Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:49
(13/12/2000 - 19/12/2000)


Editorial:
Specii pe cale de dispariţie
de Nicolae Manolescu

Încercam nu demult să-mi pun ordine în hîrtii. Am dat, cu acest prilej, peste cîteva sute (poate, mii) de scrisori pe care le-am primit în decursu...

Contrafort:
Stafia are pulsul mărit
de Mircea Mihăieş

Fraza pe care-am auzit-o cel mai des în ultimele zece zile, rostită, invariabil, pe-un ton definitiv-sapienţial este: "Va trebui să tragem acum t...

Actualitatea:
"LIMBAJ LEMNOS"
de Valeria Guţu Romalo

În vîltoarea comentariilor postelectorale consacrate interpretării şi explicării rezultatelor, mai mult sau mai puţin previzibile, dar totuşi neaşte...

Scrisori portugheze:
Eça de Queirós (final)
de Mihai Zamfir

Dacă înrudirea Caragiale-Eça de Queirós rămâne în cercul veşnic al astrelor vag asemănătoare, dar cu traiectorie distinctă, o altă întâlnire l...

În loc de Cronică Literară:
ZOE PETRE ŞI COMUNISMUL
de Alex. Ştefănescu

Prezenţă insolită în publicistica românească de azi O parte din eseurile, articolele polemice şi discursurile prin care Zoe Petre a par...


Din jurnalul lui Alceste
de Gheorghe Grigurcu

* Cît de greu e să scrii despre un autor pe care-l aprofundezi! Îndrăznesc să spun că o condiţie a unui bun comentariu e o anume superficialitate a ...

Lecturi la zi:
O americancă la Athénée Palace
de Luminiţa Marcu

O americancă poposeşte în vara anului 1940 la unul dintre cele mai celebre hoteluri din Balcani: Athénée Palace din Bucureşti. De aici, această do...

Lecturi la zi:
Poeme pentru orice ocazie
de Marius Chivu

Volumul de poezie Îngeratica (Ed. Seara, Bucureşti) cu care Iulian Tănase a debutat anul trecut, volum ce însuma şi versuri citite la Cenaclul "Lite...

Lecturi la zi:
Neliniştea din jurul eseului
de Roxana Racaru

Specia cea mai controversată a prozei, eseul a constituit subiectul multor studii de estetică (în care se încerca o definire a eseismului ca mod d...

Diagonale:
Încă un martor al Gulagului
de Monica Lovinescu

Îl cheamă Jacques Rossi. Are 91 de ani. Din ei a petrecut 24 în Gulag. N-a revenit în Franţa decât în 1985 şi n-a aflat editor în ţara lui unde c...


HORIA BERNEA
de Pavel Şuşară

Din Franţa în care încă se afla după ce a suportat o intervenţie chirurgicală multă vreme amînată, o intervenţie care părea să fi reuşit deplin, în...


Poezie
de Adrian Sângeorzan

CUVINTE PLUTITOARE îmi e frică să mă mai uit la cer. Păsările fug speriate. Norii desenează cercuri de foc Prin care dac...

Cerşetorul De Cafea:
Sonet domestic
de Emil Brumaru

Cum freci o rufă şi o storci aşa mi-i Vieaţa. Vino să o curăţi, blîndă, într-o copaie, cînd buclaţi se-avîntă Prin aburi îngeri beţ...

Cronica ediţiilor:
În apropierea lui Gheorghiu-Dej
de Z. Ornea

În foarte bogata literatură memorialistică publicată, azi, la noi e puţină cea despre perioada deceniilor comuniste, scrisă de factorii de răspun...


Noiembrie
de Gabriela Ursachi

Acum, în noiembrie, se numără luştrii aniversari ai unor condeieri de seamă: L. Rebreanu - 115 ani de la naştere şi M. Sadoveanu, (deja!) 120. Cu mu...

Scrisoare Deschisa:
Scrisoare deschisă
de Cătălin Mamali

Stimată Redacţie, De curînd revista dumneavoastră (nr. 34, 30 august, 2000) a publicat la rubrica Cronica Ediţiilor articolul Din nou d...

Păcatele Limbii:
Gheliruri, chilipiruri şi locmale
de Rodica Zafiu

Primele reviste umoristice româneşti ar putea constitui o sursă importantă pentru cunoaşterea limbajului vorbit acum un secol şi jumătate, a s...

Interviu:
Un interviu inedit cu André Scrima - Despre spiritul Europei
de Roxana Sorescu

În 1995 am avut o lungă convorbire cu André Scrima, consacrată, în parte, definirii şi promovării spiritului european. Ca orice universitar ca...


Vasile Voiculescu şi André Scrima
de Roxana Sorescu

La 1 decembrie 2000, A. Scrima (1 decembrie 1925-19 august 2000) ar fi împlinit 75 de ani. Paradoxalul, enigmaticul, fabulosul personaj a vieţui...

Ecouri:
Animale comunitare
de Mihai Floarea

Motto: "Ultra"-actualitate: Statul să ia asupra sa pe "copiii străzii" în mod exclusiv. În primul rînd, să se legifereze urgent acordarea acte...

Prepeleac:
Răzleţe
de Constantin Ţoiu

Gîndeşte inginerul tînăr, agronom, neînsurat, un singuratic inspectînd pădurea sub-carpatică, 6 mai Cheia, 1976... Trecînd pe lîngă un pîlc de ...

Teatru:
Femeile lui Afrim
de Marina Constantinescu

La Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ n-am mai fost de ceva timp. Trupa s-a schimbat într-atîta, încît aproape nu mai cunosc pe nimeni. Mai mereu ...

Teatru:
Călătorie în propria copilărie
de Irina Coroiu

O mamă - egolatră dintotdeauna şi cochetă încă - îşi clamează dreptul la nepoţi. Prilej pentru fiică de a-şi rememora motivele ratării existenţiale...

Cronica Plastică:
Expoziţie la Muzeul "Florean"
de Pavel Şuşară

Prima acţiune pe care tînărul Muzeu de Artă Contemporană Florean din Baia Mare a organizat-o în afara spaţiului său de reşedinţă este o expoziţie d...

Ochean:
Domnul întunericului e aproape
de Paul Miron

Sinistraţii de la Gomora îşi refăcură casele în foarte scurt timp. Proprietarul noilor locuinţe era un comitet format din negustori pricepuţi şi ...

Cartea Straina:
O Europă interioară
de Andreea Deciu

Într-un interviu dat cu ani în urmă, Susan Sontag, pe atunci încă prea puţin cunoscută publicului american, declara că dorinţa ei supremă este de a...

Pornind de la Valery:
Zoon politikon
de Livius Ciocarlie

"...Nu există decât două feluri de relaţie între oameni: logica sau războiul" (II, 61). Aş fi zis că pe lângă ură şi invidie - care pot fi disim...

Interviu:
Julian Barnes - Desperado sau nu?
de Lidia Vianu

Născut în 1946 la Leicester, Julian Barnes şi-a făcut studiile la Londra şi Oxford. între 1982-1986, a lucrat ca lexicograf la Oxford English Di...

Corespondenţă din SUA:
Români în Sacramento
de Mihai Iacob

Clădit pe cei 50 de mii de acri donaţi de guvernul mexican unui emigrant elveţian, Sacramento a devenit în 1854 capitala Californiei fără să fi a...

Cartea Straina:
"Disgrace" de J. M. Coetzee
de Maria-Sabina Draga

Cu romanul Disgrace (Dizgraţie), J. M. Coetzee a devenit primul scriitor căruia i s-a acordat al doilea Booker Prize, în 1999. Prima dată a fost...


Poeme de Gérard Bayo
de Ion Pop

Gérard Bayo (n. 1936) şi-a tipărit cea de-a unsprezecea carte de poezie în România, şi în limba franceză: Chant d'une autre (Cântecul altcuiva), l...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Inşi care vor avea nevoie de imunitate O bună parte dintre ziarele care au sfîşiat candidaţii de centru dreapta pentru a face loc mai în faţă f...

La microscop:
Spargerea bubei
de Cristian Teodorescu

Pentru imaginea reală a României, după aceste alegeri, contează nu numai motivaţia celor care au votat, ci aproape la fel de mult şi de ce s-a sta...


Lista Autorilor din numarul curent