Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:42
(20/10/2006 - 27/10/2006)


Actualitatea:
Disidentul cu faţă umană
de Tudorel Urian

Adam Michnik este o legendă a Estului. Spre sfârşitul anilor '80 ai secolului trecut, când glasnostul şi perestroika începuseră să îi provoace nopţi a...

Critica Plastică:
Gallagher loveşte din nou
de Mircea Mihăieş

Există, fără îndoială, nenumărate criterii de stabilire a notorietăţii şi a statutului de vedetă: frecvenţa apariţiilor la televiziune şi în ziare, ra...

Critică Literară:
Un tratat aşteptat
de Mihai Zamfir

Marile cărţi apar într-o atmosferă de discreţie publică aproape obligatorie: faptul în sine nu ne mai miră, pentru că aşa a fost dintotdeauna pretutin...

Reacţii imediate:
Schilodirea limbii române
de Alex. Ştefănescu

Româna se vorbeşte prost în România (doar în alte ţări poţi avea câte o surpriză frumoasă; l-am auzit pe un literat chinez, Gao Xing, la Beijing, pe v...

Critică Literară:
Et caetera
de Cosmin Ciotloş

Citite întrucâtva arbitrar, dar recitite minuţios într-un spaţiu de lucru comun, cărţile de poezie ale Adinei Dabija (Stare nediferenţiată, Editur...

Poezii:
Gellu Dorian
de Gelu Dorian

GUŞA Am văzut-o mereu desenată pe un perete alb ca oasele ei. Nu eram trist, nu era tristă - un ţambal sălta batista în sus, iar bănuţii cli...

Literatură:
Să râdem cu orice preţ
de Răzvan Mihai Năstase

Râdeţi! Rădeţi mă, nu m-auziţi?! Dacă vă spun să râdeţi, râdeţi! Nu v-o cere oricine, că doar unul e Tudor Călin Zarojanu, editor la revista "Flacăra"...

Voci din public:
Librării care mor
de Ion C. ŞTEFAN

Există morţi fizice şi morţi spirituale; pe cele dintâi le înţeleg, deşi mă îngrijorează - având o explicaţie biologică; dar morţile spirituale sunt d...

Cerşetorul De Cafea:
Poveste cu sfîrşit adînc
de Emil Brumaru

(variantă publicabilă) Mergeau pe-o cărare subţire Cu tine mari fluturi în jug Lăsaţi ca un fel de-amintire A soarelui stins îndelung Şi s...

Critica ediţiilor:
Caragiale în antologii şcolare (2)
de G. Pienescu

Colaţionarea prin sondaj a celor 34 de antologii şcolare din prozele caragialiene cu cele două ediţii majore de Opere (4 vol., 1959-1962 şi 2 vol., 19...

Cartea Românească:
Cele mai frumoase tâlhării
de Daniel Cristea-Enache

E curios cum, la trei luştri şi mai bine de la Revoluţia din 1989, consecinţele palpabile ale acesteia (întreita libertate de informare, opinie şi exp...

Semn De Carte:
în Infernul cu prelungire
de Gheorghe Grigurcu

Un titlu de carte insolit: Tăbliţele de săpun de la Itşet-Ip. Cu o dureroasă cochetărie, dl Mihai Buracu ia distanţă astfel faţă de bolgia prin care a...

Cronică Literară:
Postmodernismul la lucru
de Ion Simuţ

Dumitru Ţepeneag aşază în centrul unei serii epice de trei romane un personaj cu un nume banal: Ion. Se joacă, glumeşte, dându-i ca nume de familie un...

Prepeleac:
Caftane şi cafteli
de Constantin Ţoiu

De obicei, tot revii asupra unei cărţi vechi pe care ai scris-o cu multă plăcere, chiar apucându-te râsul câteodată, în plin travaliu, cum mi s-a întâ...

Păcatele Limbii:
Limbajul autoprezentării
de Rodica Zafiu

Recomandările practice privind redactarea unui Curriculum Vitae sînt destul de încurajatoare pentru profesorii de română: aceştia le-ar putea chiar fo...

