Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:47
(28/11/2001 - 04/12/2001)


Editorial:
In memoriam
de Nicolae Manolescu

A plecat dintre noi, pe neaşteptate şi atît de repede, încît, în ce mă priveşte, nu-mi vine a crede nici acum, Z. Ornea, învăţatul istoric literar, ...

Contrafort:
Zgomotul şi euforia
de Mircea Mihăieş

N-am crezut niciodată în inteligenţa politică a pedesiştilor, însă acţiunile lor din ultimele zile arată gradul de prostie agresivă la care a ajuns...

Actualitatea:
Cele două morale şi politica
de Gina Sebastian Alcalay

Aproape întreaga noastră existenţă socială pare a pendula în mod nefericit între antipozi, atît în planul vieţii de toate zilele, cît şi în acela al...

Lecturi la zi:
Teoreticiana
de Cristina Ionica

Teoreticiana Moira Gatens a predat cursuri de feminism şi filosofie la cîteva universitaţi australiene importante (Universitatea din Sydney, ...

Cronică Literară:
Fabule de critic şi romancier
de Luminiţa Marcu

În ultimii ani Alexandru George a avut o evoluţie editorială asemănătoare cu a multor oameni de cultură respectabili de la noi. în primul rî...

Semn De Carte:
Un impas al lovinescianismului? (II)
de Gheorghe Grigurcu

Această repudiere a esteticului, în critica românească a prezentului, nu este totuşi, în pofida alonjei sale erudite şi suficienţei retorice, decît ...

JE EST UN AUTRE:
Jurnal din cer
de Ioana Pârvulescu

Luni, 19 noiembrie 2001, seara. Este prima dată că scriu la o înălţime de aproximativ 8000 de metri, la o viteză de 800 şi ceva de kilometri pe oră...


Poezie
de Ioan Flora

Ulise/Bruxelles - Seneffe, clasa a doua Omul cu bagaje, care la aeroport era cît pe-aci să fie taxat suplimentar cu 10 dolari fiecare kg în plus...

Cerşetorul De Cafea:
Adio, Robinson Crusoe (6)
de Emil Brumaru

Transcriere pentru Cecina, personaj care mi-a interzis să-i mai folosesc ,,numele"! Iată cum a fost. Pe linia noastră, vagonul părea ...

Cronica ediţiilor:
Ediţia Galaction
de Z. Ornea

Născut în 1879, Grigore Pişculescu - viitorul prozator Gala Galaction, a început prin a fi elev la Sfîntul Sava. Se împrietenise bine cu N. D. Cocea...


Psaltirea de la Alba Iulia
de Ion Buzaşi

Un fapt îmbucurător pentru cultura românească este reeditarea, la date aniversare, a unor cărţi din vechiul scris românesc, adevărate monumente în...


La dispariţia lui George Munteanu: Profesorul îngîndurat
de Mihai Zamfir

A fost un om trist. Această afirmaţie, emisă peremptoriu, rămîne amendabilă ca oricare alta; o convieţuire de peste treizeci de ani creează însă...

Păcatele Limbii:
Prestigiul oralităţii
de Rodica Zafiu

Oralitatea şi caracterul popular al limbajului sînt trăsături lingvistice deseori aplicate în analiza textelor literare şi non-literare, dar care ar...

In Memoriam:
Z. ORNEA
de ---

Z. Ornea (născut la 27 august 1930 în comuna Frumuşica din judeţul Botoşani) a studiat Filosofia, la Universitatea din Bucureşti, între 1951-1995....


Patru poeţi
de Alex. Ştefănescu

Daniel Bănulescu Un poet român cu biografie de prozator american. Un nonconformist care îi epatează până şi pe nonconformişti. Un solitar dorni...


Inedite
de Florenţa Albu

Aniversare Tu doamnă Iarnă a iernii vin spre tine purtându-mi inima în palmă oferindu-ţi-o inima un bulgăraş de gheaţă înflorind sub och...

Ecouri:
La Peleş, despre kitsch
de Peter Derer

Într-un număr recent al distinsei, de faţă, reviste a apărut, sub o nu mai puţin distinsă semnătură, ,,o repede ochire" asupra fatalei înclinaţii a...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Pavel Şuşară

Baloturile de ziare Pe Calea Victoriei, între Muzeul de Istorie şi Splaiul Dîmboviţei, se putea întîlni, cu mai mulţi ani în urmă, un bătrîn mi...

Prepeleac:
Despre Femei
de Constantin Ţoiu

Unii ajung să se cunoască reciproc prin intermediul câte unei femei întâmplător împărţită, fără să ştie... Bune observatoare, remarcând cine ştie ce...

Cronica Plastică:
Un expresionism melancolic
de Pavel Şuşară

Expoziţia retrospectivă pe care Wanda Sachelarie Vladimirescu a deschis-o la Galeriile Etaj 3/4 nu este nici pe departe un simplu inventar cro...


Despre Eugenia
de Yvonne Hasan

Deşi se vorbeşte mereu despre necesitatea de a face cunoscut aportul intelectualilor români din afara hotarelor în planul culturii, există personali...

Cinema:
Altfel de festival
de Viorica Bucur

De la bun început, trebuie spus că, anul acesta, Zilele Filmului Italian au îmbogăţit toamna cinefililor bucureşteni cu câteva evenimente care au da...

Dans:
CENTRUL MULTI ART DANS a împlinit un an
de Liana Tugearu

Salutam cu bucurie, în urmă cu un an, apariţia unui nou spaţiu destinat dansului contemporan şi conexiunilor sale cu celelalte arte ale secolului XX...


Milan Kundera în dialog cu Christian Salmon: Arta romanului
de Simona Cioculescu

Scriitorul ceh Milan Kundera este deja bine cunoscut cititorilor români graţie apariţiei în serie a romanelor lui la editura Univers. După ce ani ...

Cartea Straina:
La umbra multiculturalismului în floare
de Simona Brînzaru

Nancy Huston s-a născut în Canada, a studiat în Statele Unite, apoi în Franţa unde şi-a luat masterul cu Roland Barthes, a făcut parte din Mişcarea ...


Un artizan al traducerii
de Mihaela Mudure

Traducerea este una dintre cele mai complexe activităţi de mânuire a cuvântului. Pe de o parte, ea presupune dinamism, mişcare, existenţa legăturii...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Prostologhikon Ziarele din 14 noiembrie reproduc o declaraţie a unui parlamentar P.D. referitoare la PSD: ,,Înţelegem raţiunile politicii de im...

La microscop:
Marea bibliotecă a lui Zigu
de Cristian Teodorescu

Discutam din cînd în cînd cu Z. Ornea, pe care îmi plăcea să-l rîcîi despre anumite subiecte. Vorbea cu o seriozitate sfătoasă din care nu lipsea ...


Lista Autorilor din numarul curent