Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:6
(14/02/2001 - 20/02/2001)


Editorial:
Mircea Grigorescu (1908-1976)
de Nicolae Manolescu

Se împlinesc, la 18 februarie, douăzeci şi cinci de ani de la moartea lui Mircea Grigorescu, gazetar aproape necunoscut generaţiilor noi, dar pe ca...

Contrafort:
Teoctist antimist
de Mircea Mihăieş

De ani de zile, biserica ortodoxă se află în fruntea preferinţelor românilor. Şi tot de ani de zile mă mir de acest succes. în mintea mea, Biseric...

Actualitatea:
De ce "înainte era mai bine"?
de Speranţa Rădulescu

*Pentru că acest "înainte" se situează undeva în tinereţea noastră, când bolile, deziluziile şi moartea erau mai departe; *Pentru că aşt...

Cronică Literară:
ROMANUL LITERATURII ROMÂNE
de Alex. Ştefănescu

Un dicţionar care nu se va învechi Înainte de 1989, Dicţionarul scriitorilor români, lucrare monumentală realizată de o armată de critici şi ...

Polemici:
Răspunsul unui "căruţaş"
de Gheorghe Grigurcu

"Căruţaşul" nu e altcineva decît subsemnatul, în viziunea lui Nicolae Breban (Contemporanul-Ideea europeană, nr. 2/2001), care, raportîndu-se la afi...

Lecturi la zi:
Memoriile Ninei Berberova
de Luminiţa Marcu

Sublinierea îmi aparţine e o carte autobiografică, un "document" aşa cum apare menţionată şi în titulatura Premiul Gutenberg pe care l-a primit la...

Lecturi la zi:
Dosare de existenţă
de Geo Vasile

Oprindu-ne la titlul cărţii lui Mihai Stoian, Oameni uitaţi: destine fracturate 1944-1989, am putea crede că este vorba în ea de reabilitarea uno...

Lecturi la zi:
Fascinaţia Orientului
de Cătălin Constantin

Marguerite Yourcenar porneşte în Povestiri orientale de la mituri, credinţe, superstiţii şi chiar de la un celebru roman japonez de secol XI; toate...

JE EST UN AUTRE:
Ca la teatru...
de Ioana Pârvulescu

Mizantrop cu armură şi lance, dar din motive temeinice, misogin, dar repede sensibil la eternul feminin, vag antisemit, dar prea umanist ca să se a...

Literatură:
Poezii
de Dorin Ploscaru

din depărtări exotice veneau păsări sumersibile albe 1. o muzică amară îmi curgea în urechi din depărtări exotice veneau niş...

Cerşetorul De Cafea:
O dezertare pentru pleoape, sîni şi şolduri de Valerie
de Emil Brumaru

Valeria, Valeria, Valeria, De azi am dezertat din Cavaleria Ţarului, ca să fiu mereu aproape De zbaterea ta lacomă de pleoape...

Cronica ediţiilor:
Însemnările unui ambasador
de Z. Ornea

René de Weck, născut în Fribourg în 1887, era un scriitor elveţian, cu un doctorat la Paris. În 1933 e numit ambasador al Elveţiei la Bucureşti, r...


O ureche genială
de Nora Iuga

Pentru evoluţia unui scriitor este esenţial să întîlnească oameni care să creadă în el. În lumea noastră sînt foarte puţini cei care au pasiunea, ră...

Păcatele Limbii:
"Dă bine..."
de Rodica Zafiu

Un fenomen lingvistic universal face ca în limbi diferite verbele fundamentale, cu sens foarte general - a da, a lua, a face, a pune - , să stea l...


Firul vremii în concertul vocilor
de Barbu Cioculescu

Este întrucâtva firesc ca fiecărei antologii care vede lumina tiparului să i se ridice întrebarea oportunităţii, înainte chiar de a i se efectua o a...

Texte uitate:
I.L. Caragiale orator şi om politic
de Ion N. Nastasia

Ruptura produsă la începutul lunii ianuarie 1908 în partidul conservator are ca urmare apariţia partidului conservator-democrat, condus de mâna en...

Texte uitate:
Arie şi recitativ la Pasternak
de Radu Cosaşu

Recent, în primul său număr al noului mileniu, Plai-ul cu boi a avut inspiraţia de a reproduce celebrul articol, în epocă, semnat de Zahari...

Muzică:
Centenar Giuseppe Verdi: Lumina de peste timp
de Ada Brumaru

Giuseppe Verdi înceta din viaţă la Milano, la ora 3 dimineaţa, în ziua de 27 ianuarie 1901, după o săptămână în care Italia încremenise în aşteptar...

Teatru:
Farmecul generalului
de Marina Constantinescu

Pe 3 februarie, Ştefan Iordache a împlinit 60 de ani. Vă vine să credeţi? Dacă parcurgeţi lista rolurilor, da. Dacă mergeţi la teatru şi-l vedeţi î...

Cinema:
Bruxelles, mon amour!
de Viorica Bucur

Afişul ediţiei a 28-a a Festivalului Filmului de la Bruxelles a reuşit, chiar de la început, să fie luat în seamă şi, ca urmare, să fie declarat de ...

Cronica Plastică:
Liedurile lui Corneliu Vasilescu
de Pavel Şuşară

Deşi, în general, Corneliu Vasilescu deschide expoziţii personale destul de rar, în ultimele luni el şi-a organizat, în mod surprinzător, două asem...

Prepeleac:
Cercul arctic
de Constantin Ţoiu

În Finlanda, o ciudăţenie e că pe căile ferate poţi să schimbi direcţia de călătorie oricând şi în orice sens, fără să mai treci pe la casa de bil...

Ochean:
Tot cerul spre Betleem
de Paul Miron

Tensiunea creştea în toate văile şi vîlcelele păzitului tărîm. Urca spre vîrful pădurilor pînă la fereastra Celui de Sus şi nu se pierdea. Mii de he...

Cartea Straina:
Noul istorism
de Andreea Deciu

Practicing New Historicism (rom. Profesînd noul istorism) este o carte născută din stupefacţia pe care o provoacă uneori succesul. Pe la sfîrşitul a...

Pornind de la Valery:
Literatura confesivă
de Livius Ciocarlie

Faust îşi dictează memoriile, atrăgându-i atenţia secretarei că va avea de auzit, din cauza sincerităţii, tot soiul de orori intime şi de ignomini...

Eseu:
Revolta împotriva grădinii ordonate
de Ana-Stanca Tabarasi

Peisajele sălbatice, neatinse de mâna omului, şi-au dobândit cu adevărat valoarea simbolică în romantism: cele două tipuri dominante fiind natura mo...

Cartea Straina:
Carnet de bal
de Constanţa Ciocârlie

Camille Laurens, autoare a mai multor romane (Index, 1991, Romance, 1992, Les Travaux d'Hercule, 1994, Philippe, 1995, L'Avenir, 1998, Quelques-uns,...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Cum poate fi cineva scriitor român evreu Sub acest titlu, revista VATRA (numărul dublu 10-11/2000) publică un amplu grupaj (anchetă, texte lite...

La microscop:
Războiul cîinilor
de Cristian Teodorescu

Dacă şi cîinii fără stăpîn au ajuns o mare problemă în România, de ce ne-am mai mira că sînt atâtea altele nerezolvate. De peste un deceniu, tehnica...


Lista Autorilor din numarul curent