Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:8
(01/03/2000 - 07/03/2000)


Editorial:
"Diversionist în sectorul ideologic"
de Nicolae Manolescu

În plin scandal parlamentar în legătură cu votul pentru cei care vor avea acces la dosarele noastre, a apărut Blaga supravegheat de securitate, u...

Contrafort:
Fakiri şi vizitii
de Mircea Mihăieş

Într-o serie de articole din "22", profesorul Livius Ciocârlie lansează intelectualilor şi societăţii civile un mesaj pe cât de necesar, pe atât...

Actualitatea:
În plin absurd
de Gabriel Dimisianu

O recenzie din Le Monde a d-lui Edgar Reichmann, specialist al ziarului în chestiuni româneşti, mai ales culturale, a generat o oarecare vâlvă în pr...

Lecturi la zi:
Structuri narative
de Nicoleta Ghinea

Adrian Alui Gheorghe îşi structurează volumul de proză scurtă intitulat Goliath pe două dimensiuni narative majore: evocarea şi povestirea. Epicul d...

Lecturi la zi:
O meditaţie pentru zilele noastre
de Roxana Pană-Oltean

Recenta carte a scriitorului Liviu Ioan Stoiciu, Grijania, apărută anul trecut la Editura "Paralela 45", ne propune, sub forma unui "romanţ" adapta...

Lecturi la zi:
Coborârea în iad
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Romanul Hotelul alb al englezului D.M. Thomas începe cu câteva epistole semnate Sandor Ferenczi, Hans Sachs şi Sigmund Freud. Pe această cale citit...

Cronică Literară:
Un lirism existenţial
de Gheorghe Grigurcu

La distanţă de poezia ideatică sau vizionară - cea dintîi constructoare de elaborări proprii, prin urmare autoelaborîndu-se, cea de-a doua "inspir...


Călătorie spre Miazănoapte
de Dan Croitoru

Închis într-un inexpugnabil turn de fildeş, cu apariţii editoriale ce dovedesc bifurcarea interesului artistului înspre varii domenii (poezie, pro...


Fandacsii la aniversară
de Oana Boşca-Mălin

Fac parte dintre aceia care evită să ia atitudine în mod public atunci când ar avea pentru ce să o facă. Fie că reuşesc să mă conving că părerea me...

Alfabetul Domnilor:
Nenorocirile unui gazetar
de Ioana Pârvulescu

Gazetarul este prototipul masculin al lumii lui Caragiale. Mitică sau Costică, Ghiţă, Niţă, Ionescu, Popescu, Georgescu sînt, cu toţii, virtuali...


Poeme din 1999
de Ilie Constantin

Efemere În pace cu mine însumi, Plin de umilinţă şi orgoliu, Vă implor să daţi mărturie Despre efemera mea prezenţă în lume! Noi nu ştim da...

Cronica ediţiilor:
Cea mai bună exegeză a legionarismului
de Z. Ornea

În sfîrşit, a apărut cea mai bună, mai temeinică lucrare despre mişcarea legionară. Ea are ca autor pe istoricul german Armin Heinen şi a apărut ...


Monica Lovinescu despre sine
de Vasile Popovici

Dacă Editura Humanitas nu şi-ar fi urmărit cu atîta admirabilă consecvenţă proiectul de editare a operelor celor două mari nume ale criticii român...

Păcatele Limbii:
Din stilistica cenzurii
de Rodica Zafiu

Au început să apară şi la noi, în ultima vreme, cărţi despre cenzură - ca fenomen general dar şi cu aplicaţie la stările de lucruri din trecutul aut...


"Odaia de ţinut"
de Mariana Codruţ

În Moldova, ce puţin, fiecare casă de la ţară are o odaie de ţinut, numită şi "odaia cea bună". Este o cameră în care nu se face niciodată foc (ni...

La o noua lectura:
RADU STANCA
de Alex. Ştefănescu

Întoarcerea la epică şi retorică Radu Stanca se numără printre scriitorii care ştiu ce vor de la literatură. El nu este un naiv, deşi s...


A doua moarte a lui Ioan Andreescu
de Radu Bogdan

(continuare din nr. 7) Textul numărului trecut al României literare se încheie cu expunerea celei de-a doua cauze a fenomenului enunţat în titlu....

Muzică:
Pascal Bentoiu, căutător al esenţelor poetice în lied
de Despina Petecel Theodoru

Parcurgerea textelor poetice care au stat la baza conceperii celor patru cicluri de lieduri, reunite pe primul CD realizat de Editura Muzicală a Uni...

Cronica Plastică:
Cartea ca obiect estetic
de Pavel Şuşară

Pe lîngă marile edituri, cum sînt Humanitas, All, Nemira, Polirom, Univers, Enciclopedică, Du Styll, Gramar şi altele, care au impus pieţei din u...

Cronica Filmului:
American Beauty
de Eugenia Vodă

Spielberg a citit scenariul într-o sîmbătă şi i-a dat drumul fără să schimbe un cuvînt. Cu toate că scenaristul era un debutant! Debutant în cinem...

Dans:
Ca o stampă japoneză
de Vivia Săndulescu

Între instituţiile de artă române şi japoneze schimburile culturale sunt tot mai frecvente: nu mai departe de vara trecută, Opera Naţională a ef...

Prepeleac:
Jurnal pe sărite
de Constantin Ţoiu

10 oct. 1978, uzina John Deere, Moline, SUA. Tipii care lucrau în birourile luminoase, curate, avînd aerul unor sere.Şi chiar se vedeau peste tot...

Ochean:
La început
de Paul Miron

Noaptea era atît de frumoasă că nu puteam adormi. Nori vineţii şi trandafirii înconjurau luna, înveşmîntînd pămîntul în umbre subţiri. Mă zbăteam...

Cartea Straina:
Un fondator al poststructuralismului
de Andreea Deciu

Au trecut deja 16 ani de la moartea lui Michel Foucault, în iunie 1984, în spitalul Salpetrière, în urma unor complicaţii neurologice survenite după...


Alexandr SOLJENIŢÎN - Rusia sub avalanşă
de Inna Cristea

Fidel rolului său de mărturisitor al relelor şi tarelor ruseşti, Soljeniţîn face bilanţul stării de criză globală în care a intrat ţara sa în ultim...

Scrisori portugheze:
Macao
de Mihai Zamfir

La ce serveşte poezia? În ordine practică, aparent la nimic. Trăim deja într-o lume unde aproximativ 70% din oameni nu citesc nici măcar o carte...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Seria nouă AMPHION, literatură & arte e o distinsă revistă de cultură (periodicitatea nu e menţionată) editată de Consiliul Judeţean Consta...

La microscop:
Profesorul ca prim-ministru
de Cristian Teodorescu

Am avut mari rezerve faţă de greva profesorilor şi faţă de strigăturile acestora, destule nepotrivite cu demnitatea acestei meserii. Dar nici o rez...


Lista Autorilor din numarul curent