Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica ediţiilor:
O antologie ridicolă de Răzvan Voncu

Daniel Ioniţă, Testament. Antologie de poezie română modernă/ Testament. Anthology of Modern Romanian Verse, ediţia a doua revizuită şi adăugită, antologie şi traducere de/ Translated and Edited by Daniel Ioniţă, with Eva Foster, Daniel Reynaud and Rochelle Bows, Editura Minerva, Bucureşti, 2015, 407 pag.

Nu ştiu cine este Daniel Ioniţă şi ce motive îl vor fi împins să publice o antologie a poeziei româneşti, bilingvă (română – engleză), în România. Critic literar nu este, traducător literar sau poet, nici atât. Din prefaţa semnată de Daniel Reynaud (cadru didactic la un colegiu australian), înţeleg că este un român trăitor la Antipozi, cu o profesie străină de domeniul umanioarelor. Care, trecând peste toate obstacolele – inclusiv cel al colaborării cu trei traducători, Eva Foster, Daniel Reynaud şi Rochelle Bews, fără un palmares prealabil în materie de limbă şi literatură română –, a găsit de cuviinţă să înfăţişeze lumii anglofone, dar şi celei româneşti, o imagine antologică a poeziei noastre.

Nu-mi dau seama dacă, înainte de a proceda la alcătuirea antologiei sale, intitulată Testament, Daniel Ioniţă se va fi informat în legătură cu celelalte antologii şi culegeri de poezie română în limba engleză, apărute în ultimele patru-cinci decenii. În tot cazul, nu rezultă, din carte, că le-ar fi frecventat, după cum nu pare a şti nici că problema promovării poeziei române în spaţiul anglofon se pune, după zecile de traduceri de poeţi clasici şi contemporani, realizate de românişti consacraţi, altfel decât în urmă cu 100 de ani.

Antologatorul porneşte, deci, de la premisa că, întrucât cititorul de la Antipozi nu ştie nimic despre literatura noastră, e mai bine, în loc să îl trimită la Amazon.com sau la o bibliotecă virtuală (de unde pot fi procurate nu puţine traduceri bune de poezie română), să îi propună el însuşi o selecţie ad-hoc, transpusă în limba lui Shakespeare de către o echipă fără experienţă, dar plină de entuziasm.

A rezultat o antologie bizară, care atestă că vechiul dicton „Drumul spre Infern e pavat numai cu intenţii bune” este adevărat. Antologiile, spunea Nicolae Manolescu într-o cronică recentă, nu se judecă în funcţie de numele selectate, ci de criteriile care le structurează. În cazul Testament-ului lui Daniel Ioniţă, identificarea criteriului/ criteriilor este, însă, o întreprindere dificilă, întrucât nici unul dintre cele cunoscute nu este utilizat cum se cuvine.

De pildă, criteriul cronologic. Testament este subintitulată Antologie de poezie română modernă, dar (întrucât antologatorul nu cunoaşte semnificaţia metodologică a termenului modernă) selecţia vine până în contemporaneitate, la poeţi activi în clipa de faţă, de la Ileana Mălăncioiu la Angela Marinescu şi de la Ioan Es. Pop la Daniel Bănulescu. Ea începe cu Vasile Alecsandri, care nu este primul nostru poet modern, iar între Alecsandri şi Eminescu nu mai e nimic, nici măcar Hasdeu.

Cronologia este, oricum, utilizată într-un mod... personal, întrucât reperul luat în calcul de Daniel Ioniţă pare a fi data naşterii scriitorului, nu debutul sau afirmarea ca poet. Astfel, Arghezi, care debutează editorial în 1927, îi urmează lui... George Coşbuc, precedându-i pe Goga (debut editorial în 1905), Minulescu (în 1908) şi Bacovia (în 1916). La fel şi Zaharia Stancu, care, debutând ca poet în 1937, cu placheta Albe, îl precede, în antologia lui Daniel Ioniţă, pe Radu Gyr, al cărui prim volum, Linişti de schituri, datează tocmai din 1924. Labiş, cu debutul în 1956, îi urmează lui... Nichita Stănescu, care va debuta de-abia în 1960. Am dat doar trei exemple notorii, dar acestea sunt mult mai numeroase. Cititorul (de limbă engleză sau nu) care ar dori să afle ceva despre evoluţia poeziei române în timp, din antologia de faţă, ar fi complet bulversat.

Nici criteriul valoric nu este mai fericit aplicat. Cum Daniel Ioniţă nu are vreo autoritate critică sau poetică, pretenţia de a da o antologie „de gust”, care să ne înfăţişeze opinia sa asupra poeziei române în întregul ei, nu poate fi invocată. De aceea, ne rămâne numai consecvenţa reperului valorii estetice. Criticul – reiau observaţia lui Nicolae Manolescu – nu poate obiecta asupra numelor prezente în carte, dar, adaug eu, poate încerca să estimeze dacă şi în ce măsură aceste nume corespund sau nu unei „ştachete” valorice minime.

În cazul prezentei antologii, semnele de întrebare, la acest capitolul, sunt numeroase. În prefaţa sa, caldă şi încurajatoare, Alex Ştefănescu afirmă: „Aproape nici un poet român important nu lipseşte”. Îmi permit să enumăr, totuşi, câteva nume de poeţi importanţi care lipsesc: Dimitrie Anghel, Benjamin Fundoianu, Adrian Maniu, Geo Dumitrescu, Gellu Naum, Cezar Baltag, Daniel Turcea, Ion Mureşan, Ioan Flora, Liviu Ioan Stoiciu. Istoricul literar atent la evoluţia poeziei ar adăuga şi alte nume, fără de care aceasta n-ar putea fi înţeleasă: Traian Demetrescu, Iuliu Cezar Săvescu, Ştefan Petică (importanţi în impunerea curentului simbolist), Şt. O. Iosif (pentru sămănătorism), Camil Petrescu, Camil Baltazar, Dan Botta, Geo Bogza, Ilarie Voronca (în absenţa cărora tabloul interbelicului este incomplet), Ion Horea, A. E. Baconsky, Ion Brad, Al. Andriţoiu (pentru generaţia „obsedantului deceniu”), Gheorghe Pituţ, Gheorghe Tomozei, Florin Mugur, Nicolae Prelipceanu, Dinu Flămând, Şerban Foarţă (pentru deceniile ’60-’80).

În privinţa poeziei mai noi – adică de la nouăzecişti încoace –, selecţia cade în ridicol. Aceasta este reprezentată, în optica lui Daniel Ioniţă, de nume ca Nicolae Tzone, Anca Mizumschi, Traian Vasilcău, Erika Kantor, Laurenţiu- Ciprian Tudor, Adina Huiban şi... Ana-Maria Păunescu (?!). Îi invit pe infatigabilii Claudiu Komartin şi Radu Vancu să se indigneze, eu mă mulţumesc să semnalez că poate n-ar fi stricat ca antologatorul să se fi oprit, eventual, la generaţia optzeci. Au făcut-o critici mai avizaţi decât Daniel Ioniţă, nu din prudenţă, ci pentru că istoria literară îşi ia, de regulă, un interval de două-trei decenii înainte de a consacra. Profesioniştii ştiu de ce.

De asemenea, mai atrag atenţia că, şi dacă ar fi adevărat, nu este suficient că nu lipsesc mulţi poeţi importanţi. Când poeţii importanţi sunt puşi la un loc, în aceeaşi antologie şi cu acelaşi număr de texte, alături de poeţi neînsemnaţi, grafomani sau veleitari (ca Doru Râmniceanu, Daniel Drăgan, Adi Cusin, Aurel Buricea, Zorica Laţcu, Petre Anghel, Eugen Evu, George Anca, George Roca, Melania Cuc, Adrian Munteanu, Dumitru Băluţă, Florin Lăiu, Mihaela Malea Stroe şi... Daniel Ioniţă însuşi, auto-introdus în selecţie), se alege praful de orice reper.

În fine, selecţia poeziilor, din opera autorilor antologaţi, nu urmează nici ea vreun criteriu recognoscibil. Dacă s-ar pricepe la literatură, Daniel Ioniţă ar şti, de exemplu, că astăzi înţelegem altfel romantismul decât în urmă cu un secol, iar a-l înfăţişa cititorului anglo-saxon contemporan pe Alecsandri cu Iarna şi pe Eminescu cu Trecut-au anii, Glossă şi De ce nu-mi vii înseamnă a-i livra o caricatură a romantismului românesc. A nu-i da nimic din Flori de mucigai înseamnă a-i ascunde o bună parte din estetica lui Arghezi şi a-l prezenta pe Nichita Stănescu prin... Lună în câmp, Poveste sentimentală şi Balada Motanului echivalează cu o desfigurare. Ş.a.m.d.

Tocmai pentru că se adresează, teoretic, unui cititor presupus a fi ignorant în materie de poezie română, antologia lui Daniel Ioniţă, şi ca instrument de lucru, e un eşec. În afara anului naşterii şi, acolo unde este cazul, al morţii, respectiv, al unui indice de nume, ea nu are un aparat critic. Nici măcar o succintă notă biografică, de 4-5 rânduri, nu îl familiarizează pe lectorul străin cu viaţa şi opera autorilor antologaţi, în timp ce studiul introductiv al lui Daniel Reynaud, amabil faţă de cultura noastră, e plin de locuri comune şi platitudini, în raport cu care Wikipedia ar fi o sursă savantă.

Sper din toată inima că poezia română nu va fi niciodată reprezentată în limba engleză de această antologie, care e mai bine să rămână aici, între noi, ca o mostră că amatorismul face rău, iar demersurile critice, entuziaste sau nu, e mai bine să fie lăsate pe mâna specialiştilor.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara