Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:37
(18/09/2002 - 24/09/2002)


Editorial:
Pe înţelesul celor care citesc
de Nicolae Manolescu

M-am gîndit să scriu, după ce voi încheia Istoria critică în "format" mare, o mică Istorie a literaturii române pe înţelesul celor care citesc. Trei...

Contrafort:
Diplomaţia lui Oblomov
de Mircea Mihăieş

Hodoronc-tronc, puterea a decis să-şi medalieze ambasadorii. Pentru care merite? veţi întreba. Vă întrebaţi degeaba. A devenit România o ţară pl...

Actualitatea:
Globalizare şi culturi naţionale
de Nichita Danilov

În cadrul Colocviului Internaţional al scriitorilor minorităţilor naţionale care s-a desfăşurat, sub egida Uniunii Scriitorilor şi UNESCO, în urm...

Lecturi la zi:
Recapitulări, nu revizuiri
de Roxana Racaru

Dramaturgia românească, genul situat cel mai mult în umbră din toată literatura română postbelică, necesită revizuiri, cu atît mai mult cu cît nu ...

Lecturi la zi:
Metafora revelatorie
de Irina Marin

Volumul de poezie Acul şi steaua al domnului Gheorghe Grigurcu se înscrie în zona metaforicului revelatoriu. De dimensiuni reduse, epigramatice, poe...

Lecturi la zi:
Critică supravegheată
de Marius Chivu

E foarte greu să judeci critic cartea unui autor recent dispărut dintre noi fără a încerca un sentiment de pioşenie, semn al unei legături inexpl...

Lecturi la zi:
Metodele lui Frédérick Tristan
de Dorin-Liviu Bîtfoi

În 1983 Frédérick Tristan câştigă ca romancier Premiul Goncourt. Un an mai târziu devine profesor de iconologie paleocreştină la Institut des car...

Cronică Literară:
Tinerii între ei
de C. Rogozanu

Cartea de debut a Ceciliei Ştefănescu stă sub semnul viziunii cenaclu-lui Litere, anii '95 -'97, cenaclu condus de Mircea Cărtărescu: tematica în p...

Literatură:
Septembrie
de Gabriela Ursachi

Centenarul lui Şerban Cioculescu, preocupîndu-ne anul acesta concomitent cu al lui Vl. Streinu ori Anton Holban, constituie imboldul de a reciti "to...

Cerşetorul De Cafea:
Vechi cotidian de gingăşia (1)
de Emil Brumaru

Dragă Mugur, am impresia că prea facem caz de vîrstă. Nu numai acum, oricînd. La optsprezece ani ne văităm că avem doar atît. La vreo treizeci î...

Literatură:
Poezie
de Ion Chichere

În cub în cub barbar şi fără sentiment/ domnule bacovia/ întristat trăiesc/ şi ţara ta acuma-i de omor/ şi jaf cîinesc/ şi tac cu toţii/ ...

Semn De Carte:
Barocul damnării
de Gheorghe Grigurcu

E posibil să fi avut dreptate Dámaso Alonso cînd a afirmat că "în acest moment nu există altă cale de a defini arta noastră decît prin concepte ne...

La o noua lectura:
Alexandru Philippide
de Alex. Ştefănescu

Biografie După război, timp de peste două decenii, Alexandru Philippide nu publică nici o carte de versuri. Această grevă lirică trece însă a...

Literatură:
Un răspuns (inutil)
de Alexandru Niculescu

Am citit cu surprindere intervenţia (la rubrica "Voci din public", România literară, 33/ 2002, p. 21) în care dl Mircea Platon din Iaşi susţine că...

Cronica ediţiilor:
"Singurătatea mea populată de cărţi"
de Cornelia Ştefănescu

Pe Alexandru Busuioceanu, autorul "jurnalului" al cărui titlu mi l-am însuşit pentru cronica de faţă, realizatorul ediţiei, dl C. Popescu-Cadem îl ...

Prepeleac:
Reflexe pariziene VI
de Constantin Ţoiu

Joi, unsprezece iulie, pe la amiază, mă întorc de la Bordeaux la Paris cu T.G.V.-ul, trenul de mare viteză. Incomodat de un tânăr american care ...

