Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:43
(01/11/2000 - 07/11/2000)


Editorial:
Pulsul istoriei
de Nicolae Manolescu

Cu patruzeci şi patru de ani în urmă, în toamna lui 1956, izbucnea la Budapesta revoluţia. Eram student în primul an de facultate. Părinţii mei, abi...

Contrafort:
Magul şi ciomagul
de Mircea Mihăieş

Laşitate, nesimţire, odioşenie morală. Ce altceva să spui despre membrii unui cabinet care, ajunşi în faţa Parlamentului, se transformă din miniş...

Actualitatea:
Stafia securităţii
de Nicolae Tone

Cu-ncrâncenare şi-nverşunare neistovite, o stafie cu miros aspru de putreziciune hălăduieşte de vreun deceniu încoace pe şoselele, prin casele, prin...

Scrisori portugheze:
Eça de Queirós (I)
de Mihai Zamfir

Anul 2000 este considerat, în cel puţin şapte tări din lume, adică în ţările de limbă portugheză, "anul Eça de Queirós", autor de la a cărui moarte ...

Cronică Literară:
Pavel Şuşară şi încercarea lui de-a se juca de-a literatura
de Alex. Ştefănescu

Un poet căruia nu-i reuşesc clovneriile Pavel Şuşară este un personaj imediat vizibil al vieţii literare. Are o constituţie fizică robu...

Cronică Literară:
Radu Petrescu despre G. Bacovia (I)
de Gheorghe Grigurcu

Cu toate că a absolvit Filologia bucureşteană în 1951, Radu Petrescu şi-a susţinut examenul de licenţă abia în 1970, cu o lucrare închinată lui G. B...

Lecturi la zi:
Fals tratat de călătorie
de C. Rogozanu

"Fals jurnal de călătorie" era subtitlul primei ediţii a Răpirii lui Ganimede (1975) de Mircea Horia Simionescu. însă jurnalul respectiv este un ade...

Lecturi la zi:
O carte bună, În pofida autorului
de Dorin-Liviu Bîtfoi

M-aş fi aşteptat ca un titlu precum Psihanaliză şi societate postmodernă să introducă o abordare sistematică, bine argumentată, a unei teme incitan...

Lecturi la zi:
Din LUDICITATE, viaţa mi-o pierdui
de Ioan Holban

Această inspirată parafrază după un vers celebru al lui Rimbaud prefaţează un autoportret al lui Bogdan Ulmu din ultima sa carte, Jurnal (de) lu...

Diagonale:
Gramofonul ideologic
de Monica Lovinescu

Într-un interviu de un anticonformism îmbărbător, Alain Finkielkraut, ridicându-se împotriva clişeelor de gândire politică, cita pe Orwell. Autoru...

Evocări:
Datorii faţă de Ioan Alexandru
de Mihai Floarea

Urîte-mi sînt, deopotrivă, comemorările şi aniversările mediatizate. Nu numai pecetea lor de artificial, frizînd kitschul, supără, ci mai ales faptu...


Poezie
de Ion Chichere

Într-o poiană din subconştient Ilenei Am fost cîndva sfînt. sudoarea îmi mirosea a floare de tei ceară îmi picura din idei ş...

Cerşetorul De Cafea:
Timpul asurzitor
de Emil Brumaru

(Poem pentru Nicolae Manolescu) Mă strădui să înaintez cît pot de lucid în timpul asurzitor. Caut să-mi liniştesc nedumeririle, să nu creez c...

Cronica ediţiilor:
O iniţiativă temerară
de Z. Ornea

Editura Galaxia, probabil recent întemeiată, a luat, din capul locului, o iniţiativă temerară. Şi anume să iniţieze colecţia "Un secol de roman", me...

Istorie Literară:
O parteneră de corespondenţă a lui Cioran
de Simona Cioculescu

În eseul Manie epistolară, din 1984, Emil Cioran ajungea la concluzia că, deşi leneş, a scris totuşi un număr impresionant de scrisori, fiind ca ...

