Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:36
(11/09/2002 - 17/09/2002)


Editorial:
Tita
de Nicolae Manolescu

A murit Tita Chiper Ivasiuc, soţia romancierului dispărut la cutremurul din 1977, ea însăşi prozator şi reporter, leneşă autoare a unei singure căr...

Contrafort:
11 Septembrie. Instrucţiuni de întrebuinţare
de Mircea Mihăieş

Ce facem cu 11 Septembrie? Unde îl plasăm, în biografia lumii şi, deopotrivă, în biografia noastră? Un sfârşit de lume sau un început de lume? Un no...

Actualitatea:
Dubla pledoarie
de Mihai Bădic

Incredibil de multe lucruri se pot învăţa citind cărţile hulite. Ele nu sunt niciodată eronate în mod absolut. Fiindcă, dacă ar fi aşa, nu am avea ...

Lecturi la zi:
O ediţie nouă a Cărţii despre Tao
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Încerc, ori de câte ori aflu despre traducerea în premieră a vreunui autor fundamen-tal, o anume curiozitate febrilă. Când autorul în cauză are şa...

Lecturi la zi:
Clujul literar
de Alexandra Olivotto

Dincolo de titlul - poate puţin sarcastic - al celui de-al doilea volum de interviuri cu scriitori clujeni întocmit de poeta Flavia Teoc (Din Capita...

Lecturi la zi:
Romanul unei poete
de Irina Marin

Romanul Rodicăi Braga este, în mod vădit, romanul unei poete. O spune, de la întâia pagină, tonul povestirii şi grija pentru cuvântul bine ticluit...

Lecturi la zi:
Eseuri de Teodor Mazilu
de Cristina Ionica

Printre propunerile pe anul acesta ale Editurii Albatros se numără Ipocrizia disperării, reeditare a volumului apărut în 1972 la Cartea Româneasca ...

Cronică Literară:
Felicia Mihali - romanele scrise în România
de Luminiţa Marcu

Felicia Mihali a fost timp de 7 ani redactor de cultură la un cotidian cunoscut din România. în acest răstimp a scris trei romane. Din 2000 a plecat...

Cerşetorul De Cafea:
Şi inima va fi un raft adînc şi cald...
de Emil Brumaru

Prietenia e o disciplină. După cum, tot o disciplină este şi parfumul. Să nu ne ducă în eroare dezordinea lui; ştie că trebuie să fie mirosit. Caută...

Literatură:
Flori de câmp
de Ovidiu Genaru

Aproape O ajung din urmă şi o întreb dacă este ea "Eu sunt", îmi răspunde, "Eu în carne şi oase". Observând-o atent, am dubii: este şi nu e...

Semn De Carte:
Un optzecist întîrziat
de Gheorghe Grigurcu

Optzecist întîrziat, "ultimul care debutează editorial", după cum ne atrage atenţia Nicolae Manolescu, într-un Cuvînt înainte, Liviu Georgescu (născ...

La o noua lectura:
Virgil Teodorescu
de Alex. Ştefănescu

Un suprarealist în Marea Adunare Naţională Virgil Teodorescu (născut la 15 iunie 1909 în comuna. Cobadin din judeţul Constanţa) a debutat, co...

Literatură:
Poezia şi proza lui Matei Vişniec
de Ioan Holban

Pare ciudat şi, oarecum, în afara "cestiei" să scrii despre Matei Vişniec, fără a pronunţa nimic asupra dramaturgiei sale; altfel spus, primul Vişni...

Păcatele Limbii:
Ipoteze onomastice
de Rodica Zafiu

Sper ca motivaţia subiectivă uşor de bănuit în alegerea ca temă de discuţie a numelui Rodica să poată fi scuzată: e normal ca direct interesaţii, ce...

Literatură:
Departe de echilibru
de Mircea Naidin

Referindu-se la domeniul ştiinţelor naturii, fizicianul Ilia Prigogine afirma că, în momentul în care un sistem ajunge "departe de echilibru", se pi...

