Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:37
(18/09/2009 - 24/09/2009)


Actualitatea:
Europa, dragostea mea
de Vladimir SIMON

Minciună frumoasă, adevăr urât Ca majoritatea celor născuţi şi alfabetizaţi în mileniul trecut, pentru mine Europa a însemnat tărâmul făgăduinţ...

Contrafort:
Mic tratat despre doliu (5)
de Mircea Mihăieş

O altă cauză importantă a trecerii doliului într-un plan de penumbră o constituie teh­no­lo­gizarea accelerată a activităţilor sociale - inclusiv a ...

Despre literatură cu bucurie:
Noroc picat din cer
de Ioana Pârvulescu

Destinatar: Domnul Profesor Mihai Zamfir Domnule Profesor, Aţi publicat de curând în România literară un studiu despre Alexandru Macedonski,...

Cronica Ideilor:
Surprizele selecţiei
de Sorin Lavric

Multora dintre cititori cărţile de popularizare a darwinismului le sună incomod şi iritant. E în ele o voinţă de a-i rupe de obişnuinţe şi de a le a...

Cronică Literară:
Un roman de fiţe
de Cosmin Ciotloş

Are şi n-are dreptate Paul Cernat să măture pe jos cu cel de-al treilea roman al lui Mihnea Rudoiu. Căci pentru a face asta cronicarul Observatorulu...

Poezii:
Poezie
de Carmen Elisabeta Puchianu

La Braşov trăieşte o scriitoare de limbă germană, specimen rar azi în România; ea duce mai departe ştafeta generaţiei de aur a tinerilor poeţi germa...

Prin anticariate:
Desen discret
de Simona Vasilache

Probabil că pictorul Alexandru Basarab, căruia Victor Stoe îi dedică exemplarul din Vedenii (Cultura Poporului, cca. 1930) pe care-l am în faţă, şi-...

Cerşetorul De Cafea:
Chiar lucrurile au altfel de umbre-acum…
de Emil Brumaru

Chiar lucrurile au altfel de umbre-acum, Mai reci, mai groase, sprijinind pereţii De aburi moi ai burei dimineţii Prin care îngerii pornesc la drum...

Coupe-Papier:
Un mare om
de Alex. Ştefănescu

Cicerone Ioniţoiu (născut la 8 mai 1924) contrazice, prin întreaga sa existenţă, ideea despre lipsa de reacţie a românilor faţă de teroare şi înjosi...

Semn De Carte:
O carte despre Cameleonea
de Gheorghe Grigurcu

În serile frumoase de vară din jurul anului 1990 îl întîlneam deseori pe Leonte Răutu, plimbîndu-se tacticos pe Bulevardul Elisabeta, în preajma Ciş...

Restituiri:
De la Marx citire
de Mihai Zamfir

Sunt frapante asemănările dintre Gherea şi Hasdeu în ceea ce priveşte circumstanţele biografice ale venirii lor în România şi ale afirmării lor ca l...

Lecturi la zi:
Duhul lui Ceauşescu
de Tudorel Urian

O singură povestire din volumul lui Daniel Drăgan, Fantoma, este scrisă după căderea regimului comunist: cea care dă titlul cărţii. Dar ce povestire...

Prepeleac:
Actualitatea
de Constantin Ţoiu

Vocea de la miazănoapte Aşezaţi într-un colţ în odaia miresei, cu ştergare şi blide agăţate pe pereţi, privim jocul din Oaş, - cel mai frumos joc...

Păcatele Limbii:
Bolduire
de Rodica Zafiu

O parte din terminologia tipografică, preluată de programele informatice de editare de text, a intrat în uzul curent. În cazul limbii române, proces...

Inedit:
Scrisori de la I.D. Sîrbu
de Maria GRACIOV

" Venit mors velociter Rapit nos atrociter..." (Gaudeamus Igitur) Exact cu trei luni înainte de începerea tulburărilor din decembrie 1989, la ...

Restituiri:
Mioriţa şi Mircea Eliade
de Şerban Cioculescu

În volumul Dialoguri literare (Editura "Minerva", Buc., 1987) , Şerban Cioculescu preciza că generaţia din care făcea parte Mircea Eliade era mai de...

Polemici:
Două întrebări
de Florin MANOLESCU

Se dedică dnei profesoare Mariana Cheroiu, care a făcut posibilă această dispută. Potrivit ingenioasei şi totodată înfricoşătoarei dileme a spînz...

Lecturi:
Un eseu monografic
de Teodor Vârgolici

În mod firesc, personalitatea complexă a lui Victor Papilian (1888-1956), care şi-a desfăşurat cea mai mare parte a vieţii şi activităţii sale în Tr...

Arte:
Festivalul Bayreuth 2009 (I)
de Mihai CANCIOVICI

Pentru iubitorul operei lui Richard Wagner a urca pe colina verde spre Festspielhaus constituie împlinirea unui vis greu de realizat şi, în cele din...

Festivalul George Enescu:
Mari momente de muzică
de Dumitru Avakian

O întâlnire cu dirijorul Marek Janowski reprezintă contactul cu istoria vie a muzicii europene de tradiţie germană şi austriacă. Aflat în pragul s...

Cronica Filmului:
Ecce Homo
de Angelo Mitchievici

Din păcate, este foarte posibil ca ultimul film al regizorului danez Lars von Trier să nu poată fi văzut pe marile ecrane în România, în special din...

Cronica Plastică:
Turism şi mitologie la Balcic
de Pavel Şuşară

Printre multele schimbări pe care anul 1989 le-a adus în viaţa publică românească a fost şi redobîndirea posibilităţii de a vizita Balcicul. Un loc ...

Eseu:
Igor Irkevici - Istoria frumuseţii sovietice
de Leo Butnaru

În memoria patinajului artistic sovietic Lumea sovietică pleacă cu greu. Ea miroase urât, tuşeşte convulsiv, vlăguită, nu mai este în stare să de...

Meridiane:
Eseul ca dar preţios
de Elisabeta Lăsconi

Ieşirea din umbră De aproape două decenii, cu alternanţe spectaculoase, ficţiunea şi confesiunea ocupă alternativ "tronul" şi iau în stăpânire "î...

Meridiane:
William Ross - iubirea ca fataliate
de Simona-Grazia Dima

Arhipelagul Hebridelor, din nord-vestul Marii Britanii adăposteşte nu doar unicate ale naturii (flori şi păsări rare, ori câmpia costieră numită mac...

Post restant:
Din poemele unui pictor
de Constanţa Buzea

FILIP KÖLLÖ Ţin să vă mulţumesc pentru poemele publicate. Mă încurajează. Mi-am însuşit şirul oranj al cuvintelor dvs. vis-ŕ-vis de mine. Strădanii...

La microscop:
Dimineaţă senină
de Cristian Teodorescu

Primarul îşi începea ziua mahmur şi o încheia uneori puţin ameţit. Cel mai adesea, în ultimele două luni, ajungea acasă atît de beat, încît nu mai e...

Din Cartea cu fleacuri:
Cât de negru a fost dracul
de Livius Ciocarlie

Perspectiva (neconfirmată) a retipăririi volumului autobiografic Clopotul scufundat (Cartea Românească, 1988) m-a determinat să-l recitesc. ştiam că...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

Prietenul la nevoie se cunoaşte În revista Timpul din august 2009 scriitorul Andrei Zanca îşi povesteşte cu amărăciune neverosmila experienţă de ...


Lista Autorilor din numarul curent