Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronică Literară:
O rubrică, o vocaţie de Cosmin Ciotloş

Perpessicius, Cărţi noi. Cronici radiofonice. 1929-1947,
ediţie critică, note şi variante de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, studiu introductiv de Valeriu Râpeanu,
Bucureşti, Editura Casa Radio, 2015, 970 pag.

Sunt peste 750 de pagini numai de comentariu al actualităţii în acest volum (restul până la 970 fiind ocupate de un aparat documentar meticulos constând în note contextuale, restituiri şi anexe bibliografice). Cu câteva intervale de întrerupere, datorate însă întâmplării, nu acelei astenii de care vorbesc adeseori maratoniştii cronicii literare, Perpessicius a recenzat, între 1929 şi 1947, o întreagă epocă, nu lipsită, cum ştim, de convulsii literare sau politice. Şi totuşi, numele său e în continuare legat mai degrabă de activitatea de editor benedictin (al lui Mateiu Caragiale, în tinereţe, al lui Eminescu, până la moarte). Observaţia s-a mai făcut. O reiau pentru că, aşa curentă cum e, nu e lipsită de îndreptăţire: Perpessicius a făcut cronică literară, dar n-a fost, până la capăt, un cronicar. Ceva indicibil face ca, în pofida tuturor evidenţelor, această culegere monumentală să-şi trădeze, într-un fel, natura. Să fie, adică, altceva decât o panoramă.

Ipoteza că de vină e suportul nu stă în picioare. Sigur că, spre deosebire de cele ale lui Pompiliu Constantinescu, cronicile lui Perpessicius erau de două ori efemere. O dată prin statutul lor intrinsec (căci în chip practic un articol trăieşte exact o săptămână, iar excepţiile sunt doar nişte excepţii, nu infirmă regula), a doua oară prin aceea că, fiind citite la postul public de radio, „speranţa lor de viaţă” e cu atât mai redusă, nedepăşind sfertul de oră care le era alocat (de cele mai multe ori, undeva între 21.45 şi 22.00). O scrisoare de mulţumire a lui Tudor Vianu, reluată aici, vorbeşte exact despre această dimensiune, ritualică şi totodată volatilă.

Numai că, odată repuse în pagină, prin grija lui Valeriu şi a Sandei Râpeanu, caracterul insolit se păstrează. Intervenţiile lui Perpessicius au un timbru cu totul special, diferit de cel pe care, ne învaţă vulgata, ar trebui să-l aibă specia aceasta a criticii literare. Prima constatare e că ele se dispensează de verdict. Sau, mai corect spus, de verdictul cenzorial, prin care apariţiile supuse discuţiei sunt împărţite în „bune” şi „rele” după criterii nu întotdeauna uşor de schematizat. Titularul rubricii „Cărţi noi” e un spirit mansuet, care preferă să favorizeze filonul din minereu, să facă propuneri de o supremă delicateţe şi să aştepte confirmarea unei intuiţii. Sunt numeroase ocaziile în care-l descoperim extaziindu-se de evoluţia câte unui scriitor pe care pariase cândva, în ciuda şanselor de tot mici pe care acesta le vădea. E o grijă aproape părintească în felul în care sunt întâmpinaţi tinerii autori. Rareori asistăm la demolări (când există, sunt de o eleganţă fermecătoare) sau la contre polemice (atâtea câte sunt, ele se prevalează de date, nu de autoritatea opiniei). Această cumpătare în exces poate dăuna carierei unui critic. În cazul lui Perpessicius, cred că mai degrabă a fortificat-o, prin impunerea unui stil paralel cu acela al „şcolii” dominante, de provenienţă maioresciană.

Îndeobşte, i se atribuie lui Lovinescu întâietatea în ceea ce priveşte tonul empatic pe care criticul de poezie are datoria de a-l adopta. Referindu-se la lirismul lui Bacovia aşa cum ştim, oblic şi expresiv („secreţiunea unui organism bolnav, după cum igrasia e lacrima zidurilor umede”), mentorul Sburătorului deschidea, într-adevăr, un drum la sedimentarea căruia, trebuie s-o recunoaştem, Perpessicius a contribuit semnificativ. E adevărat, generalizând imperativul şi transformându-l în amprentă personală. Fiindcă nu numai atunci când comentează plachete de versuri, dar şi când se apleacă asupra prozei sau criticii literare, el continuă să facă dovada unui substanţialism deloc uzual, cel puţin la acea dată, în exegeza românească. Luările lui de poziţie nu sunt în marginea literaturii, ci în virtutea ei. Lucrul se vede cel mai bine atunci când analiza e consacrată câte unui roman (şi sunt destule, şi sunt mari). Perpessicius nu rezumă subiectul, nu oferă indicii de natură narativă. Trece grăbit peste procedurile de captatio. Ce-l preocupă, şi chiar îl pasionează, e spiritul cărţii, soarta ei (sub prestigiul cunoscutului vers al lui Terentianus Maurus) într-o ierarhie a valorilor pe care detaliile tehnice n-ar face decât s-o tulbure. Iată cum sună un paragraf din cronica de care beneficiază unul dintre cele mai cunoscute romane ale literaturii române all time (şi apelez la acest exemplu tocmai pentru că e unul foarte la îndemână): „...iubirea duioasă şi torturantă, chinuitoare şi chinuindu-se, alcătuieşte, în fond, marea temă din Patul lui Procust, pe care marea artă de romancier a dlui Camil Petrescu a orchestrat-o cu o virtuozitate incomparabil superioară aceleia pe care palidele noastre cuvinte vor fi putut-o, cât de cât, sugera” (p. 219).