Lecturi:
Bucureştiul lui Cărtărescu
de Andreia Roman

Scările, culoarele şi apartamentul tip cu trei camere dintr-un bloc de pe şoseaua Ştefan cel Mare reprezintă, pentru eroul romanului Orbitor, spaţi...

Păcatele Limbii:
Despre un CD şi despre posibilele lui întrebuinţări lingvistice
de Rodica Zafiu

Compact-discul Eminescu 2000 - Opera completă merită semnalat pentru noutatea - la noi - a fenomenului pe care îl ilustrează, dar şi, mai ales, pen...

Document:
O scrisoare de la Ov. S. Crohmălniceanu
de S. Damian

Colaboratorul nostru S. Damian ne încredinţează spre publicare scrisoarea pe care a primit-o de la Ov. S. Crohmălniceanu la 15 octombrie 1999, un do...

Cronica Dramatică:
Cine (mai) are nevoie de teatru?
de Marina Constantinescu

Este o întrebare pe care artiştii români şi-a pun din ce în ce mai des, aproape dramatic, şi nu doar din simplă cochetărie. Acum zece ani nu avea ...

Cronica Plastică:
Arta şi morala lemnului
de Pavel Şuşară

În perioada 12 - 16 octombrie, la Rîmnicu Vîlcea, acolo unde în ultimii ani s-a derulat unul dintre cele mai coerente şi mai eficiente proiecte ...

Dans:
"Fenomenul" BÉJART
de Liana Tugearu

"Sunt un coregraf strâns legat de prezent, care-şi iubeşte epoca şi se dezinteresează atât de trecut, cât şi de viitorul îndepărtat" - declara Maur...

Prepeleac:
Mărunţişuri electorale
de Constantin Ţoiu

Tot în septembrie a.c., pe Antena 1, la rubrica domnului cu bretele şi cu "oameni buni" şi cu acel "haideţi să", care ne calcă pe nervi, a fost inv...

Ochean:
Pustnicii şi schimbarea
de Paul Miron

Ajuns cu penibilă întîrziere la Marele Sinod, încercai să mă scuz la Cel de Sus, dar acesta îmi ignoră prosternarea. Asta pentru un moment, desigur....

Cartea Straina:
Aproape ca acasă
de Andreea Deciu

Unul dintre ultimele numere ale revistei "Dilema" abordează o temă interesantă, prea puţin analizată în profunzimea şi paradoxurile ei: comuni...

Pornind de la Valery:
Fără disocieri
de Livius Ciocarlie

După ce vorbeşte - chiar vorbeşte, căci ţine un discurs - despre soarele mediteranean, Valéry conchide: "Soarele introduce ideea unei atotputernici...


Gérard Genette - Capriccio
de Muguraş Constantinescu

Ultimul capitol al ultimei cărţi a lui Gérard Genette, Figuri IV, Seuil, 1999, îl constituie un fel de proză scurtă care, ne previne autorul, poate...

Cronica Traducerilor:
Captiv în Sexland
de Geo Vasile

Henry Miller crede în eliberarea individului din labirintul de mituri şi rituri occidentale; eliberare ce va să devină valoare unică, idee-forţă ş...

Corespondenta din Stockholm:
Chinezării suedeze
de Gabriela Melinescu

Ironia soartei - din nou pare mult mai interesant ce se petrece în jurul decernării premiului Nobel decât chiar persoana fericitului premiat. ...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Ulise şi sirena lui Roaită DILEMA a împlinit (deja?!) 400 de săptămîni (totuşi o copilă faţă de cele cam 1700 ale noastre) şi, începînd cu numă...

La microscop:
Picătura chinezească în politică
de Cristian Teodorescu

De patru ani opoziţia şi Partidul Democrat îi acuză pe ţărănişti de toate greşelile actualei guvernări. Chiar şi de greşeli care ar trebui trecut...


Lista Autorilor din numarul curent