Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:36
(12/09/2001 - 18/09/2001)


Editorial:
Toamna se numără manualele
de Nicolae Manolescu

Din cauza M.E.C., proverbul (adaptat) din titlul articolului meu sună ironic. M.E.C. a făcut tot posibilul ca numărătoarea cu pricina să nu fie cor...

Contrafort:
Spre NATO, cu securiştii-n frunte!
de Mircea Mihăieş

Bizara încurcătură de la fundaţia, revista şi partidul România Mare au scos în evidenţă o trăsătură încă puţin studiată a activităţii "tribunului...

Actualitatea:
Apel patetic
de Tudor Călin Zarojanu

În anii Epocii de Aur apăreau în România destule cărţi bune. Acesta este un fapt, pe care istoria literară este obligată să îl accepte, indiferent...

Scrisori portugheze:
Copilul teribil (I)
de Mihai Zamfir

Copilul teribil al prozei portugheze se numeşte António Lobo Antunes. Unul dintre ultimele sale romane a apărut de curînd în româneşte la Editura ...

Lecturi la zi:
Primăvara halucinantă a lui Miller
de Iulia Alexa

Primăvara halucinantă a lui Miller Primăvara neagră apare în urma şederii la Paris a lui Miller, într-o atmosferă de boemă bizară, elab...

Cronică Literară:
În aşteptarea dezbaterilor
de C. Rogozanu

Tradiţie şi libertate este o carte foarte importantă pentru un profil complet şi complex al omului de cultură Virgil Nemoianu. Sînt strînse în volu...

Semn De Carte:
Despărţirea de mitologie
de Gheorghe Grigurcu

Construită, în timp, pe două registre, cu o aparent radicală deosebire, creaţia lirică a poetei şi pictoriţei clujene Mariana Bojan e în măsură a-şi...

JE EST UN AUTRE:
Poemul din pudrieră
de Ioana Pârvulescu

Saşa Pană scrie... ca să nu fluiere". Sub acest titlu a apărut răspunsul redactorului revistei unu la o amplă anchetă literară din 1935 a revistei F...


Pregătiri pentru Marea Călătorie
de Gheorghe Mocuţa

într-o dimineaţă de ianuarie a noului mileniu m-am trezit mai devreme şi am început să scriu de mult timp îmi stă pe limbă vârtejul ace...

Cerşetorul De Cafea:
De spus la gura sobei şi-a iubitei (1)
de Emil Brumaru

îngerii dau foc la case Sfinţilor să le-amiroase Dulce,-n raiuri de mătase, Sufletele noastre grase. Şi fecioarelor zmulg...

Cronica ediţiilor:
Final de jurnal
de Z. Ornea

Am comentat fiecare volum (din cele cinci cîte au apărut) din jurnalul lui C. Rădulescu-Motru, intitulate Revizuiri şi adăugiri. De-abia acum am gă...


Publicistica românească - ieri şi azi
de Valeria Guţu Romalo

Aspiraţia de restabilire a legăturii cu trecutul poate fi considerată una din particularităţile societăţii româneşti a ultimului deceniu. Trimiteril...

Păcatele Limbii:
"Naşpa"
de Rodica Zafiu

În argourile tinerilor, datorită funcţiei esenţiale de semnal distinctiv pe care o capătă limbajul, folosit pentru a marca solidarităţi şi a separa...


Singurătatea memorialistului de cursă lungă
de Barbu Cioculescu

Întocmai cum la aparatul fotografic distanţa focală decide calitatea obiectivului de a fi de portret ori de peisaj, de tăioasă precizie sau de arti...

Inedit:
Jurnal
de Aurel Dumitraşcu

Credem că a trecut suficient timp de la plecarea lui Aurel Dumitraşcu şi încă mai mult de la "evenimentele" surprinse în jurnal pentru a îndrăzni t...


Dedicaţii insolemne
de Cristian Bădiliţă

lui Virgil Ierunca Poetul ajuns la maturitate scrie foarte puţin despre sine însuşi. Persoana lui intimă, ca să zic aşa, aproape că...

Istorie Literară:
Camil Petrescu pe front şi în lagărele de prizonieri
de Iulian Stelian Boţoghină

Este cunoscut faptul că tînărul Camil Petrescu a fost mobilizat la 1 august 1916, pentru ca la 16 august să fie trimis pe front cu Regimentul 22 inf...

Prepeleac:
Imperativul categoric
de Constantin Ţoiu

Iowa-City, 19 septembrie 1978. Prima întâlnire cu ceilalţi participanţi la Programul scriitoricesc internaţional, International Writing Program, c...

Teatru:
Vocile specialiştilor
de Marina Constantinescu

În afara rubricilor de teatru permanente din ziare, reviste de cultură şi mai ştiu eu ce, există în România şi publicaţii de specialitate: Teatru...

Cronica Plastică:
Pe Argeş în sus (I)
de Pavel Şuşară

Momentele festive îşi au, inevitabil, dincolo de ceremonialul optimist şi de jubilaţia obligatorie, stările lor de impas şi de zădărnicie. Nici b...

Muzică:
Darclée - un proiect vast
de Elena Zottoviceanu

Cu puţin timp în urmă anunţam în aceste pagini Concursul Internaţional "Haricleea Darclée" de la Brăila; acum când s-a încheiat încerc să împărtăşe...


Festivalul Internaţional "George Enescu" - imagine şi realitate
de Dumitru Avakian

"Orchestre de Paris", excelent ansamblu simfonic aflat sub conducerea dirijorului Christoph Eschenbach, de asemenea tânărul nostru violonist Alex...

Centenar:
Centenar André Malraux - O uşă se deschide, alta se închide
de S. Damian

Îmi propun să alătur în analiză două scrieri care, prin materialul de inspiraţie, modul de tratare, particularităţile stilului nu se înrudesc în ni...


Alan Bennett - Scriind acasă
de Tudor Vlădescu

Încercând să găsesc o formulare pentru volumul lui Alan Bennett Writing Home, am ajuns la o denumire destul de struţo-cămilescă: monografie-jurnal-a...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Ficţiune, memorie, istorie Revista "22" apare de 11 ani şi jumătate şi a ajuns la 600 de numere. Vîrsta unei reviste se împlineşte în n...

La microscop:
Cum a ajuns Sabin Gherman ceea ce nu e
de Cristian Teodorescu

Un domn care pare serios atins de complexul nebăgării în seamă a declarat odată, la Cluj, că s-a săturat de Transilvania. S-au găsit şi vreo cîţiv...


Lista Autorilor din numarul curent