Păcatele Limbii:
Anglicismele în Europa
de Rodica Zafiu

Inutile şi repetitive, lamentaţiile puriste pe tema invaziei de cuvinte şi calcuri din engleză sînt la îndemîna tuturor - mai cu seamă a nespecialiş...

Memorialistică:
Fiica faraonului
de Petru Popescu

Chiar înainte de fuga mea din România, s-a răspândit zvonul că fiica faraonului, Zoia Ceauşescu, a pus ochii pe cel mai citit scriitor al tinerei g...

Ochiul Magic:
Merci, Renault!
de Alex. Ştefănescu

S-au împlinit, de curând, cinci ani de când mi-am cumpărat un Renault 19 Europa. în aceşti cinci ani, maşina nu s-a defectat niciodată. Vara sau ia...

Literatură:
Un om norocos?
de Tudorel Urian

Puţine dintre personalităţile diasporei revenite în ţară după decembrie 1989 au dobîndit notorietatea şi popularitatea lui Neagu Djuvara. Prin elega...

JE EST UN AUTRE:
Calea lui Bacchus
de Ioana Pârvulescu

Scriindu-şi cartea despre Flaubert - un fel de reconstituire, din cîteva oscioare, atît a dinozaurului, cît şi a lumii lui dispărute - Julian Barne...

Muzică:
Interviu cu Alexandru Tomescu - tînără vedetă
de Dumitru Avakian

Nu sunt numeroşi muzicienii care, la vârsta sfertului de veac, să se fi afirmat cu asemenea vigoare în peisajul actual - românesc şi internaţiona...

Cronica Filmului:
Ziua Raţei moarte
de Eugenia Vodă

Dacă vreţi să vă distraţi inteligent, treceţi peste titlul cu parfum de film ieftin şi mergeţi să vedeţi Totul despre băieţi (titlul românesc), ada...

Cronica Plastică:
Sculptorul şi Poetul
de Pavel Şuşară

Vasile Gorduz a realizat un bust al lui Ioan Alexandru. în acest moment nu ştiu cum arată lucrarea şi nici nu ştiu exact care este destinaţia ei. A...

Festivalul "Zile şi Nopţi de Literatură":
Michel Déguy
de Dinu Flămând

Gisants - zaceri, stratificări, zăcături şi nu prea, dar nu chiar zăcăminte şi nici straturi, după cum nici doar simple depuneri şi nici doar indo...

Festivalul "Zile şi Nopţi de Literatură":
J.J. Armas Marcelo
de Simona Sora

J.J. ARMAS MARCELO este unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori spanioli contemporani. Născut în 1946 în Las Palmas de Gran Canaria, Armas Marcelo ...

Festivalul "Zile şi Nopţi de Literatură":
Ghenadi Aighi
de Nichita Danilov

Ghenadi Aighi, de origine ciuvaşă, este considerat a fi unul dintre puţinii inovatori ai liricii contemporane ruse. Aparţinînd, ca vîrstă, generaţi...

Meridiane:
Alberto Manguel: Profesia, cititor
de Micaela Ghiţescu

Autor al unei Istorii a lecturii recent apărute în traducere portugheză, Alberto Manguel, canadian de 54 de ani, fluent în spaniolă, scriitor de lim...

Cronica TV:
Ghici cine vine la OTV
de Telefil

Săptămîna asta n-a fost chip să-l determine cineva pe Telefil, colaboratorul nostru permanent, să-şi scrie cronica t.v. N-a vrut cu nici un chip. M...

Scrisori portugheze:
După zece ani
de Mihai Zamfir

Recent-încheiata Conferinţă de la Johannesburg este percepută identic de la Lisabona ori de la Bucureşti: o minte cât de cât lucidă nu poate apreci...

La microscop:
Precipitata memorialistică a lui Radu Vasile
de Cristian Teodorescu

Am citit de curînd cartea fostului premier Radu Vasile, Cursă pe contrasens. Pentru amatorii de răfuieli politice memoriile dlui Vasile sînt, prob...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

O publicaţie cu de toate Al doilea număr al COLUMNEI de la Tg. Jiu, revista trimestrială dirijată de dl Gh. Grigurcu, are de toate: critică, fi...


Lista Autorilor din numarul curent