Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Arte:
Omul împotriva vieţii de Petre Tănăsoaica

Mă simt obligat să încep acest text cu un citat din Will Gompertz, un fost director al Galeriei „Tate”, care a scris „O Istorie a Artei Moderne”, după cum spune el, fără pretenţia de a fi un autentic critic de artă, ci mai degrabă un jurnalist de artă: „Arta conceptuală este zona artei moderne faţă de care tindem să fim cei mai sceptici. Cunoaşteţi genul acela de lucruri: un grup mare de oameni care se adună ca să strige cât de tare pot (Paola Pivi, 1000, executată la Tate Modern în 2009) sau o încăpere întunecată plină de pudră de talc, luminată de o singură lumânare, în care suntem invitaţi să umblăm (o instalaţie a artistului brazilian Cildo Meireles, intitulată Volatil). Asemenea lucrări sunt deseori antrenante, chiar te pun pe gânduri, dar sunt ele artă? Da. Sunt - îşi răspunde Will Gompertz. Pentru că aceasta este intenţia lor, unicul lor scop şi premisele pe baza cărora suntem invitaţi să apreciem”.

Proiectul de expoziţii, care l-a avut drept curator general pe istoricul de artă Alexandra Titu, „Omul împotriva vieţii”, şi care s-a desfăşurat în mai multe galerii din Bucureşti, la sfârşitul anului trecut, se plasează în această zonă, a artei conceptuale, într-o proporţie apreciabilă. Evident că selecţia unor participări a fost dificil de făcut, tocmai pentru că arta conceptuală se află, mai tot timpul, sub circumspecţia valabilităţii. Ne întoarcem tot la Will Gompertz, care precizează cu o oarecare fermitate, că nu putem accepta ca un artist să ne bage orice gunoi pe gât. Răspunsul la această întrebare este dat de artistul american Sol LeWitt, pe care Gompertz îl identifica într-un articol scris pentru revista „Art Forum” în …1967: „Arta conceptuală este bună numai când ideea e bună”. Să ne întoarcem, însă, la tema noastră „Omul împotriva vieţii”, desfăşurată, după cum scriam mai sus, în mai multe centre expoziţionale din Bucureşti. Avem în faţă catalogul acestei manifestări, apărut – aşa cum se întâmplă în România, de cele mai multe ori – după ce evenimentul s-a închis. Este bine, totuşi, că s-a produs un astfel de document, pentru că, altfel, evenimentul s-ar fi aneantizat printre sutele de evenimente care se întâmplă, într-un an, în Capitala României. Acelaşi Gompertz, pe care, de data asta, îl citez din memorie, constată că din preocupările tinerilor artişti, ai generaţiei de astăzi, pare să fi dispărut atitudinea cu componentă politică. Numai că, în ţările din Est, aflate în schimbări profunde, structurale, politice, sociale şi mai ales economice, sensibilitatea artistică nu poate fi protejată şi nici camuflată în faţa depresiunii existenţiale imediate. Am putea spune că, dimpotrivă, când liderii politici abandonează, în exerciţiul puterii, comandamente care ţin de sănătatea socială, artiştii se poziţionează revendicativ în fruntea societăţii civile. Nu altceva vrea să spună acest proiect, care a strâns artişti din toate generaţiile, cum a fost, de exemplu, problema exploatării cu cianuri a aurului de la Roşia Montană, defrişările sălbatice ale pădurilor şi golirea de sens a urbanităţii, eşecul tot mai pregnant al mobilizării forţei de muncă, odată cu destructurarea economiei. Să cităm, însă, un fragment din textul scris pentru acest proiect de Alexandra Titu: „Escaladarea tensiunilor politice şi interconfesionale, interrasiale şi etnice, cu suport militar sistematic şi diseminat, de tip terorist, degradarea relaţiilor sociale, ca şi distrugerea mediului natural, impun culturii, cu toate instrumentele sale, asumarea unei atitudini explicite, iar arta, cu forţa sa de impact şi-a dovedit mereu eficienţa provocatoare şi capacitatea de orientare a opiniei publice şi de a impune modele”.

Înainte de a ne opri asupra unor autori din catalog, să îi amintim pe curatorii care au avut de administrat spaţiile expoziţionale: Patricia Teodorescu, la Centrul Artelor Vizuale; Reka Csapo Dup la Galeria Arthale a Fondului Plastic, precum şi la Galeria Tipografia; Galeria Simeza şi Casa Mincu au fost curatoriate de Marius Burhan; Galeria Galateea de Cristina Bolborea; Dorina Horătău, la Galeria Orizont şi Casa Mincu; Mihaela Lazăr la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. O serie dintre artişti prezenţi în expoziţie au fost premiaţi şi amintim, aici, Premiul pentru Pictură, acordat lui Nicolae Comănescu, pentru lucrarea „Dreptate, ochii plânşi cer să te vadă”, cu care se deschide catalogul. Cine este obişnuit cu arta lui Nicolae Comănescu îşi poate mai uşor imagina cât de frapantă este lucrarea sa, organizată în două planuri, cu un peisaj al unei uzine dezafectate, lucrată în tuşe terne, pe cerul căreia este plasat sloganul din titlul lucrării, organizat în jurul triunghiului care simbolizează Ochiul lui Dumnezeu, un scarabeu aici, din care picură o lacrimă de miere. Galbenul literelor accentuează, pe cerul albastru, teribila pustietate a peisajului, ca o dezamăgire copleşitoare aşezată asupra dezastrului industrial. Grafierea cuvântului „Okii”, prin folosirea literei K, dezinflamează agresivitatea sloganului, făcând inutilă mobilizarea pe care o presupunea iniţial. Câtă ironie, e OK, adică! Premiul pentru Sculptură, atribuit lui Cătălin Bădărău, pentru lucrarea „Meat me”, este una dintre cele mai cutremurătoare imagini din tot albumul. O mână uriaşă din cauciuc siliconat este atârnată, precum sunt carcasele vitelor în abator, sub cupola unei hale din Combinatul Fondului Plastic. Este inutil să încercăm o hermeneutică pe această imagine, pentru că vorbeşte de la sine despre inutilitatea propriilor mâini, care nu mai au ce şi pentru cine să lucreze. Pentru că tot deschideam începutul acestui text cu un citat din Will Gompertz, despre arta conceptuală şi performativă, amintim că în expoziţie au fost proiectate filme, cum este cel al Elenei Copozeanu, din care sunt reproduse, în album, câteva secvenţe, care vorbesc de la sine, cu un mesaj direct, despre aerul irespirabil din spaţiul urban. Personajele care performează îşi folosesc propriul chip pentru a transmite mesaje precise despre frica ce se insinuează din peisajul prin care trec şi care te pândeş te, la tot pasul; trupuri sângerânde, doborâte la pământ şi poate cea mai violentă imagine din tot ciclul, un bărbat cu o mască pe figură, care ţine în palmă plante firave, obţinând un efect maxim, sunt la rândul lor direcţionate imperativ: „Dacă de noi, oamenii, nu puteţi avea grijă, să ne lăsaţi să respirăm, măcar acestor plante lăsaţi-le viaţa”. Îl regăsim în expoziţie şi pe sculptorul Aurel Vlad, printr-o lucrare excepţională, din gresie şi metal. Un om lăsat singur în faţa istoriei îşi contemplă umbra prăbuşită pe podea, golit parcă de sens, într-o ipostază halucinantă, din care tovarăşul său, câinele, îşi caută derutat stăpânul, a cărui identitate pare imposibil de recuperat. Un videopoem al lui Gheorghe Rasovszky pune faţă în faţă dezastrele pe care le contabilizează un personaj îmbrăcat în pufoaică, amintind de vechii brigadieri de pe şantierele patriei sau colhozurile comuniste: clădiri cu tencuieli mâncate de afişe electorale, câmpuri asediate de mărăcini şi ierburi sălbatice, agregate de purificare a apei asediate de pet-uri… Este imposibil ca în spaţiul atât de mic al acestei pagini să-i trecem în revistă pe toţi artiştii prezenţi în album. Ne-am oprit aleatoriu doar la câţiva, deschizând la întâmplare albumul, promiţând o revanşă în timpul viitor, când vom dedica fiecăruia spaţiul cuvenit. Închidem textul de faţă cu o menţiune, pe care ne simţim obligaţi să o facem. La Galeria Arthale, a fost prezentă şi Vanda Mihuleac cu un film, „Insurrection politique”, cu secvenţe heteroclit etnice ale unor manifestări din capitala Franţei, bănuim, unde artista s-a refugiat de multă vreme. În curând, însă, ştim că ne vom întâlni cu aceasta la Muzeul Naţional de Artă Contemporană … O finanţare mai bună a acestui proiect, coordonat atât de abil de istoricul şi criticul de artă Alexandra Titu, ar fi putut să transforme Bucureştiul, la momentul respectiv, într-o capitală europeană a artelor contemporane.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara