Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:41
(18/10/2000 - 24/10/2000)


Editorial:
Cititul printre rînduri
de Nicolae Manolescu

Generaţiile vechi ştiu foarte bine ce a însemnat, vreme de două-trei decenii, a citi printre rînduri. O dată cu mica liberalizare din anii '60, cîn...

Contrafort:
Sâssâituri la F.N.I.
de Mircea Mihăieş

Ce m-a frapat de la bun început în escrocheria F.N.I. a fost împingerea în prim-plan a micilor păgubiţi. Ecranele televizoarelor au fost invadate ...

Actualitatea:
Situaţia romanului
de Gabriel Dimisianu

Am participat la "Colocviul romanului românesc", ediţia a II-a, desfăşurat recent la Sinaia şi organizat de Ministerul Culturii, Uniunea Scriitoril...

Scrisori portugheze:
Memorie
de Mihai Zamfir

Memoria popoarelor este mult mai scurtă decît memoria individuală. Ar trebui să ne punem serios întrebarea: prin ce mister abisal - pentru că...

Cronică Literară:
BIOGRAFIE ŞI APOLOGIE
de Alex. Ştefănescu

Un român la Hollywood Manuela Cernat, care şi-a făcut de multă vreme un nume în critica de film, dar şi în publicistica politică, combătând î...

Cronică Literară:
Memoriile unui hedonist
de Gheorghe Grigurcu

Constantin Beldie (1887 - 1954) a fost un literat şi un factor administrativ în domeniul culturii noastre din prima jumătate a veacului al XX-lea. V...

Lecturi la zi:
Un sapienţial vitalist
de Barbu Cioculescu

Treizeci şi trei de ani de poezie ai lui George Virgil Stoenescu îşi celebrează împlinirea într-un mirific volum antologic, oferind lectorului unul...

Lecturi la zi:
Şcolile Blajului
de Ion Buzaşi

S-a reeditat de curând prima istorie a Şcolilor Blajului. Autorul ei, Nicolae Brânzeu, absolvent el însuşi al acestor prestigioase instituţii de înv...


Recviem pentru rămăşiţele ideologiei comuniste
de Ileana Alexandra Orlich

"...nu e nimic nefiresc în faptul că trebuie să treacă ceva timp pentru ca evenimentele să devină trecut şi chiar mai mult timp pentru ca acestea să...


Poezie
de Gelu Vlaşin

20:48 primeşte-mă tu în dimineaţa asta cu ochiul împerecheat al întunericului primeşte-mă tu în braţul tău moale...

Cerşetorul De Cafea:
Îngerii mă trag de mîini
de Emil Brumaru

Îngerii mă trag de mîini, Degetele îmi lungesc, Străvezii şi nefiresc, Într-o clipă cît în luni De zile spre sîni ce-ţi cresc, Nu din trup, n...

Cronica ediţiilor:
O corespondenţă revelatoare
de Z. Ornea

Scriitor de formulă experientalistă sau a autenticităţii, care cultiva jurnalul ca modalitate de expresie, M. Blecher a creat, prin cele două rom...

Evocări:
Vinovaţi de îndelungată prietenie
de Mircea Horia Simionescu

Şi iată, ca în orele lungi ale lungii noastre prietenii, ţesute mărunt de-a lungul a şase decenii, momentul cântăririi în palmă a lucrurilor care n...

Păcatele Limbii:
Conversaţii
de Rodica Zafiu

În spaţiile noi de comunicare, unele zone (mesajele prin poşta electronică, revistele umoristice sau colecţiile de bancuri în Internet) invită la ...


Schiţă pentru studiul cenzurii în comunism
de Dan Lungu

O înţelegere mai amplă a rolului cenzurii ne este permisă dacă încercăm să-i găsim locul în efortul de transformare socială pe care şi-l propune put...

Dreptul la replica:
Scrisoare deschisă adresată Domnului Z. Ornea
de Matilda Caragiu Marioţeanu

Stimate Domnule Z. Ornea, În pagina pe care o publicaţi săptămânal în "România literară" la rubrica intitulată "Cronica ediţiilor", plecaţi,...

Profil:
Înaintarea spre centru
de Gabriela Duda

Gellu Naum reprezintă - ca şi André Breton - dovada vie a unei realităţi care se impune cu toată evidenţa: există un om suprarealist aşa cum există ...


Întîlnire G. Călinescu - Gh. Gheorghiu-Dej
de Ştefan Cazimir

În capitolul dedicat lui G. Călinescu al Amintirilor deghizate, Ov.S. Crohmălniceanu povesteşte cum a avut cîndva "proasta inspiraţie" de a-i suger...

Prepeleac:
Zeii lari
de Constantin Ţoiu

Se poate spune că abia în zilele noastre şi-a găsit romanul forţa de pătrundere în public precum şi în ceea ce priveşte tehnica multiplicării textul...


Artă chineză în România: Pictură în stil tradiţional
de Carmen Brad

O expoziţie de pictură chineză este fără îndoială un eveniment mai puţin obişnuit în peisajul cultural bucureştean. În anii din urmă, exceptînd un c...


Frumuseţea dansului
de Liana Tugearu

Sunt foarte mulţi ani de când publicul românesc nu a mai avut prilejul să vină în contact cu mişcarea coregrafică din China. Dacă India ne-a trimis ...

Cinema:
Toronto, ediţia "de argint"
de Irina Coroiu

Declarînd la unison "Sîntem un popor de cineaşti şi cinefili", canadienii au decretat a 25-a ediţie a Festivalului Internaţional de la Toronto ca fi...

Cronica Plastică:
Lumile succesive ale lui Onisim Colta
de Pavel Şuşară

Muzeul de Artă din Arad a deschis, de curînd, o personală a pictorului Onisim Colta, cea de-a doua expoziţie, după aceea a lui Ovidiu Maitec, apar...

Ochean:
Domnul Nelu povesteşte
de Paul Miron

Nu-l mai văzusem pe domnul Elly Purice de la o nuntă sau o înmormîntare. Dar cine murise sau se însurase n-am putut să aflu. Gazdele păreau şi ele n...

Cartea Straina:
Traducîndu-l pe Rilke
de Andreea Deciu

În ziua de 29 decembrie 1911 Rainer Maria Rilke murea în braţele medicului său, răpus de o leucemie descoperită prea tîrziu pentru a mai permite vi...

Pornind de la Valery:
Generalizări pripite
de Livius Ciocarlie

"Soldatul nostru are defectul neobişnuit de a vrea să înţeleagă" (I, 1103). Soldatul francez, bineînţeles. Nu numai soldatul. Studenţii bordelez...


Dubravka Ugresic - Împrumută-mi personajul
de Voichiţa Năchescu

"Nu sînt deloc convinsă că toate exilurile sînt traumatice. Patriile opresive sînt mult mai traumatice... Azi, din perspectiva exilului meu nomadic,...


BALLA Zsófia - Dungă purpurie, firicel sângeriu
de ---

Balla Zsófia s-a nãscut la Cluj, în anul 1949; este absolventa Academiei de Muzică (promoţia 1972). între 1972-1985 a lucrat ca redactor la emisiu...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

După trei luni După trei luni de absenţă, revista tinerilor scriitori din Republica Moldova, CONTRAFORT, revine pe piaţa publicaţiilor cultural...

La microscop:
Perdeaua de fum
de Cristian Teodorescu

În timp ce într-un stat cu care România se învecinează se schimba regimul, mai multe posturi de televiziune au transformat un tragic fapt divers,...


Lista Autorilor din numarul curent