Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:50
(18/12/2002 - 24/12/2002)


Editorial:
Literatura proastă
de Nicolae Manolescu

Literatura proastă este de mai multe feluri. N-am în vedere atît lipsa concretă de valoare a unor opere (deşi este vorba şi despre asta), cît lips...

Contrafort:
Costul prostiei bine informate
de Mircea Mihăieş

Invitarea ţărişoarei de a mărşălui în ritmuri natoiste a creat pe portativul analiştilor politici o bruscă şi întemeiată sincopă: din moment ce ...

Actualitatea:
Vladimir Bukovski în România
de Gheorghe CeauŞescu

Prezenţa lui Vladimir Bukovski în România şi apariţia, graţie Fundaţiei Academiei Civica şi a editorului Romulus Rusan, a cărţii Bukovski la Sigh...

Lecturi la zi:
Antisemitism şi inginerie socială
de Iulia Popovici

Pe 10 iulie 1941, celor 1600 de evrei din comuna poloneză Jedwabne li s-a cerut să se adune în piaţă, pe motivul participării la curăţenie. Vecini a...

Lecturi la zi:
Un roman parabolă
de Cristian Măgura

Vlad Ţepeş locuieşte astăzi în Las Vegas. Este un personaj modern, îmbrăcat într-un costum alb de blugi, cu adidas în picioare, pasionat de pocker ...

Lecturi la zi:
Caragiale pe cd-rom
de Ana-Stanca Tabarasi

Societatea Culturală Noesis, al cărei nume se leagă de o serie de antologii virtuale şi de cd-romul Literatură română contemporană (50 de volume),...

Lecturi la zi:
Lupta eruditului cu sub-înţelesurile
de Dorin-Liviu Bîtfoi

În Prejudecăţi şi judecăţi, Ion Ianoşi întocmeşte o autentică antologie a temelor preferate - unele de-o viaţă, altele cu deosebire în ultimii ani:...

Lecturi la zi:
Un basarabean... târgoviştean
de Marius Chivu

Câteva coincidente (sau poate nu) de netrecut cu vederea mă ispitesc să-l asemăn pe Anatol Moraru cu prozatorii târgovişteni: debutează la 40 de an...

Cerşetorul De Cafea:
Catalog de nimfe (2)
de Emil Brumaru

Î n fiecare dimineaţă soţia croitorului, brunetă, trupeşă, cu faţa buzată, ochioasă, îşi duce vaca (superbă!) de lanţ, la păscut, pe un cîmp aflat...

Literatură:
Poezii
de Ioan Flora

Cu Dumnezeu te pui? Iar tata, după ce s-a-mpiedicat pe trepte şi a căzut ca un sac de varză aruncat în beci, a tot zăcut acolo pe c...

Semn De Carte:
Un jurnal est-etic
de Gheorghe Grigurcu

Dacă Monica Lovinescu continuă opera lui E. Lovinescu - şi evident că o continuă -, acest fapt s-a petrecut "din mers", sub imperiul unor necesit...

La o noua lectura:
Andrei Pleşu
de Alex. Ştefănescu

Andrei Pleşu (în acte: Gabriel Andrei Pleşu) s-a născut la 23 august 1948 la Bucureşti, ca fiu al chirurgului Andrei Pleşu şi al soţiei acestuia, Z...

Comentarii Critice:
Noul şi adevăratul Bacovia
de Ioan Holban

George Bacovia (1987) este ultima carte tipărită de Mircea Scarlat, unul dintre cei mai importanţi critici ai generaţiei '80, stins mult înainte...

Prepeleac:
Brukenthal
de Constantin Ţoiu

Primarul Sibiului este un german model, serios, capabil, un exemplu pentru funcţia sa politică. Totdeauna, când aud de el şi de faptele sale, pen...

Păcatele Limbii:
Obsesiile cacofoniei
de Rodica Zafiu

În toleranţa faţă de abaterile de la norme, întemeiată pe ideea - în esenţă corectă - că erorile de azi ar putea deveni normele de mîine, fiecare c...

Comentarii Critice:
Mizantropul bine temperat
de Georgeta Drăghici

A-ţi aduna cronicile literare în volum e un gest riscant. A şi face din ele pretextul unui debut editorial e un risc şi mai mare. Daniel Cristea Ena...

Istorie Literară:
Precursori ai Şcolii Ardelene
de Ion Buzaşi

Gherontie Cotore este menţionat în unele istorii literare ca "un precursor al Şcolii Ardelene". Se cunosc despre el puţine date biografice. Nico...

Interviu:
Cu Nora Iuga la "Schloss Solitude"
de Rodica Binder

Pe una din colinele ce înconjoară metropola suavă Stuttgart se înalţă un castel baroc, în mijlocul unui parc natural ale cărui alei sfîrşesc în păd...

Literatură:
Trei ceasuri rele
de Radu Aldulescu

Bîntuiau ca nişte şacali jigăriţi prin amurguri. Calea lor lunecoasă şi întunecoasă - o foşgăială de umbre iuţi străbătînd mulţimea pestriţă de pe...

Literatură:
Poeme şi poeţi ţinându-se de mână
de Leo Butnaru

La nouă dimineaţa, E Arctica. Sylvia Plath La unul din poli pe catedrale de gheţari unde se află Vaticanul pinguinilor imperiali...

Actualitatea:
Decembrie
de Gabriela Ursachi

Încîntătoare sînt orhideele! Nimeni nu contestă. Dar nu rezistă la roua şi bruma tufănelelor noastre", scria Cezar Petrescu prin anii '30, cu înve...

Ochiul Magic:
Aneii papagali
de Adriana Bittel

Vin de la Gaudeamus acasă, pe la şapte seara, bucuroasă de achiziţii şi găsesc uşa smulsă din toc, iar înăuntru - toate lucrurile din dulapuri şi s...

Cronica Filmului:
Pentru un revelion la Budapesta
de Eugenia Vodă

APromiteam, în numărul trecut, că ne vom referi la "investiţia în Garcea", provenind de la MediaPro Pictures. La conferinţa de presă de la Furia, p...

Muzică:
Vârsta ca virtute
de Liviu Dănceanu

De necrezut, dar Ovidiu Bălan a împlinit 60 de ani. Vârstă care, în cazul de faţă, reprezintă ea însăşi o virtute, graţie multor altor virtuţi aduna...

Teatru:
Spectacole şi spectacole
de Marina Constantinescu

Există două perioade pe an cînd avem parte de o inflaţie de festivaluri, de teme şi, nu în ultimul rînd, de premii. Fiecare festival de teatru acuz...

Avanpremieră editorială:
Constantin Stoiciu - Fugarul
de Ioana Diaconescu

Se numeşte Carol Berindei. Născut sub alte ceruri, mai blînde, şi nu în România, s-ar fi putut numi Smith, Dupont sau Marquez. Într-o vreme, ca s...

Cartea Straina:
Misterioasă şi ademenitoare
de Grete Tartler

Misterioasă şi ademenitoare Dacă se vorbeşte despre o "limbă comună a Europei", aceasta e fără îndoială cultura. în ciuda alcătuirii dintr-un...

Corespondenta din Stockholm:
Un "Pod de cărţi"
de Gabriela Melinescu

Anul Cultural Român în Suedia a început în frig şi zăpadă, dar promiţând căldură şi lumină, după cum am scris eu însămi când a început. Însă...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Mărturisim acum uşoara noastră îngrozire, care s-a consumat zilele trecute la redacţie când, având de ales din Opera dvs. poetică adunată până ac...

La microscop:
Glume politice nesărate
de Cristian Teodorescu

Să fie mai cald în case şi buzunarele românilor mai pline, cu siguranţă că încercarea guvernului de a împinge opoziţia la o moţiune de cenzură ar ...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Ce mai declară demnitarii noştri Din ADEVĂRUL apărut de Sf. Nicolae, cităm două declaraţii ale unor demnitari români cu înalte funcţii în St...


Lista Autorilor din numarul curent