Prepeleac:
Reflexe pariziene
de Constantin Ţoiu

V Nu am avut niciodată idei năpraznice de dreapta. Dar, privind mizeria bucureşteană, dezolarea din cartierul ilustru năpădit de hoardele de ...

Literatură:
Interviu inedit cu Vlaicu Bârna despre Ion VINEA - poet, prozator şi ziarist de mare clasă
de Nicolae Tone

Interviul de faţă l-am desprins din tomul: ALDEBARAN. Amintiri despre Ion Vinea, inedit încă, pe care îl vom publica în curând. Face parte dintr-...

Ochiul Magic:
Drept la replică?
de Gabriel Dimisianu

Cititorii "României literare" au observat, desigur, numeroasele intervenţii polemice care apar în revistă în numele dreptului la replică. Uneori a...

Literatură:
Reţete neştiinţifice pentru combaterea antisemitismului
de Gina Sebastian Alcalay

Cînd ripostam în adolescenţă unui prieten scriitor, mai în vîrstă decît mine: "Istoria omenirii e în noi", remarcă pe care n-o citisem în altă parte...

JE EST UN AUTRE:
Lecţia
de Ioana Pârvulescu

Mihai Zamfir a debutat în publicistică la 49 de ani. Cum se întîmplă şi în literatură (ajunge să ne gîndim la Arghezi, la Hortensia Papadat-Bengescu...

Teatru:
Generozitatea artistului de cursă lungă
de Marina Constantinescu

În tot peisajul românesc, Teatrul Act este singurul independent. Deşi pare ciudat, aceasta este realitatea. Trebuie să recunosc faptul că multă vre...

Muzică:
Clasicism muzical
de Dumitru Avakian

Revenite în actualitatea vieţii artistice, anume momente din trecutul muzicii româneşti, creaţii ale deceniilor primei jumătăţi a secolului XX, cr...

Cronica Filmului:
Distracţie cu CIA, la Praga
de Eugenia Vodă

Anthony Hopkins e unul dintre acei mari (şi rari) actori care pot să joace, la fel de memorabil, Regele şi Valetul. De la Leul în iarnă (debutul ...

Cronica Plastică:
Regizorul şi actorii
de Pavel Şuşară

Sub titlul Despre ucenicie, a apărut de curînd (Editura Anastasia, colecţia "Document", 212 pag.) o consistentă carte de interviuri, de fapt discuţ...

Interviu:
Hans Bergel - suferinţă şi iertare
de Rodica Binder

Hans Bergel - la cei peste 75 de ani pe care-i avea cînd l-am întîlnit la Institutul Român de Cultură "Titu Maiorescu" din Berlin - m-a frapat înt...

Corespondenta din Stockholm:
Coroana ştiinţei
de Gabriela Melinescu

Între 1-8 iunie au avut loc adevăratele zile de sărbătoare ale naşterii oraşului Stockholm - în ele a fost inclusă şi ziua naţională a Suediei (6 i...

Meridiane:
Jan Kott
de Olga Zaicik

În ajunul Crăciunului, la 23 decembrie 2001, a dispărut Jan Kott, cunoscut şi recunoscut printre teatrologi şi nu numai - în special - pentru două c...

Meridiane:
O pasiune pentru România
de Alexandru Niculescu

Colega şi prietena noastră, doamna prof. Libu"e Valentová (de altfel, corespondentă a României literare în Republica Cehă) ne-a adus, de curând, ...

Cronica TV:
Fotbal fără blaturi
de Telefil

Trebuie să recunoaştem, stimaţi iubitori ai sportului, că fotbalul românesc (presupus) fără blaturi din primele etape ale noului campionat n-are nic...

La microscop:
Avortonii mediatici
de Cristian Teodorescu

Dacă am numărat bine, apar acum în capitală nu mai puţin de 16 cotidiane, cu Dimineaţa - de-o mai fi existînd - 17, plus două ziare de sport şi una ...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Poezie Foarte rar rubricile de Revista revistelor consemnează apariţii de poezie. Dacă nu se citeşte poezia, de ce s-ar citi comentarea ei, n...


Lista Autorilor din numarul curent