Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:33
(21/08/2002 - 27/08/2002)


Editorial:
Actualitatea lecturii şi studiul
de Nicolae Manolescu

Un critic literar a sărit ca ars cînd a citit într-un interviu al meu că operele literare ies treptat din actualitate ca să devină obiect de studiu...

Contrafort:
Cloşca în sevraj
de Mircea Mihăieş

Ideea pesediştilor de-a pune femei în fruntea unor ministere eternamente sensibile precum învăţământul şi sănătatea nu e lipsită de skepsis. îţi v...

Actualitatea:
Europa iluziilor pierdute
de Tudorel Urian

Raţiunile de ordin politic au făcut ca în România să se vorbească prea puţin şi niciodată în vorbe măgulitoare despre spaţiul politic şi cultural...

Lecturi:
Poză cu Proteus C.
de Roxana Racaru

Volumul de proză scurtă al lui George Cuşnarencu cuprinzînd prozele scrise înainte de 1989 şi nepublicate pînă acum în volum, alături de cele scrise...

Lecturi la zi:
O monografie
de Catrinel Popa

Întîlnirea, pe coperta unei cărţi de critică, a numelui unuia dintre cei mai nonconformişti poeţi ai literaturii române contemporane, alături de ce...

Lecturi la zi:
Treisprezece eroine
de Cristina Ionica

Cele 13 eroine din titlul volumului 4/2001 al colecţiei "Plural" (Editura Fundaţiei Culturale Române) sînt, cele mai multe, scriitoare şi/sau person...

Lecturi la zi:
Desfăşurarea
de Iulia Argint

Anatolie Paniş, autorul romanului Destrămarea, apărut la Editura Snagov în 2001, este un povestitor al noului care se vrea obiectiv, nemulţumit de s...

Cronică Literară:
Despre Eminescu, aşa cum trebuie
de C. Rogozanu

Cartea de critică literară a Ilinei Gregori, Studii literare, este, fără exagerare, un eveniment. O îmbinare perfectă de rigurozitate, concizie, c...

Cerşetorul De Cafea:
Rugăciune laică
de Emil Brumaru

Doamne, nu-mi lua din mînă Razele cu care-ţi scriu, Sprijinit la o fîntînă Doldora de argint viu. Şi mai lasă-mi roua-n cr...

Literatură:
ARGO Navis
de Ioana Diaconescu

Mişcare-n cer prihană în lăcaşul ce-ar trebui pe mulţi să-i înspăimânte Lumina rece dreaptă suitoare spre Carul Mic şi înspr...

Semn De Carte:
Un româno-american (I)
de Gheorghe Grigurcu

Sînt bine cunoscute cazurile de autori români care s-au aşezat pe malurile Senei şi s-au integrat, nu o dată cu eclatanţă, culturii franceze. Un fe...

La o noua lectura:
EUGEN BARBU
de Alex. Ştefănescu

Biografie Eugen Barbu s-a născut la 20 februarie 1924 în familia unui muncitor (Nicolae Barbu, tâmplar la CFR) şi a copilărit într-o mahala a...

Literatură:
Vasile Voiculescu, subversiv
de Elvira Sorohan

Ştiinţa, livrescul şi magia, ca pseudoştiinţă sunt surse alternante de plecare în proza literară a lui Vasile Voiculescu. Ele îşi dau întâlnire ...

Literatură:
August
de Gabriela Ursachi

O figură literară unică prin controversele pe care le-a stîrnit în rîndul criticilor şi istoricilor literari este, la noi, Dimitrie Bolintineanu. ...

Prepeleac:
Reflexe pariziene (II)
de Constantin Ţoiu

De 14 iulie, mă amestec printre spectatorii ce cască gura la defilarea obişnuită. Păstrând cu multă grijă toate proporţiile şi adăugând, în minus,...

Păcatele Limbii:
"Cuvinte poetice"
de Rodica Zafiu

Studierea inventarelor caracteristice de termeni poetici sperie de obicei, pentru că e bănuită de intenţii normative sau practici reductive. Tradiţ...

Literatură:
Centenar Pius Servien
de Solomon Marcus

Până în anii '60 ai secolului trecut, despre Pius Servien se scrisese la noi foarte puţin iar despre faptul că, prin personalitatea sa, românii dăd...

Literatură:
E. Lovinescu - proze uitate
de Gabriela Omăt

Reevaluarea cotării sale ca prozator, şi în primul rând ca romancier, a fost pentru E. Lovinescu cea mai râvnită atitudine din partea contemporanil...

Ochiul Magic:
Material
de Adriana Bittel

Material Dacă "producem" ceva în cantităţi uriaşe, acesta e gunoiul. Generaţiile mai vechi aveau o cu totul altă concepţie despre lucruri. Bu...

JE EST UN AUTRE:
O lume aproape uitată
de Ioana Pârvulescu

Maşinile nu au voie să circule decît din două în două duminici, în funcţie de numărul de înmatriculare, par sau impar. O scrisoare între Cluj şi Buc...

Arte:
Sezonul estival
de Dumitru Avakian

Puţine la număr dar importante sunt evenimentele care, în sezonul estival, depăşesc zona ofertei în domeniul divertismentului. Nu poţi să nu obser...

Cronica Plastică:
Cărţi despre artă
de Pavel Şuşară

În ultimii ani, au apărut şi la noi cîteva importante cărţi despre artă, panorame ample ale unor spaţii artistice la fel de vaste, care întregesc în...

Arte:
Teatrul unor nopţi de vară
de Eugenia Vodă

Dacă ai norocul să te afli la Avignon în timpul festivalului, plonjezi într-o atmosferă de un farmec indescriptibil. Vorba vine, pentru că, se ştie,...

Meridiane:
Dincolo de ceea ce este omenesc
de ---

Prima parte. O întîmplare inexplicabilă Aşadar vă surprinde peste măsură că m-am schimbat atît de mult? - Foarte tare; de-acum trei ani...

Meridiane:
Olga Tokarczuk
de ---

Scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk este unul dintre condeiele cele mai interesante şi mai apreciate ale generaţiei sale. Născută în 1962, debuteaz...

Cartea Straina:
CARTEA STRĂINĂ
de Grete Tartler

"Pe diferite căi atingem acelaşi ţel" Între excepţionalii scriitori-traducători provocaţi de Denisa Comănescu să ofere ce au mai bun Editurii...

Cronica TV:
Bulina roşie
de Telefil

O hotărîre recentă a CNA (pentru cei nedeprinşi cu acronimele, pres-curtările şi iniţialele: Consiliul Naţional al Audiovizualului) stipulează lim...

Scrisori portugheze:
Apolinicul Esculap
de Mihai Zamfir

De cînd cultura europeană modernă există, scriitorul-medic a marcat în toate ţările o prezenţă simpatică şi memorabilă. Cîteodată publicul afla cu...

La microscop:
Note la un jurnal foarte intim
de Cristian Teodorescu

Ideea acestui microscop mi-a venit citind Jurnalul foarte intim atribuit lui Marin Preda. Ştefan Agopian l-a publicat în Ziua literară exprimînd f...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Sexoteca Un amuzant comentariu consacră dl Al. Călinescu, la rubrica sa de Interstiţii din DILEMA (nr. 488), romanului Catherinei Millet de la ...


Lista Autorilor din numarul curent