Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Ochiul Magic:
Ochiul magic de Cronicar

„France is back“

În revista „22“ (nr. 5/ 2018) Ştefan Popescu, un cunoscător al scenei politice franceze, semnează o analiză a repoziţionării Franţei în lume, sub preşedinţia lui Macron. „France is back“ în viziunea lui Emmmanuel Macron se intitulează acest text, care caută să distingă acţiunile politice majore ale tânărului preşedinte francez, ca şi trăsăturile noii diplomaţii promovate de acesta. Să reţinem, din articolul din „22“, că „un studiu american plasa Franţa pe prima poziţie mondială în privinţa soft power, a puterii de influenţare, iar „The Economist“ a considerat că Franţa este ţara anului 2017“. E de amintit că la Davos, de la tribuna Forumului Economic Mondial, Emmanuel Macron a ţinut un discurs considerat „evenimentul central al celui mai important summit informal al planetei“, discurs aşezat sub sloganul puternic „France is back“ , „La france est de retour“. Ştefan Popescu îşi propune să răspundă la o întrebare esenţială: cum a reuşit Emmanuel Macron această rapidă ascensiune? Iată câteva dintre posibilele răspunsuri: preşedintele francez „este exponentul unei diplomaţii clasice, dar în pas cu timpul, iar ceea ce considerăm inovaţie ţine mai mult de calitatea şi carisma personajului şi de contextul de reaşezare a sistemului internaţional şi evoluţiile din UE care merg în sensul instituţionalizării vitezelor şi întăririi aspectelor interguvernamentale…“ Şi: „Nu în ultimul rând, Emmanuel Macron, alături de Donald Trump şi Vladimir Putin, dar şi de alţi lideri, precum şeful guvernului de la New Delhi, Narendra Modi, este exponentul diplomaţiei bazate pe pragmatism şi relaţii internaţionale decomplexate şi lipsite aproape cu totul de conţinut ideologic, într-o lume în schimbare rapidă, în care «atunci când e urgent, e deja prea târziu» (Talleyrand).“ Oricum, e de urmărit evoluţia lui Macron care deja a infirmat previziunile acelor analişti care nu-i acordau şanse, căci nu vedeau în el un politician de anvergură.

„Singuri printre duşmani“

Foarte bun articolul „Singuri printre duşmani…“, publicat de Andrei Pleşu în numărul 729/2018 al revistei DILEMA VECHE. Ideea de la care porneşte demersul său textual e simplă şi evidentă: „Orice s-ar zice , lucrurile nu merg prea bine în ţara noastră“. Apoi, firesc, eseistul se întreabă care e cauza răului şi oferă, cu ironie, cu umor fin, inteligent, şi un răspuns (acceptat, de altfel, şi de „proguvernamentalii obidiţi“, şi de „antiguvernamentalii patrioţi“!): „Răul vine de-afară! România e ţinta unei subversiuni planetare. Avem în toate punctele de pe glob, în toate organizaţiile guvernamentale care contează (precum şi în «infiltraţii» lor din ţară), duşmani sângeroşi, al căror program e ştergerea României de pe faţa pământului, prin dezmembrare, epuizarea resurselor, calomnii manipulatorii, intrigi oculte. Suntem singuri, o insulă de nefericire, într-o mare de ostilitate.“ Spre satisfacţia cititorilor, editorialistul numeşte şi descrie „instrumentele malefice ale schingiuirii noastre cotidiene“. Iată lista rapidă a acestora (o listă cam lungă!): Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, George Soros, diplomaţii străini, multinaţionalele, intelectualii sinecurişti, ungurii şi ruşii, „aşazisa“ societate civilă, candoarea noastră strămoşească, statul paralel. Agreabile sunt comentariile, motivaţiile date de Andrei Pleşu pentru fiecare categorie în parte. De pildă, pentru diplomaţii străini: „Se bagă unde nu le fierbe oala. Sunt prost informaţi, profitori, adversari ţanţoşi ai corupţiei, dar, de fapt, ipocriţi, căci toată ziua chefuiesc cu interlopii… Trebuie luaţi tare: ameninţaţi cu «note de protest» şi numiţi «prostănaci» de câte un rafinat ofiţer în retragere.“ Sau pentru «aşa-zisa» societate civilă: «(aceasta, n.n.) dispreţuieşte poporul suveran, cel care ne-a dăruit majoritatea parlamentară de astăzi.»“ Poate e mai bine să tratăm trista decădere pe care o trăim nu încrâncenat, mohorât, ci aşa cum o face Andrei Pleşu aici: relaxat, luând în derâdere prostia înfumurată şi agresivă.

efectul de ecou – Apostrof (nr. 1/2018)

E corectă observaţia lui Andrei Pleşu, la care făceam referire în nota dinainte, că „lucrurile nu merg prea bine în ţara noastră“ şi că tot mai multă lume observă asta şi o spune din ce în ce mai tare, pe diferite voci. Iată, până şi o scriitoare (poetă, eseistă, prozatoare, în toate de o deosebită înzestrare) ca Marta Petreu, exasperată de ce se întâmplă în actualitatea publică şi politică de la noi, iese din turnul acela de fildeş unde stau retraşi, cu discreţie, cu modestie, creatorii adevăraţi şi semnează un editorial extrem de tăios în Apostrof (nr.1/2018): „Şi am intrat în anul Centenarului. E drept, cu mişcări de stradă contra instituţionalizării corupţiei; şi cu o reformă fiscală ce nu numai că enervează de-a dreptul pe toată lumea care munceşte, dar mai şi are efecte pe dos decât cele declarate oficial, căci micşorează veniturile fiecăruia. Euro creşte, leul scade. «Eu nu mă pot gândi sus când umblu cu picioarele goale pe coji de nuci», spunea Caragiale acum mai bine de un secol. Şi e valabil şi pentru noi, cei prinşi, ca şoarecii, într-un sac aproape etanş, pe care un braţ mecanic îl scutură după program din trei în trei secunde. Ca să scape, unii pleacă peste hotare, exodul de populaţie, mai ales tânără şi instruită, dar nu numai, continuă. Ceilalţi stăm în periferia noastră agitată, dar care, dacă ne luăm după orice emisiune tv de ştiri, pare că epuizează globul terestru. La un secol după cele trei Uniri, instabilitatea politică şi economică a patriei sare în ochi. Politicianismul – răul nărav al oamenilor din lumea noastră politică de a acţiona în interes personal sau de clan, iar nu în interesul ţării – a înflorit exuberant. Mai grav, a devenit molimă şi pare a fi cuprins toate sau aproape toate nivelele şi sistemele care alcătuiesc structura instituţională a statului român. Începem să semănăm cu o ţară mafiotă – sau chiar suntem deja, şi nu am eu curajul să recunosc. Dar facem reforme – unele atât de bine gândite, încât să ocupe toată populaţia ţării şi să nu mai lase pe nimeni să respire, ca să nu mai aibă nimeni timp să se gândească ce-am putea opune acestui dezmăţ al dezastrului care ne-a cuprins tentacular de sus în jos. Într-un imperativ categoric de o germanică rigoare, Maiorescu cerea oamenilor politici «atâta conştiinţă câtă trebuie să o aibă şi atâta ştiinţă câtă o pot avea». Din nenorocire, imperativul lui politico-moral n-a fost de succes, căci, dacă în lumea politică românească o fi existând ceva ştiinţă, conştiinţa morală lipseşte cu desăvârşire. În momentul de faţă, la noi se adevereşte din plin constatarea altui junimist, a lui P.P. Carp, cum că ţara stă sub «tirania partidelor», care, în loc să servească intereselor generale ale ţării, urmăresc «ca tot, dar absolut tot, să se subordoneze lor»; constatare la care trebuie să aducem o singură corecţie: nu e vorba de partide, ci de un singur partid. Amară învăţătură, oricând, cu atât mai mult la o sută de ani de la formarea statului unit român.“ Din acelaşi număr, consistent, al revistei clujene, semnalăm şi elogiul adus prozei lui George Bălăiţă prin textul critic semnat de IIeana Mălăncioiu despre Învoiala, text reluat acum, după ce, iniţial, fusese publicat în anul 1991, pe când romanul de astăzi era doar scenariu de film.

Un admirator al lui Stalin

În ORIZONT nr. 1/ 2018, Vladimir Tismăneanu răscoleşte arhivele comuniste, de data aceasta pe cele privitoare la Plenara CC al PMR din 23-29 iunie şi 1-3 iulie 1957, care avea să joace un rol crucial în restructurarea conducerii PMR prin eliminarea din Biroul Politic sub acuzaţia de fracţionism şi deviere „anarholiberalistă“ a „grupului“ Iosif Chişinevschi – Miron Constantinescu. De fapt, ne atenţionează politologul, „un asemenea grup nu a existat vreodată, el fiind o născocire propagandistică a lui Dej.“ Tot din arhivă aflăm că Ceauşescu se arăta atunci, în 1957, la 39 de ani, un admirator al lui Stalin, de la care împrumuta idei pe care şi le-a însuşit şi i-au rămas bătute în minte, ca un cui, până la sfârşit, în 1989: „Ştim, tovarăşi, ce spunea Stalin în ce priveşte problema aceasta, că toate aceste grupuri mici burgheze pătrund într-un fel sau altul în partid introducând spiritul de şovăială, oportunismul, neîncrederea care duce la fracţionism, la dezagregare, izvor al subminării partidului. A lupta împotriva imperialismului înseamnă a ajunge în situaţia de oameni care sunt atacaţi din două părţi, şi dinspre front, şi din spatele frontului. Deci lupta împotriva acestor elemente este condiţia care asigură succesul luptei împotriva imperialismului.“ Duşmanii din afară şi cei din interior, aşadar… Nu regăsim aceste clişee şi în discursurile unor politicieni ai zilei?

Cărţi noi

Semnalăm câteva cărţi noi, sosite la redacţie: G. T. Kirileanu, Martor la istoria României 1872 – 1960. Jurnal epistolar (volumul IV: 1921- 1924), ediţie îngrijită, cuvânt-înainte, note şi indice de Constantin Bostan (volum apărut la Editura Rao); Gelu Ionescu, Cartea lui Prospero. Eseuri despre piese de William Shakespeare (volum apărut la Editura Humanitas): cartea conţine cronici-eseu publicate în România literară, în anii ’80-’82, ca şi texte recente găzduite de revista Apostrof. Şi, tot pentru admiratorii Marelui Will, la Editura Neuma, vede lumina tiparului William Shakespeare, Vis de-o noapte-n miezul verii, repovestire şi traducerea versurilor de Horia Gârbea. Tot Horia Gârbea e prezent în librării cu un nou volum de versuri, intitulat Poeme cu înger şi publicat de aceeaşi editură clujeană. Şi, de asemenea, sub egida Editurii Neuma apare un alt volum de versuri, Orele aspre de Andrea H. Hedeş. În fine, la Editura Junimea, în seria Memoria clepsidrei, poeta Ioana Diaconescu ne propune un nou volum care valorifică îndelungile sale cercetări privind prezenţa scriitorilor români în Arhivele Securităţii, intitulat Poezia ca act de insurgenţă. Cezar Ivănescu în arhivele Securităţii. Lectură plăcută.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara