Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:51
(25/12/2002 - 07/01/2003)


Editorial:
Biblioteca de zece cărţi
de Nicolae Manolescu

Sub acest titlu publicaţia Deci, editată de Academia Caţavencu şi cu sprijinul Fundaţiei Anonimul, reia un joc inventat în prima parte a secolului t...

Contrafort:
Buricul diftongat
de Mircea Mihăieş

Una peste alta, anul 2002 s-a încheiat pentru români nesperat de bine. Invitaţia de aderare la N.A.T.O., stabilirea calendarului ferm pentru intrarea ...

Actualitatea:
Tradiţii - Pomul de Crăciun
de Iordan Datcu

Cei mai mulţi dintre români care, încă de la începutul lui decembrie, cercetează pieţele în vederea cumpărării unui brad arătos şi, totodată, colin...

Lecturi la zi:
VIP-ul din staţia de metrou
de Tudorel Urian

Orice timişorean ştie - în vremea comunismului era chiar mîndru de aceasta - că drumul, în kilometri, de la Timişoara la Viena este mai scurt decît ...

Lecturi la zi:
Despre dialog ca existenţă
de Iulia Alexa

Am ocazia de a prezenta în această pagină două volume de interviuri. Cel al Rodicăi Binder, femeie cu şarm şi dezinvoltură "occidentală" în comunica...

anul Caragiale:
Caragiale şi Perrault
de Muguraş Constantinescu

Traducerea poveştilor, alunecă adeseori spre adaptare, repovestire, rescriere, joc, păstrînd parcă înăuntrul acestui proces complicat de trecere di...

Literatură:
La umbra arborilor genealogici
de Barbu Cioculescu

Într-un serial de docte cărţi - Elita liberală românească 1860-1900 (1998), Genealogii (1999), Genealogia românească, Istoric şi bibliografie (2002...

La o noua lectura:
Marian Popa - Istoria literaturii române de azi pe mâine: Literatură şi politică
de Alex. Ştefănescu

Stabilit în Germania din 1982, Marian Popa a publicat în 2001 în România, fără să se deplaseze în România, o istorie a literaturii române contempo...

Literatură:
Poezii
de Angela Furtună

important este ca şirul paşilor noştri să nu se întrerupă niciodată cum bulboanele de fân proaspăt cosit ce deapănă povestea verii pe mar...

Comentarii Critice:
Sephora, Bianca şi Sofia
de Gabriel Onţeluş

Proza scurtă a Hortensiei Papadat-Bengescu propune o situaţie paradoxală: deşi transfigurează diverse ipostaze ale identităţii feminine, atît viziu...

Semn De Carte:
O recuperare de conştiinţă
de Gheorghe Grigurcu

Poetul şi editorul Vasile Igna ne oferă o surpriză sub chipul volumului intitulat metaforic Subteranele memoriei şi subintitulat explicativ Pagini...

Cerşetorul De Cafea:
Catalog de nimfe (3)
de Emil Brumaru

Afost o vreme cînd o carte cu un cît de mic defect îmi provoca panică, săream din fotoliul galben, alergam în pijama la librărie (nemaiavînd răb...

Literatură:
Evocări esenţiale din aproape o sută de ani de viaţă
de Ioana Postelnicu

În anul 1939 era o vară dogorîtoare. Lumea părăsea capitala, alergînd la mare sau la munte, fugind de pîrjolul soarelui care încălzea caldarîmul. A...

Cronica ediţiilor:
Repere pentru literatură
de Cornelia Ştefănescu

Repere pentru literatură din perspectiva critică a Izabelei Sadoveanu, acesta este, în mare, fondul ediţiei critice în două volume, Cărţi şi idei, r...

Literatură:
Trăiască Patria!
de Ştefan Cazimir

Destinat susţinerii unei idei interesante, un articol apărut recent (Mihai Apostol, Imnul naţional - pagini de istorie, în România literară, nr. 47,...

Păcatele Limbii:
Păsăreasca
de Rodica Zafiu

(Devene avana nuvunu novono uvunu) Transmise mai mult prin experienţe personale decît prin studii docte, informaţiile noastre despre limba p...

Prepeleac:
Un joc al întâmplării
de Constantin Ţoiu

Pe ziua de 25 mai 1994, Dora Scarlat semna cu Editura Tinerama un contract de traducere a cărţii lui Curzio Malaparte, Kaputt. Contract ce se af...

Document:
Iacă nişte biete amintiri...
de Anatolie Paniş

Am debutat prin poşta redacţiei în Gazeta literară (1967) cu o nuvelă intitulată La seceriş. Eram bucuros, fericit, ca nimeni altul. La debut, mi s-...

Literatură:
Ispitirea lui Mirel
de Gina Sebastian Alcalay

Ce puţin şi ce mult înseamnă zece zile! Mirel nu avea prieteni în Israel, dar bătea la întâmplare străzile Tel Aviv-ului de care nu apucase să se î...

Memorii:
Comentariu la Caietul mamei
de Ilie Constantin

Prin 1965, la vârsta de 26 de ani, am citit şi am recitit caietul mamei mele, Raliţa Constantinescu.*) Autoarea noastră (a mea şi a caietului) m...

Literatură:
Loc deschis
de Stelian Tabaras

În numai cinci zile gârla ceruse OM de trei ori; strigătul-geamăt se auzise din curtea, ba chiar şi din casa Pârvuleştilor - distorsionat ca un magn...

Literatură:
Străina
de Gellu Dorian

Nu venea de nicăieri, nu se ascundea de nimeni, fruntea îi era acoperită cu inele negre, pe lîngă urechi tirbuşoane lungi îI atîrnau pînă la gît,...

Interviu:
Vlad Muşatescu: "Nenorocirea-i că prea m-am avut bine cu mai toţi criticii literari de vază..."
de Dumitru Hurubă

Acest interviu a fost realizat cu puţină vreme înainte de trecerea în nefiinţă a celui care a fost unul dintre cei mai importanţi scriitori umorişti...

Ochiul Magic:
Ţiganii şi uşa interzisă
de Ioana Pârvulescu

Am cunoscut de curînd o tînără doamnă, studentă la sociologie. Ce te frapa în aspectul ei - întru totul discret - era părul prematur încărunţit. Och...

Cronica Dramatică:
Cuvinte şi semne, bîrfe şi blesteme
de Marina Constantinescu

Nu ştiu dacă neapărat această pagină dintr-un număr al revistei în care ne luăm rămas bun de la un an şi-l aşteptăm, cu emoţie şi cu speranţă, pe c...

Muzică:
Profesionistul
de Grigore Constantinescu

Desigur, pentru a avea imaginea unei cariere în afirmare, fiecare prezenţă concertistică are importanţa sa. încadrat în deosebit de interesantul c...

Muzică:
Sublimul şi absenţa
de Liviu Dănceanu

Am fost la Târgul de carte. Puzderie de titluri, care de care mai apetisante ori, dimpotrivă, mai indigeste. Cu multe am intrat într-un fel de comp...

Cinema:
8 femei
de Eugenia Vodă

După un traseu triumfal pe ecranele lumii, filmul 8 femei, al lui Francois Ozon a încheiat anul în aceeaşi notă; în cadrul Premiilor Academiei Eur...

Meridiane:
Versuri de Rainer Maria Rilke
de Mihail Nemeş

Apollo primitiv Cum, uneori, prim ramuri încă goale se-arată zorii,-n primăveri tîrzii, nimic nu stă potrivnic frunţii sale oprind splendo...

Cartea Straina:
...doi diavoli s-au întâlnit şi şedeau de vorbă
de Costică Brădăţan

Acei cititori care se vor aştepta să cadă peste "adevărata poveste" a vieţii lui Nietzsche în volumul lui Rüdiger Safranski, Nietzsche. A Philoso...

Meridiane:
Compromisurile
de Margareta Şipoş

Nu am reuşit să descopăr cine a scris ferparul de mai jos - în stilul umoristic al celui la care se referă - şi în care sunt de luat în seamă doar...

Cartea Straina:
Umberto Eco şi literatura
de Catrinel Popa

Se vorbeşte astăzi din ce în ce mai mult despre nivelarea de gen dintre literatură şi teoria literară. Subiectul a stîrnit deja numeroase dezbateri,...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

În cadrul unei corespondenţe personale ce durează de câţiva ani buni, primiţi de la o tânără prietenă din străinătate (o fiinţă surprinzătoare...

Cronica TV:
În cătuşe, în direct
de Telefil

Probabil din dorinţa tuturor instituţiilor româneşti de a adera la NATO, a poliţiei mai cu seamă, moda americană a mîinilor încătuşate, indiferen...

Scrisori portugheze:
Nemésio
de Mihai Zamfir

Cînd l-am cunoscut, în toamna anului 1972, tocmai împlinise 70 de ani şi ieşea solemn la pensie. Universitatea din Lisabona, unde fusese timp de mu...

La microscop:
Selecţia socială criminală
de Cristian Teodorescu

Să mă ierte cititorul că la sfîrşit de an, în loc să scriu despre lucruri înveselitoare, mă opresc asupra avorturilor şi a dreptului la carte al c...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

De la Cernăuţi Din Bucovina ne soseşte numărul 3-4, octombrie-noiembrie, al revistei SEPTENTRION LITERAR, consacrat în bună parte poetului A...


Lista Autorilor din numarul curent