Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:37
(17/09/2003 - 23/09/2003)


Voci din public:
Si tacuisses...
de Alexandru Niculescu

Dacă nu ar fi scris domnul C. Stănescu în Adevărul literar şi artistic (XII, 677, 5 august 2003) editorialul Baliverne… în care semnala „balivernele...

Contrafort:
Schizofrenia militans
de Mircea Mihăieş

Prin anii ’80, câţiva prieteni care aveau să facă serioase cariere literare, se specializaseră în parodierea cruntă – muzică şi text – a „creaţiilo...

Actualitatea:
Dreptul de a asculta greierii
de Mihai Floarea

Perioada estivală se caracterizează printr-o firească relaxare a vieţii sociale. Un duh de ducă începe a bîntui cu însufleţire începînd cu a doua ...

Lecturi la zi:
80 de ani, 14 mărturii
de Iulia Popovici

80 de ani, 14 mărturii Cu activitatea de culegător de istorie orală a lui Zoltán Rostás, cititorul a făcut cunoştinţă acum un an...

Lecturi la zi:
Publicistul Vinea
de Adina-Ştefania Ciurea

Puţini contemporani de-ai noştri îl cunosc pe Ion Vinea în ipostaza de publicist. Contemporanii poetului controversat care şi-a întârziat publicar...

Lecturi la zi:
Pionierii postmodernismului românesc
de Tudorel Urian

Inteligentă şi cultivată, distinsă şi plină de spirit, respectată pentru calitatea intelectuală a intervenţiilor sale publice, admirată pentr...

Lecturi la zi:
Recuperare
de Ion Buzaşi

A apărut, datorită lui Ion Mărgineanu această culegere de pagini memorialitice dedicate lui Iosif Pervain. A fost un profesor remarcabil la Filolog...

Cerşetorul De Cafea:
Ar trebui o scrisoare voioasă, suplă, muşchetară
de Emil Brumaru

Stimate domnule Lucian Raicu, Ar trebui o scrisoare fericită, uşoară, şepticoloră, ca de la fluture zvăpăiat la fluture meditabund pe-o păpă...

Semn De Carte:
Despre ridicol
de Gheorghe Grigurcu

Traian Ştef a elaborat un soi de monografie a ridicolului. Gest mai curînd previzibil decît insolit, la intersecţia coordonatei noastre spaţial-mora...

Literatură:
Resemnarea cavalerilor
de Al. Săndulescu

Probabil că nici o revistă n-a făcut la noi mai mult pentru recuperarea exilului literar românesc decât Jurnalul literar şi pe lângă el, editura ...

Prepeleac:
Fără şase 1OO (II)
de Constantin Ţoiu

Al Cazaban, nonagenarul în formă, povesteşte mai departe: Zece lei mi-a dat Caragiale pentru prima mea schiţă apărută în Moftul român – era un o...

Păcatele Limbii:
„Hai pa”
de Rodica Zafiu

Aminteam săptămâna trecută, în legătură cu saluturile noi, de formula „hai pa”, la modă în limbajul actual al tinerilor. Formula este înregistrată...

Cronica Optimistei:
Lexiconul fleacurilor
de Ioana Pârvulescu

Mi-ar plăcea să public cîndva o carte de mărunţişuri. Un dicţionar în care să adun tot soiul de mici descoperiri inutile pe care le-am făcut citi...

Literatură:
Caragiale statuie
de Ştefan Cazimir

Documente inedite „Bună-i sarea în bucate, Iar sărarul multe poate...” (folclor vîlcean) Povestea a mai fost ...

Literatură:
Mircea Eliade – inedit
de Simona Cioculescu

Anul 1970 a fost pentru Mircea Eliade un an marcat de trei evenimente importante. Pe 7 ianuarie, a fost numit Doctor Honoris Causa of Human lettr...

Teatru:
Un decor de stări şi stări în decor
de Marina Constantinescu

Întotdeauna la şedinţele de redacţie, de cînd am păşit aici, ochii mi-au picat invariabil şi îndelung, uneori, pe un panou mare şi impozant ce do...

Cronica Plastică:
Radiografii la minut
de Pavel Şuşară

Între autohtonism şi sincronism După 1990 arta românească a fost puternic marcată de două tendinţe majore şi egal îndreptăţite î...

Interviu:
Jean-Jacques Wunenburger: „Prea multe imagini ucid imaginaţia”
de Muguraş Constantinescu

Jean-Jacques Wunenburger, co-director al Centrului de Cercetare a Imaginarului şi Raţionalităţii „Gaston Bachelard” din Dijon este demnul urmaş al...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Dacă eroina nuvelei dvs., Ana, copilul ţinut din scurt de o bunică înţeleaptă, are ceva din copilul care aţi fost, aş putea să cred şi să vă sp...

La microscop:
Bancuri proaste în contul României
de Cristian Teodorescu

Nici după ce şi-a tratat glanda tiroidă în Germania, dl Adrian Năstase n-a renunţat la plăcerea sa de a face bancuri proaste pe seama cui nu e caz...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

„Am a-ţi spune că a fost charmant” De patru ani, în ziua de 28 a fiecărei luni, apare la Ploieşti revista culturală AXIOMA, fina...


Lista Autorilor din numarul curent