Cronica Ideilor:
Citindu-l pe Ion Ianoşi
de Sorin Lavric

Pe o carte al cărei autor ai avut prilejul să-l cunoşti o citeşti în alt fel decît pe una care se recomandă prin ea însăşi. Neîndoielnic că lucrul ace...

Literatură:
Poeme în reportofon
de Ion Gheorghe Recviem

Covoare, glii verzi... Urc şi cobor, cobor şi urc pe Istriţa, scara mea de pajere. Trăiesc pe-aici cum demult m-a văzut zăganul, vulturul cu pri...

Literatură:
FONTANA DI TREVI
de Gabriela Adameşteanu

".Singurul nostru înţeles depinde de măsura în care ceilalţi sunt dispuşi, chiar le place să ne plaseze în povestea lor. Ne convine sau nu, suntem doa...

Eseu:
Modele literare alternative
de Lucia Simona Dinescu

Un experiment literar poate fi considerat o deviere de la canonul stabilit până în momentul posibil al preluării experimentului respectiv în canon. Un...

Cronica Pesimistei:
Apărătorul meu undercover
de Ioana Pârvulescu

S-a publicat de curând un volum colectiv despre comunism, Cum era? Cam aşa... (a se vedea săptămâna viitoare recenzia lui Cosmin Ciotloş), la care am ...

Cronica Dramatică:
Iubirea şi Fedra
de Marina Constantinescu

Mărturisesc că nu mă număr printre admiratorii autoarei britanice Sarah Kane. Piesele ei, începînd cu "Blasted" din 1995, au făcut mare scandal. Au fo...

Cronica Filmului:
Turnesolul Rrrrevoluţiei
de Alexandra Olivotto

Deja s-a scris suficient de mult despre premiera lui Radu Muntean, Hîrtia va fi albastră, pentru a îmi permite să încep articolul cu o referire la pre...

Cronica Plastică:
Carnaval biblic
de Pavel Şuşară

Scriitorul şi artistul plastic nu se întîlnesc nici din întîmplare, dar nici nu-şi propun o unificare a discursului pornind de la repere îndepărtate o...

Muzică:
Aşa grăit-a Hipocrate
de Liviu Dănceanu

Există muzici pentru tot felul de oameni, dar există şi oameni pentru cantitatea enormă a muzicilor dintotdeauna şi de pretutindeni. Muzicile, aidoma ...

Premiul Nobel pentru Literatură:
Orhan Pamuk - Pe ţărmul european al Instanbulului
de Luminita Munteanu

"Povestaşul" Orhan Pamuk şi istoria sa oficială Pentru un "povestaş" care duce cu sine amintirile lumii, timpul este o iluzie. Iluzie este şi lum...

:
Tristeţi şi bucurii la Frankfurt pe MainTristeţi şi bucurii la Frankfurt pe Main
de Rodica Binder

Există evenimente prevăzute în programele oficiale ale unor manifestări, dar care, atunci cînd sunt percepute la "faţa locului", participativ, sparg c...

Prin anticariate:
Popasuri. Zăbave
de Simona Vasilache

Am luat, dintr-un anticariat (şi) de duminică, deschis amatorilor de promenadă, un volum de plimbări răbdătoare printre oameni şi cărţi: Subiect şi pr...

La microscop:
După 25 de ani
de Cristian Teodorescu

Întîlnirile la 20 de ani după absolvirea facultăţii mi se par fantomatice şi lucrînd prosteşte împotriva timpului. Am refuzat să merg la întîlnirea du...

Cronica TV:
Experiment cu Claustrina..
de Dumitru Hurubă

- fabulă fără morală - Prietenul Haralampy e încântat aflând din mai multe reportaje tevé că, în acest an, crengile multor pruni s-au rupt sub ...

Actualitatea:
Ochiul Magic
de Cronicar

Mitomanie în DACIA LITERAR| nr. 68, Bogdan Ulmu îl comemorează pe Mircea Grigorescu, spunînd încă din titlu un neadevăr: Un mare gazetar, aproape u...


Lista Autorilor din numarul curent