Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:40
(09/10/2002 - 15/10/2002)


Editorial:
Domnul Zaharia Stancu
de Nicolae Manolescu

Aceste rînduri nu vor să fie nici o analiză critică (nu i-am recitit opera), nici o evocare propriu-zisă a omului (pe care l-am cunoscut tîrziu), ...

Contrafort:
Treptele lui Treptow
de Mircea Mihăieş

Cazul Treptow - istoricul americano-român, eroul unei sordide poveşti de pornografie şi pedofilie - e relevant nu atât pentru ceea ce deja se ştie,...

Actualitatea:
Menuet cu primul-ministru
de Barbu Cioculescu

Într-un mai de demult stabiliment de aburi strigând cineva "să iasă prostul din baie", careva scoase capul din apă, replicând: "da' ce, eu n-am pl...

Lecturi la zi:
Violenţă şi flori
de Roxana Racaru

Volumul de debut al lui Francisc Nona, cuprinde cîteva proze scurte, inegale ca valoare, în care se dovedeşte un prozator format deşi încă ezită î...

Lecturi la zi:
O iniţiativă binevenită
de Catrinel Popa

Despre A.E.Baconsky s-a scris destul de puţin în ultima vreme. Poet interesant şi controversat, autorul Fluxului memoriei pare să fi intrat într-u...

Lecturi la zi:
Cât teatru, atâta proză
de Marius Chivu

Ideea cărţii Ciprianei Petre - teza ei de licenţă - apare formulată clar încă din Preambul : "Dezolarea neconştientizată a unei voci auctoriale e...

Lecturi la zi:
Speciile jurnalului
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Jacques Le Rider este o mai veche cunoştinţă a cititorului român - şi totodată o referinţă importantă a interesului pentru spaţiul Europei Cen...

Lecturi la zi:
Confesiunile unui legionar cochet
de Tudorel Urian

Theodor Cazaban e un bărbat frumos, cu ochi enigmatici de Don Juan, cu mustăcioară cochetă şi părul ondulat, elegant pieptănat pe spate. Un dandy au...

Lecturi la zi:
Cervantes resuscitat
de Irina Marin

Atunci când în alcătuirea unei compoziţii literare se recurge la artificiul imagistic, extraliterar, unul din (cel puţin) două efecte posibile pot f...

Lecturi la zi:
Satir dansând
de Iulia Argint

Cartea domnului D.Hurubă aminteşte de dialogurile suspendate, absurde ale unor personaje caragialeşti, dialoguri din care se poate desprinde însă fă...

Cerşetorul De Cafea:
Îngeroioloiul (Zbaterea maşinăriei de scris)
de Emil Brumaru

De-o vreme lungă şi flămîntă în încîlceli îl tot pomenesc, aduc vorba alături de el, îi laud perseverenţa, severitatea, clemenţa, ciubotele care mă ...

Literatură:
Poezii
de Ion Tudor Iovian

lângă uşă după cursa de şoareci crapă de atâtea droguri şi sex şi spaimă Snow White a cartierului nu cade nici o stea din...

Semn De Carte:
Feminin versus masculin
de Gheorghe Grigurcu

Arena în care evoluează spectacolul liric al Paulinei Popa este cea, de pururi atracţioasă semnificaţie, a raporturilor dintre sexe. Cu precizarea c...

La o noua lectura:
Zaharia Stancu
de Alex. Ştefănescu

Deşi a colaborat începând din 1924 la revista Gândirea şi a fost un timp chiar director al ei, Zaharia Stancu (născut la 5 octombrie 1902 în comuna ...

Literatură:
Vînătorul de fuste
de Ion Vartic

Relatia ambiguă, intelectual-erotizată, cu o femeie mai în vîrstă decît el pare să-l atragă pe Cioran cu o anume constanţă. Astfel, Soranei Þopa îi ...

Literatură:
Scrisoarea a patra
de Victor Iancu

În numărul 30/2002 al României literare, reputatul istoric literar şi temut polemist Ştefan Cazimir se referă la câteva luări de poziţie anterioare...

Păcatele Limbii:
"Ata ete"
de Rodica Zafiu

O descriere lexical-stilistică şi sociolingvistică a limbii române ar trebui să cuprindă şi un capitol despre cuvintele şi expresiile care sînt simţ...

Prepeleac:
Reflexe pariziene IX
de Constantin Ţoiu

Nici o altă formă de artă, după ce văzusem primitivii Oceaniei din Pacific, nu mai rezista... Mergând maşinal în sens invers, intram acum, în răspă...

Literatură:
Ioan Holender: Ultimii ani în România
de Magdalena Mărculescu

IOAN HOLENDER se naşte la Timişoara în 1935 într-o familie din burghezia înstărită. Face studii tehnice şi, împătimit de operă, ia lecţii particular...

Eseu:
Democraţia fuzzy
de Vasile Dorobanţu

Discursul lui Pericle, ţinut în anul 431 îC, cu ocazia ceremoniei funerare organizate în onoarea soldaţilor căzuţi în bătălia de deschidere a războa...

Ochiul Magic:
Placul
de Adriana Bittel

Mai mult decît felul cum arată, contează pentru mine cum vorbeşte un om. Cineva îmi poate deveni simpatic sau dimpotrivă, doar ascultîndu-l. Limbaj...

JE EST UN AUTRE:
"Justul" care fierbe Jurnal politic 2.
de Ioana Pârvulescu

Goga nu e un mizantrop, nu e un cinic şi nici un mercenar. El critică din convingere, are "principii". E antisemit şi şovin din mare patriotism. Nu-...

Teatru:
Gară pentru trei
de Marina Constantinescu

Ce s-a întîmplat pe 11 septembrie 2001 în America ştie o lume întreagă. Dar pe 11 septembrie 1947, undeva în Moldova, după cel de-al doilea război m...

Teatru:
Omul din artist şi invers
de Magdalena Boiangiu

Dintre toate rolurile lui mari şi importante, nici unul luat în glumă, nu ştiu de ce îmi amintesc întâi de Bubnov, unul dintre locuitorii Azilului...

Cronica Filmului:
Spectatorule, fratele meu!
de Eugenia Vodă

Am mai scris, în această pagină, despre Occident. Depăşind entuziasmul de la prima vizionare (la Cannes, într-o sală plină şi hohotitoare), să vede...

Cronica Plastică:
Cărţi despre artişti
de Pavel Şuşară

La zece ani de la dispariţia Margaretei Sterian, pe lîngă manifestările oarecum uzuale pe care posteritatea artistei le-a consacrat deja- decerna...

Muzică:
Jurnal berlinez (1): Operă în piscină
de Valentina Sandu-Dediu

Citeam cu nostalgie în România literară incursiunile berlineze ale Ioanei Pârvulescu: porneau din acelaşi punct - Grunewald, Wissenschaftskolleg - ...

Muzică:
Muzica cea de toate zilele: Maestrul la 75 de ani
de Liviu Dănceanu

Probabil că încă suntem mefienţi la aniversări şi sărbătoriri. Supradozele de festivism prizate în evul roşu ne-au lecuit, se pare pentru mult timp...

Meridiane:
Wilhelm Waiblinger: Viaţa, poezia şi nebunia lui Hölderlin - mărturie de epocă
de Irina Airinei

Friedrich Hölderlin (1770-1843), unul din marii poeţi ai lumii, "se întunecă" la puţin timp după împlinirea vîrstei de 32 de ani. Ce s-a întîmplat...

Meridiane:
Studii româneşti la Udine
de Alexandru Niculescu

Din 1986, de când a început să funcţioneze Catedra de limbă şi literatură română (încredinţată celui care scrie aceste rânduri, acum profesor emeri...

Cronica TV:
Ratingul are sex
de Telefil

La TVR 1 o nouă echipă de prezentare a buletinului meteo: un comandant de navă aeriană, o stewardesă şi un copilot. A tour de rôle. Fără sare şi pi...

La microscop:
Statuie din bani publici
de Cristian Teodorescu

Nu înţeleg supărarea premierului că presa n-a căzut pe spate la constatarea că o promisiune aruncată la una dintre discuţiile sale săptămînale cu pr...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Buzura şi Semprun Două lucruri absolut remarcabile în LUCEARUL (nr. 32). Mai întîi, un interviu al dnei Mariana Criş cu dl Augustin Buzura....


Lista Autorilor din numarul curent