Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:38
(26/09/2001 - 02/10/2001)


Editorial:
Cartea la televiziune
de Nicolae Manolescu

Încheindu-şi, după un sfert de veac, celebrele sale emisiuni televizate Apostrophes (1975-1990) şi Bouillon de culture (1991-2001), Bernard Pivo...

Contrafort:
Planeta dezaxaţilor
de Mircea Mihăieş

Ce să mai scrii, despre ce să mai scrii când valorile în care crezi sunt atât de animalic atacate, când ideea cade retezată sub forţa nimicitoare a...

Actualitatea:
O sfidare fără precedent
de Barbu Cioculescu

Din primele clipe ale alcătuirii, încă fantasmatică, de imagini, pe ecranul televizorului, m-a încercat vertijul lucrului cunoscut şi cu obstinaţie...

Scrisori portugheze:
Copilul teribil (II)
de Mihai Zamfir

L-am numit pe António Lobo Antunes "copil teribil" al prozei portugheze din cauză că el şi-a propus - şi a reuşit, în mare măsură - să distrugă d...

Lecturi la zi:
Însemnări despre alţii
de Marius Chivu

Însemnări despre alţii În ultimii ani, dintr-o strategie de marketing, editurile scot pe piaţă tot mai multe cărţi cu caracter compozit. Divers...

Cronică Literară:
Debut ratat interesant
de C. Rogozanu

Încă multe edituri de la noi şi-au păstrat un prost obicei. Nu dau nici o informaţie despre autorul pe care-l publică. În cazul unei vedete poate ...

Semn De Carte:
Ultimul Cornel Regman (II)
de Gheorghe Grigurcu

Cînd vorbim de meşteşug, sîntem înclinaţi a avea în vedere rutina, lucrul în serie, industrios. Nimic mai străin însă decît acest aspect de textul ...

JE EST UN AUTRE:
Scriu pentru tine
de Ioana Pârvulescu

Întîmplări în irealitatea imediată, una dintre cele mai poetice cărţi scrise la noi între războaie, îşi află în întîmplările din realitatea vieţii ...


Poezii
de Corina Anghel

Dedicaţie timpurie S-a ghemuit în conul de umbră uitînd, reflectînd la mlădiţele tinere ce noaptea ies de sub ape - pe s...

Cerşetorul De Cafea:
Rugăciune laică
de Emil Brumaru

Doamne, nu mă istovi Fără rost, du-mă-n lumina Caldă-a miezului de zi, Mîngîie-mi faţa şi mîna, Caută-mi prilej de casă ...

Cronica ediţiilor:
Integrala Slavici (II)
de Z. Ornea

Universul recreat de Slavici este, cu adevărat, cel autentic ţărănesc. Nimic nu e contrafăcut, nimic nu e alterat, nimic nu e clintit din această g...


Momentul literar 1945-1948 - Frumuseţi glaciale
de Gabriel Dimisianu

De o soartă puţin obişnuită a avut parte singurul roman al lui Alexandru Vona, Ferestrele zidite. Scris în trei săptămâni ale anului 1947, a fost p...

Păcatele Limbii:
"În" sau "pe" Internet
de Rodica Zafiu

Noutăţile limbajului informatic, intrate rapid în uzul curent, nu sînt doar de tip lexico-semantic (cuvinte şi sensuri noi), fonetic şi ortografic (...


Un Gabriel Liiceanu surprinzător
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Îmi amintesc că în urmă cu mai mulţi ani, citind cu nesaţ Jurnalul de la Păltiniş, mi-a venit ideea să "parcelez" cartea pe teme de discurs. Tema ...

Avanpremieră editorială:
Memoriile Elenei Văcărescu
de Anca-Maria Christodorescu

Deşi scrisă în limba patriei adoptive, limba franceză, cartea de memorii a Elenei Văcărescu exprimă, de la o amintire la alta, de la un portret l...

Însemnări:
Despre jurnalul lui Victor Felea
de Ilie Constantin

De ce îmi rămăsese amintirea unei prietenii-solidarităţi ce va fi existat între Victor Felea şi mine? Constat că, între 1970 şi 1973, confratele m...

Primim:
Precizare
de George Muntean

Am fost nominalizat la Premiul Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2000, pentru volumul Eminescu - 100 de documente noi, Editura Eminescu. Mi...


Septembrie
de Gabriela Ursachi

"Calendarul republican" este adoptat de Convenţia naţională la 24 noiembrie 1793 şi funcţionează în Franţa postrevoluţionară pînă la 1 ianuarie 180...

Ochiul Magic:
Ochiul magic
de Alex. Ştefănescu

Strict confidenţial După deliberările din 10 septembrie 2001, când au stabilit cui vor reveni premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2000, membr...

Prepeleac:
Supliciul lecturii
de Constantin Ţoiu

Scriam mai demult că, în ce-l face mai puţin popular pe Balzac, faţă de atâţi alţi mari autori, poţi să consideri, întâi şi-ntâi, capacitatea sa nem...

Festivalul George Enescu:
Personalităţi şi ansambluri
de Dumitru Avakian

Este interesant de observat faptul că nu numai muzicienii solişti, nu numai dirijorii, pot etala - cum este firesc - date de creativitate, cu totu...

Festivalul George Enescu:
Valul britanic
de Ada Brumaru

Valul britanic Cinci orchestre din Anglia la Bucureşti! Cu London Philarmonic Orchestra (Filarmonica din Londra) şi The London Chamber ...

Festivalul George Enescu:
Partituri enesciene în versiuni inedite
de Elena Zottoviceanu

După cum se ştie, actuala ediţie a Festivalului ne-a adus bucuria de a vedea înscrisă în programul tuturor oaspeţilor străini câte o lucrare de Ge...


August Strindberg - Singur
de Gabriela Melinescu

Romanul lui August Strindberg, Singur (din care prezentăm în aceste pagini un fragment), este unic prin condensarea tuturor temelor scriitorului ş...

Cronica Traducerilor:
Ce sărbătoare, sub semnul poeziei...
de Irina Mavrodin

A traduce poezie, şi mai ales o poezie precum cea a lui Bacovia, este, cred eu, - dincolo de orice competenţe, de orice performanţe, care ele însele...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Talmeş-balmeş sau "Flacăra lui Adrian Păunescu" Al doilea număr din revista menită să poarte în lume cultul lui Adrian Păunescu este, ca şi pri...

La microscop:
Ce ar putea ascunde "dezvăluirile" lui CVTudor
de Cristian Teodorescu

Ultimele declaraţii ale lui Corneliu Vadim Tudor împotriva preşedintelui Iliescu au dus la coalizarea tuturor forţelor politice împotriva lui. Preş...


Lista Autorilor din numarul curent