Rânduri banale, de preţuire superlativă şi submisivă, pe care, chiar acceptându-le, nu le-ar fi subscris în public niciunul dintre colegii de magistratură ai lui Perpessicius. Cioculescu, de pildă, condeier caustic şi tactician de anduranţă, ar fi, pur şi simplu, de neimaginat într-o atare ipostază ! E la fel de adevărat însă că există, presărate în acelaşi spaţiu, câteva note care întrec în arguţie majoritatea comentariilor din epocă (şi chiar pe multe dintre cele care au marcat posteritatea receptării acestei cărţi). E vorba, în primul rând, de stabilirea unui plan moral, de o intensă umanitate afectivă, al cărei mandatar nu e acel „mic Gatsby” autohton (l-am numit pe Fred Vasilescu), ci pervazivul ziarist Ladima, plasat într-o serie mărginită de Eminescu şi de Dimitrie Anghel. Pentru Perpessicius, Patul lui Procust nu reprezintă atât un vârf al inteligenţei speculative care poate înşela deficitul de talent (lucrul s-a susţinut în legătură cu scrisul lui Camil Petrescu), ci, pur şi simplu, un uriaş roman. Şi aici, ca şi în alte cazuri, intervine în discurs o undă de comparatism discret care lipseşte, de cele mai multe ori, din bagajul cronicarilor de temperament. Or, într-o istorie a literaturii deja articulată, cum era la data aceea, istoria literaturii române, a ignora tradiţia şi vecinătăţile (cu Rebreanu, cu Sebastian) e mai degrabă un handicap decât o calitate. Fără a o lăsa să ocupe prim-planul, Perpessicius îşi exploatează cu fiecare ocazie imensele disponibilităţi culturale. Nu doar în cazul autorilor certificaţi („elegie în ut minor”, numeşte unul dintre cele mai tandre poeme ale lui Bacovia), dar şi în ce-i priveşte pe minori, regula se aplică neabătut.

Poate că profitul unei atari întreprinderi nu e sesizabil pe spaţii mici, dar în ansamblul acestui volum, el se desenează cu precizie. Căci, dacă scrie despre autori de toată mâna, cronicarul nu cade totuşi în eroarea lipsei de măsură. El ştie în permanenţă care sunt stelele fixe şi care simplele comete. Nu ia nici un meteorit drept Steaua Nordului şi nu-şi risipeşte entuziasmul. Când vine vorba despre Sadoveanu, Rebreanu, Mateiu Caragiale, Arghezi, Camil Petrescu, Ion Barbu, formulările lui „se căftănesc” (cu o vorbă a celui din urmă) într-atât încât interzice orice discuţie asupra valorii. De la pragul acesta în jos, pare să creadă Perpessicius, sentinţele se mai pot negocia. Dar numai de la pragul acesta în jos! E, în scrisul lui, un triumf al nuanţei care, dacă nu consacră un cronicar, impun în schimb un moralist de clasă şi un stilist cum nu sunt mulţi în proza noastră de idei. Adnotările de subsol (trimiţând la intervenţiile succesive pe manuscrise) scot la lumină complexitatea acestui laborator (cel puţin) lexical. Perpessicius nu spune „matinal”, ci „matutin”, nu spune „cinsteşte”, ci „reveră”, nu agreează, în cazul lui Eugeniu Speranţia, nici „acvafortele”, nici „albumul” de epocă, lăsându-se cucerit în schimb de inuzualul „estompă”. O preţiozitate căutată îi urmăreşte frazele, îi ponderează caracterizările. Senzaţia nu e de dificultate, dimpotrivă. Criticul vede în profesia lui mai mult decât o magistratură şi altceva decât un act contabil: o formă de a respecta activ arta (atâta câtă e şi-atunci când e). Alte didacticisme nu-şi îngăduie, iar în momentele în care recurge la intrumentarul academic, cu care e la curent, o face cu o naturaleţe aproape ostentativă. Îl citează pe Thibaudet doar pentru a contracara rumorile (care, spune el, sunt o formă periculoasă de exegeză); vorbeşte, în plin monopol al lirismului despre importanţa Factorului narativ în poezie şi, în loc de cine ştie ce glose teoretice, îşi ţine, enunţ după enunţ, tălpile pe sol.

Dacă nu-s uşor de reţinut, fiind substanţial mai ample decât acelea călinesciene, formulările lui memorabile sunt, totuşi, de urmărit cu creionul în mână. Nu se poate preda literatură interbelică după cronicile lui Perpessicius, asta e clar. Muzicalitatea lor, uneori exagerată, poate dilua ideea. Dar se poate deprinde, pe cont propriu, în intimitate, o anume distincţie a gestului admirativ. Care, dacă e grandilocvent, e trivial.

Plus un realism pe care practica săptămânală a publicisticii literare îl efasează prea adeseori. Lui Perpessicius, locul şi rolul acestor dări de seamă îi apar (şi o spune nu o dată) cu o claritate îngrijorătoare pentru exaltaţii profesiei: există autori atât de mari încât „oficiile fugitive” ale unei recenzii (p. 518) nu-i încap şi, de fapt, nu-i ating. Şi există o opacitate a publicului (p. 825) pe care nici un efort de convingere n-o poate fisura. Şi-atunci, ce rămâne dintr-o muncă susţinută, dintr-o atenţie încordată, uneori, decenii de-a rândul? Nimic altceva decât un continuu exerciţiu de gust şi o periodică verificare a onestităţii propriei opinii.

P.S. Adaug în final că, deşi ulterioare intervalului în care Perpessicius şi-a susţinut rubrica, cele nouă înregistrări audio de pe CD-ul care însoţeşte această ediţie critică restituie ascultătorului de azi o dicţiune a gândirii aproape neverosimilă în timpurile pe care ne-a fost dat să le trăim cu (nu-i aşa?) insuportabilă uşurătate.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara