Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:8
(02/03/2007 - 08/03/2007)


Actualitatea:
Casa cu ferestrele deschise
de Barbu Cioculescu

Precum se ştie corpul omenesc se compune din două identice, însă nu simetrice părţi, lipite între ele, cel puţin într-un loc cusătura e la vedere. Cel...

Contrafort:
Şnururile şubrede
de Mircea Mihăieş

Parcurgând o parte din articolele scrise pentru această rubrică, simt nevoia să fac o rectificare. Ocupându-mă, îndeobşte, de viaţa politică din Român...

Actualitatea:
"Suspendare"
de Mihai Zamfir

Revista "22" (în nr. 8 din 20-26 februarie) aduce un mare serviciu publicului din ţara noastră publicînd în sfîrşit Propunerea de suspendare din funcţ...

Lecturi la zi:
Un roman ratat
de Tudorel Urian

Receptarea critică a literaturii lui Mihail Gălăţanu este cel puţin bizară. Rareori am întâlnit un autor care să stârnească luări de poziţie atât dife...

Reacţii imediate:
Totul sau nimic
de Alex. Ştefănescu

În nr. 28 al României literare de anul trecut am scris cu entuziasm despre volumul de versuri de debut Ciorapii mei negri de plasă, al unei eleve de l...

Lecturi la zi:
Controlul tehnic al calităţii
de Cosmin Ciotloş

Nu ştiu dacă putem spune cu precizie la a câta carte se află, în momentul acesta, poetul Marius Ianuş. Şi iarăşi nu ştiu dacă ar avea prea mare însemn...

Literatură:
Poezii
de Corina Anghel

Manuscris Şi-apoi îmi vine să-ţi spun de toate acestea de care sigur îţi vei aduce aminte - nu scrisul, nu amorţeala acestei chilii de colegiu...

Scrisoare din Paris:
O experienţă plină de riscuri
de Lucian Raicu

La o sută de ani de la naştere, la cincizeci de la moarte, Antonin Artaud este în fine omologat, integral publicat, descoperit, cu pasiune - cel puţin...

Cerşetorul De Cafea:
Ţiuie tristeţea-n mine
de Emil Brumaru

Ţiuie tristeţea-n mine, Scormoneşte în ureche Ca un ac ce cu venin e, Minţile îmi dau în streche. Se rup buzele la cană. Roua-i numai smîrc şi-...

Aniversare:
Un reper
de Marian Victor Buciu

Dumitru Ţepeneag mi se pare a fi deopotrivă un important şi un mare scriitor român. Este un reper, un caz exemplar, pentru cursul necesar al literatur...

Aniversare:
Tânărul septuagenar
de Gabriel Dimisianu

"Caidul mişcării onirice", cum l-a numit Leonid Dimov, în cunoştinţă de cauză, pe Dumitru Ţepeneag, a împlinit în 14 februarie 70 de ani. Împrejurarea...

Cartea Românească:
Lumi Închise (II)
de Daniel Cristea-Enache

Predilecţia lui Marin Sorescu pentru spaţiile reduse, comprimate este vădită. Opţiunea îi e utilă dramaturgului din mai multe puncte de vedere. Primul...

Semn De Carte:
Recitindu-l pe Raicu
de Gheorghe Grigurcu

Scrisul lui Lucian Raicu are o evidentă miză moralistă. Respingînd aparatul scientizant, instrumentarul metodologic al disciplinei sale, criticul urmă...

Comentarii Critice:
Istoria unei ediţii
de Ion Simuţ

Ediţia de Scrieri Tudor Arghezi a început în 1962 ca o ediţie supravegheată de autor şi se încheie în 2006 ca o ediţie îngrijită de Mitzura Arghezi şi...

Prepeleac:
Despre motto-uri, ca stil literar
de Constantin Ţoiu

Ele au apărut în epoca modernă a literaturii, când subiectele s-au individualizat, s-au liberalizat, faţă de clasicismul vechi. De exemplu - exagerân...

Păcatele Limbii:
Accentul
de Rodica Zafiu

Asistăm în prezent la procesul de adaptare şi asimilare a unui număr foarte mare de neologisme; de asemenea, continuă interferenţele între registrul p...

Cronica Ideilor:
Povestindu-l pe Heidegger
de Sorin Lavric

De fiecare dată cînd ţin în mînă o carte despre Heidegger îmi amintesc cum Noica, învederînd neputinţa exegeţilor de a comenta inteligibil filozofia n...

Istorie Literară:
Cezar Petrescu între patru dictaturi
de Dumitru HîNCU

Cine consultă marile Istorii, enciclopedii sau lexicoane ale literaturii noastre se convinge de enorma strădanie şi dăruire depuse de autorii lor spre...

Cultură:
O lucrare fundamentală
de Iordan Datcu

Impunătoarea lucrare, Anton Golopenţia, Românii de la est de Bug (Editura Enciclopedică, 2006, I, LXXXVI+615 p., II, 926 p.), editată, cu introducere,...

Cultură:
Calendar - Februarie
de Gabriela Ursachi

Poet "cu legendă" în interiorul lumii literare prevenite, Constant Tonegaru este un oarecare "Domn Anonim" printre cititorii ocazionali de poezie. Căr...

Cultură:
Restituire istoriografică
de Mihai Sorin Rădulescu

Dacă pentru publicul larg, noţiunea de "ştiinţe auxiliare - sau speciale - ale istoriei" nu este prea cunoscută, pentru cei din breasla istoricilor, e...

Istorie:
Minciuna vine de la Răsărit (V)
de Ştefan Cazimir

Panait Istrati considera că poate fi folositor cauzei proletare cu o singură condiţie: să nu scrie ca Barbusse. Autorul Focului efectuase primele lui ...

Cronica Pesimistei:
Jocul orbirii
de Ioana Pârvulescu

"Dragostea este îndelung răbdătoare", spune nechibzuit bunul Pavel, în scrisoarea lui către Corinteni, "este plină de bunătate". Şi "nu se bucură de n...

Cronica Dramatică:
Pustiul şi nebunii
de Marina Constantinescu

Probabil că una dintre cele mai dificile piese ale lui Shakespeare, profund filosofică, complicat lingvistică, plină de nuanţe umane sofisticat puse î...

Cronica Filmului:
Despre fauni şi labirinturi
de Angelo Mitchievici

Pentru cei obişnuiţi cu Harry Potter, hi-tech-ul vrăjitoresc şi disciplina cu aer de Cambridge şi Oxford a ucenicilor vrăjitori, cu Cronicile din Narn...

Muzică:
Mandarinul meloman
de Liviu Dănceanu

"Conştiinţa mandarinatului intelectual - nota Petre Pandrea în Noaptea Valahiei - a fost racila multora de teapa şi vârsta mea. Nu m-am simţit nicioda...

Cronica Plastică:
O privire asupra modernităţii
de Pavel Şuşară

Cu douăzeci şi cinci de ani în urmă, mai exact în 1982, Constantin Prut publica un Dicţionar de artă modernă, o amplă lucrare individuală, care a răma...

Cronica Traducerilor:
Supravieţuirea pinguinului - Un tablou postcomunist
de Codrin Liviu Cuţitaru

Cînd am auzit prima oară de Andrei Kurkov - în urmă cu trei-patru ani -, l-am bănuit scriitor rus emigrat în Marea Britanie. Se vorbea superlativ desp...

:
Ray-Güde Mertin (1943-2007)
de Micaela Ghiţescu

Dispariţia agentei literare germane Ray-Güde Mertin, cu numele ca un vers dintr-o limbă secretă, a cutremurat lumea literelor hispano-lusitane. Era o ...

Interviu:
Bruno Mazzoni îndrăgostit de România
de Carmen Burcea

-Bruno Mazzoni, sunteţi profesor de limba română de mai bine de 20 de ani, iar de curând chiar decan al Facultăţii de Limbi Străine din cadrul Univers...

Poemul şi scrisoarea:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Domnule Silviu Gongonea, încep cu sfârşitul, rugându-vă, dacă vă face plăcere, să-mi trimiteţi veşti şi poeme. O scrisoare a dvs. din februarie trecut...

Prin anticariate:
Ţărmul pierdut
de Simona Vasilache

Despre generaţia lui Dimitrie Stelaru s-a vorbit ca despre cei cărora cea mai cumplită furtună a veacului le-a furat azimutul. N-ai spune, recitin­du-...

La microscop:
Misterul pozelor lui Ion Cucu
de Cristian Teodorescu

A apărut, pînă la urmă, albumul maestrului Ion Cucu. O satisfacţie cam tîrzie, dar decît deloc... N-are 1000 de fotografii, cum şi-l imagina el, în vi...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

Publicitarii viitorului Ne-a căzut din întîmplare în mîna revista Campaign. Hîrtie bună, pagini multe, poze de calitate şi preţ piperat. Cum lasă de î...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara