Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:41
(16/10/2002 - 22/10/2002)


Editorial:
Specializări pe cale de dispariţie
de Nicolae Manolescu

Un prieten îmi spunea, pe vremuri, că la anumite specializări medicale, prin tradiţie, preponderent masculine, solicitările au scăzut considerabil,...

Contrafort:
Iliescu, succesorul lui Iliescu
de Mircea Mihăieş

Într-un articol din revista 22, Cristian Preda ajunge - încă din titlu - la concluzia că la viitoarele alegeri prezidenţiale PSD-ul pare a avea di...

Actualitatea:
Lecţia de deschidere
de Solomon Marcus

O frumoasă tradiţie, căreia i s-a pus capăt sub comunism, dar care nu a fost reluată după 1989, este aceea a lecţiilor de deschidere în învăţămân...

Lecturi la zi:
Calea nesfîrşită
de Cătălin Constantin

O carte despre o călătorie, dar nu una obişnuită. Călătorul din cartea Ancăi Manolescu, de curînd apărută la Editura Paideia, e unul spiritual, iar ...

Lecturi la zi:
Utopia/distopia bibliografică
de Alexandra Olivotto

Dincolo de subtitlul ce figurează pe coperta cochetă a lucrării lui George Achim (Iluzia ipostaziată. Utopie şi distopie în cultura română), o sur...

Lecturi la zi:
Cronica unei înfrîngeri
de Iulia Popovici

Criticul literar Cornel Ungureanu a fost, timp de un an, director al Teatrului Naţional din Timişoara. A fost ales în funcţie în urma unui concur...

Cerşetorul De Cafea:
îngeri-Trăsni-Zdrobilă (Zbaterea maşinăriei de scris)
de Emil Brumaru

Ou figura dînsului, jur, nu i-am zărit-o niciodată. Şi nici nu doresc. Bănuiesc că-i înspăimîntătoare, frumoasă, rilkeană, necruţătoare prin bunăta...

Literatură:
Poezii
de Nicolae Tone

domniţa poesie face rondul de dimineaţă ea a venit plutind pe saboţi de sticlă albastră strălucind ca o bijuterie de mare fineţe gle...

Semn De Carte:
Un spirit liber
de Gheorghe Grigurcu

Dacă potrivit definiţiei lui André Gide jurnalismul este ceea ce va interesa mîine mai puţin decît azi, putem observa că textele lui Mihai Zamfir, g...

La o noua lectura:
Nicolae Velea
de Alex. Ştefănescu

Nicolae Velea s-a născut la 13 aprilie 1936 în comuna Cepari din judeţul Argeş. Părinţii lui, Gheorghe şi Dumitra Velea, erau amândoi învăţători. ...

Ochiul Magic:
De ce nu şi Brăila?
de Gabriel Dimisianu

Aflu din ziare şi de la televizor că edilii constănţeni şi-au propus să restaureze oraşul vechi, acela pe care l-a evocat Pavel Chihaia în romanul B...

JE EST UN AUTRE:
O persoană oficială: Goga şi confraţii
de Ioana Pârvulescu

Viaţa literară îi exclude foarte repede pe cei care o trădează, preferînd funcţiile oficiale, chiar dacă au fost cîndva nume literare mari. Jurnalel...

Literatură:
Un document de la 1700
de Marin Tarangul

Originalul documentului tradus mai jos a fost scris în limba rusă, lucru care mărturiseşte că autorul textului stăpînea această limbă cu mai multă u...

Avanpremieră editorială:
Salman Rushdie: Pămîntul de sub tălpile ei
de Antoaneta Ralian

Înainte de a fi fost cunoscut cititorilor - cel puţin cititorilor din România - prin opera sa bogată, insolită, plină de farmec, numele lui Salm...

Prepeleac:
Reflexe pariziene
de Constantin Ţoiu

Arivită din afară, întâi şi întâi, piramida chinezului din curtea interioară a muzeului Luvru ar putea să ţi se pară un melc stilizat conceput more ...

Păcatele Limbii:
Facil de zis...
de Rodica Zafiu

Între perechea de antonime moştenite - greu / uşor - şi cea a neologismelor facil / dificil echivalenţa e doar parţială, raportul - asimetric. Ca...

Teatru:
Cine a mai văzut tribunale la Polul Nord?
de Marina Constantinescu

Parcă ar fi un titlu al unei piese de Matei Vişniec. Aş vrea eu! Pentru asta îţi trebuie talent, timp, experienţă. Eu nu am făcut decît să prelucrez...

Cronica Filmului:
Dramele şi comediile zilelor noastre
de Miruna Barbu

În mod obişnuit toamna reprezenta sezonul celor cîteva filme mai deosebite dintr-un întreg an; în lunile septembrie şi octombrie distribuitorii d...

Cronica Plastică:
Zestrea, între document şi mitologie
de Pavel Şuşară

AŞA arată foaia de zestre, mai exact doar capitolul ei care se referă la bunurile imobiliare pe care Ştefan, cel de-al doilea fiu al lui Constantin ...

Literatură:
O scrisoare deghizată
de Matei Călinescu

Descartes îi scria în 1648, de la Paris, dintr-o casă în care locuia cînd venea de la Amsterdam, prinţesei Elisabeta de Boemia: "Aşa cum mă aflu ai...

Literatură:
Din Carnetul unui Pierde-ţară
de Paul Diaconescu

Numărul şi Linia în ţara în care ajunsese, maşina de perforat făcea patru găuri în loc de două. Foile de hârtie erau astfel de două ori mai ...

Scrisori portugheze:
Emigrantul portughez (I)
de Mihai Zamfir

C înd pleacă în lume şi îşi părăsesc ţara (mai ales din raţiuni economice), portughezii - odată ajunşi pe alt continent, într-o altă lume - nu uită ...

La microscop:
Opera domnului Constantinescu
de Cristian Teodorescu

Nu cred că dl Constantinescu a făcut bine adunînd într-o singură carte, de dimensiuni dezarmante, memorii, documente de tot felul şi analiza sa la c...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Dl Buduca n-are haz Dacă dl Manolescu n-are habar, dl Buduca n-are haz: o notă din CUVîNTUL (nr. 5) susţine că, nici mai mult, nici mai pu...


Lista Autorilor din numarul curent