Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
O istorie vie şi concretă a traducerilor de Muguraş Constantinescu

Recent a apărut în Franţa la Editura Verdier, Paris, al treilea volum din cele patru prevăzute în ansamblul fundamental pentru cultura şi patrimoniul francofon, intitulat Histoire des traductions en langue francaise. Prin acest proiect, iniţiatorii lui, profesorii Yves Chevrel şi Jean-Yves Masson, comparatişti redutabili de la Universitatea Paris IV Sorbonne, îşi propun să înlăture tăcerea care a domnit pînă de curînd asupra traducerii în istoria literară, culturală sau chiar editorială de limbă franceză, repunînd în drepturi actul traducerii şi produsul său, acordînd totodată locul şi vizibilitatea cuvenite traducă torilor.

Cu un grăunte de umor, unul dintre cei doi coordonatori, Jean-Yves Masson, comparatist, traducător, scriitor şi coordonator de colecţie la Verdier, mărturisea într-un interviu acordat revistei Atelier de traduction în 2012, că a luat exemplul unui prieten medic şi autor de volume pentru publicul larg, care îi povestea că a scris cutare carte pentru că nu a găsit-o în librării. Tot aici el explica situaţia de care se lovesc comparatiştii atunci când au nevoie să ştie cînd a fost tradusă o anumită operă, de cîte ori a fost retradusă, dacă e vorba despre o traducere integrală sau parţială, la ce editură, de către care traducător etc. Astfel de date sînt capitale pentru istoria literară şi totuşi, oricît de surprinzător ar fi, ele sînt, cel mai adesea, complet ignorate. Un exemplu răsunător în acest sens este l’Histoire de l’édition française d’Henri-Jean Martin şi Roger Chartier, lucrare de incontestabilă valoare, dar care se referă doar la cărţile scrise şi publicate în franceză, lăsînd la o parte, cu unele mici excepţii, pe cele traduse, ca şi cum în producţia editorială nu ar exista şi traduceri.

Lucrurile nu stau mai bine nici în istoriile literaturii franceze, unde se vorbeşte, bunăoară, despre voga fantasticului din anii 1830, fără a menţiona însă traducerea lui E.T.A. Hoffmann de către Loève-Veimars, de la care a pornit totul. Nici apariţia versetului în poezia franceză la răspîntia secolelor XIX-XX nu este asociată cu influenţa traducerilor din Walt Whitman, elaborate de Laforgue sau Gide. În faţa evidenţei că traducerile sînt aproape invizibile în istoriografia culturii franceze, iniţiatorii proiectului au hotărît să remedieze această stare de lucruri şi au lansat încă din 2004 ideea unei Istorii a traducerilor în limba franceză, întreprindere pe cît de complexă pe atît de temerară. Spun aceasta pentru că proiectul ITLF cuprinde, pe de o parte, nu doar traducerile literare ci şi pe cele nonliterare şi, pe de altă parte, nu doar traducerile în franceză publicate în Franţa, ci şi cele apărute, în general, în spaţiul francofon. După cum spunea Yves Chevrel în 2013 într-o densă conferinţă la Universitatea Toulouse le Mirail pe această temă, acest spaţiu francofon poate cuprinde ţări ca Belgia, Elveţia, Canada, dar şi Rusia, China sau România, iar domeniile luate spre analiză sînt cele în care franceza a fost limba în care s-a tradus.

În primul volum din ITLF apărut la sfîrşit de 2012 (după opt ani de cercetare, documentare, redactare) şi consacrat secolului al XIX-lea domeniile non-literare sînt numeroase şi grupate de autori astfel: istorie, ştiinţe şi tehnică, filozofie, texte juridice, religii, relatări de călătorie şi, bineînţeles, poezie, teatru, proză narativă şi literatură pentru copii şi tineret. Reţinem eticheta „proză narativă” pentru a evita confuzia cu scrieri în proză de tip memorii, jurnale, cronici, relatări etc.

Cum acest prim volum inaugurează o serie, el constituie şi o matrice pentru următoarele, care vor urma, în mare, aceeaşi structurare: primele capitole sînt mai generale şi dau o privire de ansamblu asupra teoriilor ce constituie armătura ideatică a secolului, apoi asupra statutului şi condiţiei traducătorilor în epocă sau propun o abordare bibliometrică asupra traducerii literare, bazată pe instrumente esenţiale ca Bibliografia Franţei sau Catalogul general al literaturii franceze.

Un detaliu important şi semnificativ îl constituie pluralul folosit în titlul proiectului care are rolul de a sublinia că, spre deosebire de o istorie oarecum similară apărută în Spania sau în Marea Britanie, cea franceză nu vizează o istorie a traducerii în general, care induce ideea de abstract, ci o istorie a traducerilor concrete şi reale. De altfel, întregul proiect stă sub semnul concretului, deoarece consemnul de lucru a fost ca fiecare traducere despre care se scrie să fi fost ţinută în mînă, sau să fi fost avută sub ochi (în cazul versiunilor numerizate) de către cercetători. În acelaşi spirit, orice practică traductivă va fi observată şi analizată în funcţie de condiţiile concrete în care ea s-a produs, aceasta însemnînd condiţii de imprimare, de lucru, de remunerare, de difuzare precum şi implicarea tuturor celor care asigură meseriile cărţii, aceasta însemnînd tipografi, gravori, editori, librari, bibliotecari. În concreteţe întră şi atenţia acordată tipului de hîrtie, copertă, ilustraţie, format, colecţie, punere în pagină etc. Şi cum ILTF se vrea nu doar o istorie concretă ci şi una vie, ea este presărată cu citate din diverse traduceri pe care cititorul le poate savura în subtilitatea şi fineţea sau stîngăcia lor sau cea a limbii epocii; tot astfel, istoria este presărată cu portrete de traducători aleşi dintre cei 2000 care au fost repertoriaţi pentru secolul al XIX-lea, din diverse domenii, cu diverse studii şi formaţii şi tributari sau nu unei anumite mentalităţi traductive, preferîndu-se, în general, traducători puţin cunoscuţi sau necunoscuţi pînă în prezent.

Ideea cea mai inovatoare a Istoriei traducerilor pe care autorii o consideră cu adevărat „renversante”, destabilizatoare, am zis noi, de idei preconcepute şi de mentalităţi depăşite, este aceea de a demonstra că patrimoniul intelectual al unei limbi este constituit nu doar din operele compuse în această limbă, ci şi din toate traducerile de opere străine pe care această limbă le-a făcut posibile graţie activităţii traducătorilor, aceşti „scriitori invizibili”, aceşti „actori ascunşi ai vieţii intelectuale” (Masson, 2012: 25).

Iată cum rezumă Masson în cîteva cuvinte acest grandios proiect, care are şi meritul de a nu fi avut un model anterior: „Ne propunem să descriem acest patrimoniu, condiţiile în care s-a constituit, mijloacele prin care a fost difuzat, să-l evaluăm, să spunem ce impact au avut traducerile asupra limbii franceze: proiectul priveşte aşadar limba franceză şi nu Franţa, fiindcă vrem să mai arătăm că franceza a fost şi o limbă de traducere în afara Franţei, că ea nu se limitează doar la franceza vorbită şi scrisă în Franţa.” (2012: 25)

Dar vorbind despre uriaşa muncă în toată concreteţea ei a cercetătorilor implicaţi în proiect, trebuie să amintim şi de numeroasele capcane şi goluri de informaţie care privesc traducerea, cu atît mai numeroase cu cît înaintăm spre secolele trecute, pînă la sfîrşitul Evului Mediu, perioadă în care apare tiparul, eveniment ce constituie data liminară a perioadei ce formează materia proiectului, în timp ce data finală este începutul secolului XXI. Este vorba de cărţi publicate drept traduceri, aşa numitele „pseudotraduceri”, dar care sunt de fapt texte originale, apoi de traduceri care se dau drept originale, apoi de numeroase traduceri/imitaţii care schimbă radical titlul textului sursă (făcînd ca un titlu să ascundă un altul), de traduceri anonime sau nedatate şi nelocalizate, care cer anchete îndelungi pentru obţinerea unei informaţii nu întotdeauna sigure. Sunt apoi traduceri prin limbă intermediară, care distorsionează mult originalul, un fel de traduceri la mîna a doua sau a treia.

La această materie diversă şi uriaşă, cercetătorii proiectului au venit cu nişte principii generoase şi prietenoase. Traducerile, cu care cercetătorul va fi avut un contact nemijlocit, vor fi supuse unei „observaţii critice”, cu o „neutralitate binevoitoare” dar nu cu ochii şi criteriile contemporane, ci repuse în contextul lor concret de producere care presupune, între altele, şi presiunea unei mentalităţi, a unei ideologii, o viziune traductivă dominantă.

În această întreprindere revoluţionară de reabilitare şi de recunoaştere a traducerilor şi traducătorilor ca parte esenţială la formarea unei culturi şi a unui patrimoniu au fost antrenaţi sute de cercetători. Pentru a nu cădea în ideea de invizibilitate a cercetătorilor, vorbind tocmai de vizibilitatea traducătorilor, vom menţiona măcar pe coordonatorii de volume, repartizate pe secole: XV şi XVI, Véronique Duché; XVII şi XVIII, Yves Chevrel, Annie Cointre şi Yen-Maï Tran-Gervat; XIX Yves, Chevrel, Lieven D’hulst, Christine Lombez; XX, Bernard Banoun, Jean- Yves Masson, Isabelle Poulin.

Cum o astfel de istorie, rezultat al unei munci titanice, merită citită şi recitită, răsfoită şi revăzută îndelung, păstrată ceva vreme la căpătîi, ne propunem să revenim cu alte idei şi cu informaţii preţioase, uneori spectaculoase, despre traducători ascunşi şi despre traduceri uitate timp de secole, scoase acum la lumină de prodigiosul proiect ITLF.


Referinţe:

Chevrel, Yves, Histoire des traductions, histoire culturelle (Conférence d’Yves Chevrel à l’IRPALL (Toulouse II – Le Mirail), le 22 novembre 2013, http://editions-verdier.fr/ livre/histoire-des-traductions-enlangue- francaise/
Chevrel, Yves, D’hulst, Lieven, Christine Lombez, Histoire des traductions en langue française, Verdier, Paris, 2012.
Masson, Jean-Yves, „Entretien”, Atelier de traduction, nr. 18, 2012, Editura Universităţii din Suceava, pp.15-30.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara