Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:5
(07/02/2001 - 13/02/2001)


Editorial:
Anchete literare
de Nicolae Manolescu

Era oarecum de aşteptat apariţia atîtor anchete literare la sfîrşitul anului trecut sau la începutul acestuia. Răscrucea secolelor şi mileniilor se...

Contrafort:
Unde ni sunt FNI-ştii?
de Mircea Mihăieş

Aţi observat cum au virat-o televiziunile? Aţi văzut cum şi-au schimbat faţa marile cotidiane? Sesizaţi modificarea de ton din emisiunile radio? Eu...

Actualitatea:
În fine, o prognoză optimistă!
de Barbu Cioculescu

Dacă şi sacralitatea proprietăţii e un moft, după ce minţi fără odihnă au trudit întru a desacraliza cam tot ce se putea, pe aproape şi oricât de ...


Retragere semnificativă
de Gabriel Dimisianu

Am participat săptămâna trecută, invitat de Mircea Martin, la festivitatea lansării ultimului număr al revistei "Euresis", publicaţie a Editurii ...

Lecturi la zi:
Literatura în totalitarism
de Catrinel Popa

Editura Fundaţiei Culturale Române publică, în limba engleză, cartea criticului Eugen Negrici, Literature and Propaganda in Communist Romania, c...

Lecturi la zi:
Bolliac, Odobescu, Spielberg şi literatura
de Iulia Alexa

Literatura din perspectiva teoriilor celor mai recente asupra mecanismelor expresiei, din perspectiva funcţiilor şi canalelor de comunicare, din per...

Lecturi la zi:
Povestiri din zona gri
de Geo Vasile

Fără să cunoaştem în detaliu cărţile anterioare ale lui Ioan Neşu (Un pumn de iarbă, Marele necunoscut, Privire clandestină, publicate începând cu ...

Lecturi la zi:
Album sentimental
de Ion Buzaşi

Din scurta postfaţă de pe coperta a IV-a semnată de Ion Topolog Popescu nu aflăm date biobibliografice despre Grigore Cojan, autorul acestei căr...

Lecturi la zi:
Pledoarie pentru bucurii mărunte
de Roxana Racaru

Filigrane adună reflecţii, eseuri, amintiri, articole ale unei autoare cunoscute: Mariana Şora. "Micile proze" sînt adunate în mulţi ani, toate avîn...

Comentarii Critice:
Eclipsa
de Gina Sebastian Alcalay

Dacă peste 1000 de ani se vor mai scrie cărţi, atunci se va scrie şi despre Holocaustul evreilor, evenimentul tragic care mai mult ca oricare altu...

JE EST UN AUTRE:
Vreme bună, vremuri rele
de Ioana Pârvulescu

Jurnalul lui Rebreanu de după 1935, scris aproape în întregime la Valea Mare, unde prozatorul avea o gospodărie bogată, pare un registru de contabi...

Literatură:
Poezii
de Gheorghe Grigurcu

Poezia Şi-această bizară îndemînare a neputincioasei puteri artificială viaţă cu temă dată sintagme ce se-nche...

Cerşetorul De Cafea:
Sonetul regăsit sub pat
de Emil Brumaru

Coapse habotnice ţi-a dăruit, Iubito, blîndul nostru Dumnezeu. C-un şold din iad zmulgi raiul ruginit. O, între sfîrcuri prinzi un cu...

Cronica ediţiilor:
Pierderea unor bătălii dar nu a războiului
de Z. Ornea

Primul război mondial n-a fost deloc o izbîndă pentru armata română. Dimpotrivă. Marele bărbat de stat Ion I.C. Brătianu a încheiat, în august 191...


La dispariţia unui savant
de Alexandru Niculescu

Am aflat cu tristeţe şi cu întîrziere că la 16 ianuarie a încetat din viaţă, la o casă de odihnă pentru bătrîni din localitatea balneară Arès (lîngă...

Păcatele Limbii:
"La fix", "la derută", "la o adică"...
de Rodica Zafiu

Am vorbit altă dată despre preferinţa limbajului familiar-argotic actual pentru prepoziţia pe, care şi-a extins uzul, ajungînd să substituie în anu...


Critica - terapie şi provocare
de C. Rogozanu

"Voi încheia precizînd că "provocarea" (cîtă este!) din "temele" mele se adresează, în primul rînd, celui care le scrie. De rutina mea mi-e frică, d...

La o noua lectura:
FLORIN MUGUR
de Alex. Ştefănescu

Un portret din 1984 În 1984 (an fatidic, orwellian), când atmosfera devenise irespirabilă în România, Florin Mugur, inoportun, a împlinit 50 de a...


Istoria secretă
de Dan Perşa

Era mic şi butucănos la trup, iar numele său inspira groază. Când rosteau Buccow, răsculaţii de pe orice petec de pământ din imperiu spuneau moarte....

Prepeleac:
Paradă perversă
de Constantin Ţoiu

Astfel se numeşte articolul pe care mi l-au trimis anul trecut de Crăciun primarul municipiului Urziceni, Niculae Diculescu, inginer, şi Alexandru...

Cronica Dramatică:
Turnul de fildeş
de Marina Constantinescu

Mi-am petrecut două seri la Teatrul de Comedie (25 şi 26 ianuarie), la care n-am mai ajuns de mult şi din motivul important că nu s-au mai produs pr...

Cinema:
DRACULA revine!
de Irina Coroiu

La 10 ani de la înfiinţarea dinamicei sale companii CASTEL FILM, excelentul operator Vlad Păunescu convertit la manageriat revine în atenţia general...

Cronica Plastică:
Arta şi mediile
de Pavel Şuşară

Dacă e să privim anul care a trecut şi din punctul de vedere al valorificării mediatice a actului artistic, de la simpla lui întîmpinare gazetăreasc...

Ochean:
Ponoasele lui Gabriel
de Paul Miron

Gabriel se dezbrăcase de cămaşa de zale, îşi scosese platoşa de aur şi se pregătea să se spele, cînd cineva bătu la poartă. De pe terasă, nu reuşi ...

Cartea Straina:
Un intelectual new-yorkez
de Andreea Deciu

Cu vreo cîţiva ani în urmă citeam pentru prima oară, urmînd să revin apoi în cîteva rînduri, corespondenţa dintre Hannah Arendt şi Mary McCarthy, d...

Pornind de la Valery:
Literatură şi adevăr
de Livius Ciocarlie

"Unii cred că durata operelor depinde de 'umanitatea' lor. Se străduiesc să fie adevăraţi. Dar care opere durează mai mult decât cele fantastice?......

Eseu:
Ce ar fi putut învăţa şi n-a învăţat Karl Emil Franzos din estetica lui Goethe
de Andrei Cornea

Finalul "icoanei de cultură" pe care Karl Emil Franzos o dedica "Femeilor române", în versiunea dintîi, publicată deja în ianuarie 1869 în foiletonu...


Spaţii ale realului
de Monica Pillat

Recenta carte a Rodicăi Mihăilă, Spaţii ale realului în proza americană - între autobiografie şi evanghelia postmodernă, apărută la editura Conco...


Christian Haller - Catalogul bizantin
de Nora Iuga

Christian Haller s-a născut în 1943 la Brugg şi trăieşte în prezent la Laufenburg, în Elveţia. A visat de copil să devină actor, dar, în cele din ur...

Corespondenţă:
Ziarul românilor din Ungaria la semicentenar
de Cornel Munteanu

Cu câţiva ani în urmă, comunitatea românilor din Ungaria sărbătorea două semicentenare legate de destinul şi identitatea lor ca minoritate: primul...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Între politică şi cultură A mai trecut un anotimp: a apărut nr. 36, iarna 2000-2001, din LETTRE INTERNATIONALE. O lectură pentru multe zile, ca...

La microscop:
Libertăţile murdăriei
de Cristian Teodorescu

N-aş vrea să creadă cineva că scriu acest microscop de dorul ecologiştilor care au dispărut din Parlament. Dimpotrivă, faţă de ceea ce e practic ec...


Lista Autorilor din numarul curent