găleată de apă în cap, aruncată de la cracă" (= din paturile de sus) (p. 28-29). Funcţionalitatea intervalului e atestată şi de alte relatări, reportaje, interviuri despre viaţa de închisoare; de pildă, un comandant: declară: "'La noi e disciplină - nu laşi deţinutul să iasă la bătaie pe interval, ca să câştige şefia dormitorului" (Adevărul, 18.04.2001); referirile la spaţiul închisorii apar şi în texte de muzică recente: "'Am scos om pe interval la bătaie pentru pat" (B.U.G. Mafia, La vorbitor).

Dicţionarele de argou românesc apărute în ultimii ani înregistrează direct extinderea semantică, transferul metonimic de la spaţiu la acţiunea tipică desfăşurată în el. La Nina Croitoru Bobârniche, Dicţionar de argou al limbii române (DALR, ed. I, 1996; ed. a II-a, 2003), termenul interval e definit doar ca "'bătaie între membrii unei bande de infractori pentru stabilirea şefiei"; acelaşi sens e indicat şi de Anca şi George Volceanov, în Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române (DAEF, 1998): "'duel pentru stabilirea, prin forţă, a şefiei unei bande de infractori". În cele două dicţionare sînt definite şi expresiile a face un interval "'a se bate" (DALR, DAEF), a chema la interval "'a chema la bătaie pentru stabilirea ierarhiei în celulă, bazată pe forţă" (DALR), a ieşi la interval "'a accepta o provocare la bătaie" (DALR) - dar şi "'a recunoaşte fapta de la început" (DALR), "'a face cinste cuiva" (DAEF),a plăti consumaţia cuiva la restaurant" (DALR). Toate aceste explicaţii încearcă să fixeaze sensuri parţiale, contextuale, realizări în situaţii concrete ale aceleiaşi acţiuni de bază: manifestare publică previzibilă într-un spaţiu dat - provocare la bătaie, mărturisire la anchetă, ofertă de plată. Sensurile contextuale se pot de altfel multiplica (şi nu e nevoie să fie cuprinse ca atare în dicţionare), astfel încât a ieşi pe / la interval poate însemna, în funcţie de context, "'a-şi face apariţia în public", "'a face declaraţii sau a lansa iniţiative politice" etc. Expresia a pătruns de altfel şi în limbajul jurnalistic: "'Regrupate urgent, PNL şi PD caută alte soluţii pentru schimbarea preşedinţilor Camerelor, să iasă măcar cu o victorie politică pe interval" (Adevărul, 16.11.2005). Nu lipsesc nici variaţiile expresive, prin substituirea verbului, cu păstrarea ideii de "'ofertă" şi "'acţiune": "'înaintează pe interval", "'sari pe interval" etc.

În uzul familiar-argotic curent, expresiile şi construcţiile care conţin termenul interval sînt folosite ca formule de provocare, înfruntare, agresare verbală - "'dacă sunteţi bărbaţi, haideţi pe interval" (freewebware.com); "'scoate-l pe interval... dă-i un cap în gură" (home.ro/forum) -, dar cel mai adesea exprimă ideea de simplă apariţie: "'fă bine şi-apari pe interval că mai târziu mă duc la cumpărături" (cafeneaua.com).

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara